تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

رپر قاجاری

پست شماره 590
10:49قبل از ظهر , یکشنبه 12 دي 1400

کاخ.jpg (200×549)

2072- رپر کمیاب 3 شاهی قاجاری

قیمت : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

مهر روز پرواز اول همابه نیویورک

پست شماره 588
5:2بعد از ظهر , جمعه 12 آذر 1400

نیویورک (1).jpg (350×398)

2064 - پاکت مهر روز جالب وارزشمندنخستین پرواز

هما به نیویورک 8خرداد1354

لوگوی هما ونوشته لاتین روی پاکت بطورایینه ای 

درپشت پاکت چاپ شده وبنوعی ارور پاکت محسوب میشود

قیمت  : فروخته شد

نیویورک (2).jpg (350×190)

2063 - پاکت مهر روز اذزشمندنخستین پرواز 

هما به نیو یورک 8 خرداد1354

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای با ارزش مالیه

پست شماره 587
11:42قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

تذکره (1).jpg (400×266)

2062 -تمبر2 تومان دولت علیه ایران با سورشارژ

تفتیش . تذکره 

قیمت  : 

فروخته شد

.

تذکره (2).jpg (350×489)

2061 -تمبر 1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

 با 2 روچاپ تفتیش و تذکره و دو رقم اول تاریخ ...13

قیمت  :  

فروخته شد

.

تذکره (3).jpg (350×445)

2060 - تمبر3 ت طلایی ممالک محروسه ایران با

سورشارژ وزارت  مالیه 1328

قیمت مصرف شده در کاتالوک مالیه 25دلار

فروش  :  250 ت

.

تذکره (4).jpg (350×420)

2059- تمبر 10 دینار عوارض بلدی

قیمت  :  100 ت

.

تذکره (5).jpg (350×431)

2058 - تمبر5 ریال عوارض بلدی

قیمت  : 

فروخته شد

تذکره (6).jpg (350×406)

2057- تمبر5شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  70ت

.

تذکره (7).jpg (350×421)

2056- تمبر1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  75 ت

.

تذکره (8).jpg (350×389)

2055- تمبر2 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  80 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ارزشمندوزیبای پهلوی دوم

پست شماره 586
10:22قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

هوایی (4).jpg (350×258)

2054- تعداد4 قطعه تمبراز سری پست هوایی پهلوی دوم   

سال 1332

قیمت   :   15 ت

.

هوایی (3).jpg (350×240)

2053 - 3 رقم ریالی از سری اول پستی پهلوی دوم

سال1321

قیمت :  30 ت

.

هوایی (2).jpg (350×243)

2052 - 4رقم دیناری از سری دوم پستی پهلوی دوم

سال 1322

قیمت  :  15 ت

.

هوایی (1).jpg (350×347)

2051- 6 رقم از دیناری سری اول پستی پهلوی دوم

سال  1321

قیمت  :  25 ت

.

هوایی (5).jpg (350×409)

2050- تعداد4 قطعه تمبر از سری 4 پستی پهلوی دوم

سال 1330

قیمت   :   20 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای کمیاب مالیه

پست شماره 585
11:14قبل از ظهر , سه شنبه 02 آذر 1400

بلدیه (1).jpg (350×450)

2049 - تمبرهای عوارض بلدی سایز بزرگ

قیمت  : فروخته شد

.

بلدیه (2).jpg (350×454)

2048 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  : 35

.

بلدیه (3).jpg (350×462)

2047 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  35

.

بلدیه (4).jpg (350×450)

2046 - تمبر2 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  40

.

بلدیه (5).jpg (350×478)

2045 -تمبر3 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 3

قیمت  :  50ت

.

بلدیه (6).jpg (350×434)

2044- تمبرمالیه 2 شاهی عوارض بلدی 

پانچ بجای ابطال

قیمت  :  70 ت

.

بلدیه (7).jpg (350×435)

2043 - تمبر مالیه 5 ریال عوارض بلدی

قیمت :  فروخته شد

بلدیه (8).jpg (350×417)

2042- تمبر1 شاهی وزارت مالیه باسورشارژ

مصارف خیریه با تصویر وسط غیرمتمرکز (واریته)

قیمت : 40 ت

.

بلدیه (9).jpg (350×446)

2041 - تمبر2 قران شیرخورشید  ممالک محروسه ایران

باسورشارژ شانسلری

قیمت :  40 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ارزشمند پهلوی اول و دوم

پست شماره 584
9:14بعد از ظهر , شنبه 15 آبان 1400

میرپنج (1).jpg (400×492)

2040- 2 قطعه تمبر دندانه دار و1 قطعه بدون دندانه

ازسری تمبرهای تولد رضاشاه

قیمت  :  50 ت

.

میرپنج (2).jpg (350×441)

2039 - 4فطعه تمبر سری دولتی رضا شاهی

قیمت  :  فروخته شد

.

میرپنج (3).jpg (350×431)

2038 - تمبر3 ریال از سری دیناری رضاشاه

با جابجایی خفیف تصویر وسط

قیمت  :  30هزارت

.

