تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای زیبای خارجی

پست شماره 195
7:27قبل از ظهر , پنجشنبه 19 آذر 1394

 

یمن (2).jpg (400×406)

749- تمبرپرندگان بروندی قیمت : فروخته شد

 

یمن (3).jpg (400×506)

748- تمبر کودکان (یونیسف)چاپ شارقه قیمت: فروخته شد

 

یمن (4).jpg (400×153)

747- قیمت : فروخته شد

 

یمن (5).jpg (400×503)

746- تمبر مذهبی چاپ پاراگویه قیمت : فروخته شد

یمن (6).jpg (400×382)

745- تمبر مذهبی چاپ گینه قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر (c.t.o )تاجگذاری چاپ یمن

پست شماره 194
7:19قبل از ظهر , پنجشنبه 19 آذر 1394

 

یمن (1).jpg (400×326)

744- تمبر (c.t.o )تاجگذاری چاپ یمن قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک یادگاری تمبرهای زیبای پهلوی دوم

پست شماره 193
7:11بعد از ظهر , چهارشنبه 18 آذر 1394

 

کبیر (1).jpg (350×490)

743- یادبودسالروزسوم اسفند (1349) قیمت : 7هزارتومان

 

کبیر (2).jpg (350×480)

742- یادبودانقلاب سفید (1350) قیمت : فروخته شد

 

کبیر (3).jpg (400×259)

741- یادبوددهمین سالگردحفاری دریایی ایران

وایتالیا (1348) قیمت :فروخته شد

 

کبیر (4).jpg (400×261)

740- یادبود انقلاب سفید (1348) قیمت: 8هزارتومان

 

کبیر5.jpg (400×180)

739- یادبودپنجاهمین سال سلطنت (1355 )قیمت:فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبر های یاد بود شیر وخورشید سرخ (پهلوی دوم)

پست شماره 192
1:51بعد از ظهر , سه شنبه 17 آذر 1394

 

خور1.jpg (350×472)

738- یادبودکنفرانس جهانی صلیب سرخ تهران1352

قیمت : فروخته شد

 

خور2.jpg (400×325)خور3.jpg (400×321)

737- یادبودسالگرداتحادیه صلیب سرخ هلال احمر

وشیروخورشیدسرخ1348قیمت : 16هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ورزشی خارجی (2)

پست شماره 154
11:1قبل از ظهر , چهارشنبه 15 مهر 1394

 

توپ1.jpg (350×195)

584- تمبرجام جهانی1978 ارژانتین چاپ گراناداقیمت : 8هزارتومان

توپ2.jpg (350×217)

583- تمبرالمپیک 1964 توکیو چاپ لیبریا قیمت : 8هزارتومان

توپ3.bmp (350×217)

582- تمبرالمپیک1964 توکیوچاپ لیبریا قیمت : 8هزارتومان

توپ4.jpg (400×217)

581- تمبرالمپیک 98 اتلانتا چاپ رومانی قیمت : 8هزارتومان

توپ5.jpg (400×187)

580 - تمبر المپیک زمستانی2010ونکوور کانادا قیمت : 7هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ورزشی خارجی (1)

پست شماره 153
10:15قبل از ظهر , چهارشنبه 15 مهر 1394

 

ورزش (1).jpg (300×382)

579 - تمبرالمپیک 1972مونیخ چاپ گرانادا قیمت : 8هزارتومان

 

ورزش (2).jpg (350×295)

578 - تمبر جام جهانی 1986 مکزیک چاپ مغولستان قیمت : 6هزارتومان

 

ورزش (3).jpg (350×265)

577 - تمبرالمپیک 1992بارسلون چاپ کامبوج قیمت : 4هزارتومان

ورزش (4).jpg (350×375)

576 - تمبرالمپیک 1976مونترال چاپ ترینیدادتوباگو قیمت : 6هزارتومان

ورزش (5).jpg (350×485)

575 - تمبرالمپیک 96 اتلانتا چاپ بنین قیمت : 4هزارتومان

ورزش (6).jpg (350×259)

574 - تمبر یادبودمسابقات جهانی زیر17 سال چاپ مصر 1997 قیمت : فروخته شد

ورزش (7).jpg (350×253)

573 - تمبرالمپیک 96 اتلانتا چاپ لائوس قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای قاجاری

پست شماره 141
11:38قبل از ظهر , پنجشنبه 22 مرداد 1394

 

ناصر1.jpg (350×417)

535 - بلوک16شاهی قرمز سری ناصری طلایی قاجاری1273

(قیمت کاتالوک80هزارتومان)قیمت پیشنهادی.50هزارتومان

 

ناصر2.jpg (350×463)

534 - بلوک4قران ابی وسیاه سری احمدی کوچک سال1290

(قیمت کاتالوگ . 2ملیون تومان)

قیمت پیشنهادی : یک ملیون وپانصدهزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای پهلوی اول و دوم

پست شماره 133
7:15قبل از ظهر , جمعه 26 تير 1394

 

رضا1.jpg (400×250)

503- بلوک1شاهی سورشارژپست هوایی1309قیمت : فروخته شد

 

رضا2.jpg (400×258)

502- بلوک2شاهی سورشارژپست هوایی 1309قیمت: فروخته شد

 

شاه1.jpg (400×273)

501- بلوک5دیناری جاری1328 قیمت : فروخته شد

 

شاه2.jpg (400×284)

500 - بلوک تمبر 10دیناری جاری1328 قیمت : فروخته شد

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.