تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

ورق تمبر سال 66

پست شماره 596
10:11قبل از ظهر , چهارشنبه 15 تير 1401

حج (1).jpg (500×423)

2111- ورق تمبرروز جهانی موزه سال 66 

قیمت  :  80 ت

.

حج (2).jpg (500×407)

2110- ورق تمبر بزرگداشت روز معلم سال 66 

قیمت  :  35 ت

.

حج (3).jpg (500×427)

2109- ورق تمبر 100 تایی روز بهداشت جهانی سال 66 

قیمت  :  60 ت

.

حج (4).jpg (500×425)

2108- ورق تمبر هفته بهزیستی سال 66 

قیمت  :  30 ت

.

حج (5).jpg (500×414)

2107- ورق تمبر فرهنگ مالیاتی سال 66 

قیمت  :  30 ت

.

حج (6).jpg (500×417)

2106- ورق تمبر اولین کنگره خوشنویسان سال 66 

قیمت  :  35 ت

.

حج (7).jpg (400×481)

2105- ورق تمبر 100 عددی بانکداری اسلامی سال 66 

قیمت  : 80ت

.

حج (8).jpg (401×450)

2104- ورق تمبر قتل عام حجاج سال 66 

قیمت  :  30 ت

.

حج (9).jpg (400×474)

2103- ورق تمبر روزصنایع دستی سال 66 

قیمت  :  50 ت

.

حج (10).jpg (400×489)

2102- ورق تمبر عیدقربان 66 

قیمت  :  30 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 3
 • دیدگاه : 0

تمبرهایی از رضاشاه پهلوی

پست شماره 595
9:17قبل از ظهر , سه شنبه 24 خرداد 1401

قلدر (1).jpg (500×311)

2101 - تمبر1شاهی مصرف نشده رضاشاهی با چسب عالی ازسری

پست هوایی باسورشارژ iran سال1309

قیمت   :  30 ت

.

قلدر (2).jpg (400×504)

2100 - تمبر 3 تومان قرمز وطلایی از سری مشروطه

باسورشارژسلطنت پهلوی 1305.کادر به یک طرف

قیمت  : 150 ت

.

قلدر (3).jpg (400×501)

2099 - ارور دندانه درتمبر 1 شاهی سری مشروطه

باسورشارژسلطنت پهلوی 1305

قیمت  : 30 ت

.

قلدر (4).jpg (400×247)

2098- 9 رقم دیناری وریالی تمبر از سری دولتی رضاشاهی

قیمت :  230 ت

.

قلدر (5).jpg (400×321)

2097- 6 رقم تمبر از سری دیناری رضاشاهی

قیمت :  50 ت

.

قلدر (6).jpg (400×434)

2096- 4 رقم تمبر از سری دیناری رضاشاهی با سورشارژ

پست ایرانین .   قیمت :  50 ت

.

قلدر (7).jpg (400×400)

2095- 8 رقم تمبر از سری ستونی رضاشاهی

قیمت :  50 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 12
 • دیدگاه : 0

تمبرهایی از سری تاجگذاری رضاشاه سال 1308

پست شماره 594
5:53بعد از ظهر , سه شنبه 17 خرداد 1401

هارلم (1).jpg (350×446)

2094 - یک شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (2).jpg (350×460)

2093 - 2 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (3).jpg (350×428)

2092 - 3 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (4).jpg (350×441)

2091 -6 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (5).jpg (350×428)

2090 - 9 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (6).jpg (350×440)

2089 - 10 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (7).jpg (350×464)

2088 - 12 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 12
 • دیدگاه : 0

تمبرهای ناصری واحمدی ( قاجاری )

پست شماره 593
10:41قبل از ظهر , سه شنبه 17 خرداد 1401

طلایی (1).jpg (400×472)

2087 - تمبر16 شاهی قرمز با چسب از سری ناصری طلایی

قیمت   :  80 ت

.

طلایی (2).jpg (400×492)

2086 - 50قران از سری ناصری طلایی

قیمت  : 120 ت

.

طلایی (3).jpg (400×457)

2085 - تمبر5 قران زرد از سری ناصری محرابی

قیمت  : 80 ت

.

طلایی (4).jpg (400×447)

2084 - 5قران  زرشکی ازسری ناصری شویدیسال 1264

قیمت مینت درکاتالوک : 12 ملیون ت

قیمت مصرف شده درکاتالوک : +260 ت

فروش باکیفیت فوق : 150 ت

.

طلایی (5).jpg (500×496)

2083- -11رقم از سری احمدی کوچک باسورشارژکنترل شامل شاهی

قران وتومان    قیمت  :  200 ت

.

طلایی (6).jpg (400×496)

2082 - تمبرهای 1و2 شاهی 1919و3شاهی1925

قیمت  :   25 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 5
 • دیدگاه : 0

2 لیبل زیبا وارزشمند قاجاری

پست شماره 592
7:32بعد از ظهر , پنجشنبه 01 ارديبهشت 1401

صابونی (1).jpg (400×411)

2081- لیبل ارزشمنداداره جلیله پست ایران  با چسب ورنگ عالی

قیمت  : 500 ت

.