میرپنج (4).jpg (400×285)

2037 -تمبرکمیاب 20ریال از سری سوم پستی پهلوی دوم

قیمت  :  فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مالیه دادگستری (تاریخدار ) پهلوی دوم

پست شماره 583
10:38قبل از ظهر , چهارشنبه 05 آبان 1400

دادگستر (1).jpg (350×439)

2036- تمبرمالیه 30ریالی دادگستری سال1346

فیلیگران  :  5

قیمت  :  30 ت

.

دادگستر (2).jpg (347×421)

2035- تمبرمالیه 2ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  30 ت

.

دادگستر (3).jpg (350×442)

2034- تمبرمالیه 10ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  فروخته شد

.

دادگستر (4).jpg (350×435)

2033- تمبرمالیه 100ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  100 ت

.

دادگستر (5).jpg (350×429)

2032- تمبرمالیه 500ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مالیه نوع متفرقه ( مینت )

پست شماره 582
10:48قبل از ظهر , یکشنبه 02 آبان 1400

متفرقه (5).jpg (350×439)

2031- متفرقه 

فیلیگران :4

قیمت  :50ت

.

متفرقه (8).jpg (350×435)

2030- متفرقه 

فیلیگران : 3

قیمت  :فروخته شد

.

متفرقه (3).jpg (350×446)

2029- متفرقه 

فیلیگران : 3

قیمت  : 20 ت

.

متفرقه (2).jpg (350×434)

2028- متفرقه سری 2

فیلیگران : 3

قیمت  : 20 ت

.

متفرقه (6).jpg (350×444)

2027- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : 50 ت

.

متفرقه (4).jpg (350×438)

2026- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : 50 ت

.

متفرقه (1).jpg (350×436)

2025- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : فروخته شد

.

متفرقه (7).jpg (350×424)

2024- متفرقه سری 5

فیلیگران : 5

قیمت  : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای زیبای مالیه ایران

پست شماره 581
11:42قبل از ظهر , چهارشنبه 17 شهريور 1400
 1. چک (1).jpg (400×436)
 2. 2023 - تمبر2 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران 
 3. با چسب و رو چاپ ماشینی  چک 
 4. خطوط روی تمبر نوعی ابطال قبل از مصرف برای 
 5. تسریع در کار متصدی مربوطه بوده . قیمت هر عدد 
 6. مصرف شده در کاتالوک تمبرهای مالیه ایرات 3 دلار
 7. موجودی به تعداد
 8. قیمت هرعدد : 40 ت
 9. .
 10. چک (2).jpg (400×329)
 11. 2022- تمبر10 دینار وزارت مالیه و15 دیناروزارت دارایی
 12. کاغذ شیشه ای . رنگ رو
 13. موجودی به تعداد
 14. قیمت جفت  :  40 ت
 15. .
 16. چک (3).jpg (498×325)
 17. 2021 - جفتی 10دیناری تمبر وزارت مالیه 
 18. موجودی به تعداد
 19. قیمت جفتی  : 45 ت
 20. .
 21. چک (4).jpg (350×433)
 22. 2020 - دوشاهی وزارت مالیه 
 23. موجودی به تعداد
 24. قیمت  :  25 ت
 25. .

چک (5).jpg (350×392)

 1. 2019 -تمبر10 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران
 2. با روچاپ برات . قیمت مصرف شده در کاتالوک 5 دلار
   1. فروش  :  40 ت
 3. .

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای متنوع سالهای 58 و .....ج.ا.ا

پست شماره 580
10:44قبل از ظهر , چهارشنبه 17 شهريور 1400

دهخدا (1).jpg (450×285)

2018 - تمبر یکصدمین سال تولدعلامه دهخدا باحاشیه شیروخورشید

سال 58

قیمت  :  30 ت

.

دهخدا (2).jpg (450×352)

2017 - تعداد4 برگ 50 عددی جمعا 200قطعه اولین سری 

تمبریادبود ج.ا.ا  با فیلیگران شاهنشاهی سال 58

قیمت  :   180هزارت

.

دهخدا (3).jpg (450×431)

2016 - سری تمبر یادبودنخستین سالروزانقلاب اسلامی 

30 سری جمعا 90 قطعه سال 58 

قیمت  :  50 ت

.

دهخدا (4).jpg (450×415)

2015 - سری تمبریادبود سال جهانی کودک سال 58

3ورق 50 تایی جمعا 150 قطعه

قیمت  :  130ت

.

دهخدا (6).jpg (450×356)

2014 - ورق 100تایی تمبر یادبود دکترشریعتی سال 59

قیمت  : 50 ت

.

دهخدا (7).jpg (450×315)

2013 - قرق تمبر 20 ریالی روز جهانی قدس سال59

قیمت  :  30 ت

.

دهخدا (8).jpg (350×439)

2012 - ورق 100 عددی تمبرروز جهانی ارتباطات

سال 1360

قیمت  :  45 ت

.

دهخدا (5).jpg (400×469)

2011 - تعداد 30 عدد تمبر یادبود جمهوری اسلامی

سال 1358 

قیمت  : 35 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.