صابونی (2).jpg (400×394)

2080 -لیبل کمیاب ظل السلطان رنگ وچسب عالی

خطوط سفیدانعکاس نورمیباشد

قیمت  :  400ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 22
 • دیدگاه : 0

رپر قاجاری

پست شماره 590
10:49قبل از ظهر , یکشنبه 12 دي 1400

کاخ.jpg (200×549)

2072- رپر کمیاب 3 شاهی قاجاری

قیمت : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 63
 • دیدگاه : 2

مهر روز پرواز اول همابه نیویورک

پست شماره 588
5:2بعد از ظهر , جمعه 12 آذر 1400

نیویورک (1).jpg (350×398)

2064 - پاکت مهر روز جالب وارزشمندنخستین پرواز

هما به نیویورک 8خرداد1354

لوگوی هما ونوشته لاتین روی پاکت بطورایینه ای 

درپشت پاکت چاپ شده وبنوعی ارور پاکت محسوب میشود

قیمت  : فروخته شد

نیویورک (2).jpg (350×190)

2063 - پاکت مهر روز اذزشمندنخستین پرواز 

هما به نیو یورک 8 خرداد1354

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 59
 • دیدگاه : 0

تمبرهای با ارزش مالیه

پست شماره 587
11:42قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

تذکره (1).jpg (400×266)

2062 -تمبر2 تومان دولت علیه ایران با سورشارژ

تفتیش . تذکره 

قیمت  : 

فروخته شد

.

تذکره (2).jpg (350×489)

2061 -تمبر 1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

 با 2 روچاپ تفتیش و تذکره و دو رقم اول تاریخ ...13

قیمت  :  

فروخته شد

.

تذکره (3).jpg (350×445)

2060 - تمبر3 ت طلایی ممالک محروسه ایران با

سورشارژ وزارت  مالیه 1328

قیمت مصرف شده در کاتالوک مالیه 25دلار

فروش  :  250 ت

.

تذکره (4).jpg (350×420)

2059- تمبر 10 دینار عوارض بلدی

قیمت  :  100 ت

.

تذکره (5).jpg (350×431)

2058 - تمبر5 ریال عوارض بلدی

قیمت  : 

فروخته شد

تذکره (6).jpg (350×406)

2057- تمبر5شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  70ت

.

تذکره (7).jpg (350×421)

2056- تمبر1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  75 ت

.

تذکره (8).jpg (350×389)

2055- تمبر2 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  80 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 83
 • دیدگاه : 0

تمبرهای ارزشمندوزیبای پهلوی دوم

پست شماره 586
10:22قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

هوایی (4).jpg (350×258)

2054- تعداد4 قطعه تمبراز سری پست هوایی پهلوی دوم   

سال 1332

قیمت   :   15 ت

.

هوایی (3).jpg (350×240)

2053 - 3 رقم ریالی از سری اول پستی پهلوی دوم

سال1321

قیمت :  30 ت

.

هوایی (2).jpg (350×243)

2052 - 4رقم دیناری از سری دوم پستی پهلوی دوم

سال 1322

قیمت  :  15 ت

.

هوایی (1).jpg (350×347)

2051- 6 رقم از دیناری سری اول پستی پهلوی دوم

سال  1321

قیمت  :  25 ت

.

هوایی (5).jpg (350×409)

2050- تعداد4 قطعه تمبر از سری 4 پستی پهلوی دوم

سال 1330

قیمت   :   20 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 69
 • دیدگاه : 0

تمبرهای کمیاب مالیه

پست شماره 585
11:14قبل از ظهر , سه شنبه 02 آذر 1400

بلدیه (1).jpg (350×450)

2049 - تمبرهای عوارض بلدی سایز بزرگ

قیمت  : فروخته شد

.

بلدیه (2).jpg (350×454)

2048 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  : 35

.

بلدیه (3).jpg (350×462)

2047 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  35

.

بلدیه (4).jpg (350×450)

2046 - تمبر2 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  40

.

بلدیه (5).jpg (350×478)

2045 -تمبر3 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 3

قیمت  :  50ت

.

بلدیه (6).jpg (350×434)

2044- تمبرمالیه 2 شاهی عوارض بلدی 

پانچ بجای ابطال

قیمت  :  70 ت

.

بلدیه (7).jpg (350×435)

2043 - تمبر مالیه 5 ریال عوارض بلدی

قیمت :  فروخته شد

بلدیه (8).jpg (350×417)

2042- تمبر1 شاهی وزارت مالیه باسورشارژ

مصارف خیریه با تصویر وسط غیرمتمرکز (واریته

.

بلدیه (9).jpg (350×446)

2041 - تمبر2 قران شیرخورشید  ممالک محروسه ایران

باسورشارژ شانسلری

قیمت :  40 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 59
 • دیدگاه : 0