تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج تمبرهای انگلیس ( واحدپوند ) 8

پست شماره 128
11:17قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

فرشته (1).jpg (500×236)

484 - تمبر نقش برجسته کریسمس 1972 قیمت : فروخته شد

 

فرشته (2).jpg (500×234)

483 - یادبود صنعت چاپ 1976 قیمت : فروخته شد

 

فرشته (3).jpg (500×240)

482 - یادبود صدمین سال کریکت 1973 قیمت :فروخته شد

 

فرشته (4).jpg (500×192)

481 - سال 1971 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (واحدپوند)7

پست شماره 127
10:22قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

اردک (1).jpg (350×484)

480 - بلوک روز جهانی کودک 1979 قیمت : فروخته شد

 

اردک (3).jpg (350×488)

479 - بلوک گلهای وحشی بهاری قیمت :فروخته شد

 

اردک (4).jpg (350×482)

478 - بلوک یادبود جان اوستن نویسنده نوول 1975قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( واحدپوند ) 6

پست شماره 126
9:58قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

تابلو (1).jpg (450×336)

477 - بلوک تابلوها باطرح دریا 1975 قیمت : فروخته شد

 

 

تابلو (2).jpg (450×335)

476 - بلوک یادبود سرویس های اولیه پستی 1974 قیمت : فروخته شد

 

 

تابلو (3).jpg (450×338)

475 - بلوک یادبود اولین سرویسهای اطفا حریق قیمت : فروخته شد

 

تابلو (5).jpg (450×333)

474- بلوک یادبود دانش شیمی 1977 قیمت : فروخته شد

 

تابلو (4).jpg (450×336)

473 - بلوک یادبودحمل ونقل ریلی 1975 قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس( واحدپوند ) 5

پست شماره 125
9:34قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

پرچم (1).jpg (450×344)

472- بلوک انتخابات مجمع اروپا 1979 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (2).jpg (450×339)

471 - بلوک کریسمس 1976 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (3).jpg (450×347)

470 - بلوک یادبود مهندسی اروپا 1975 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (4).jpg (450×339)

469 - بلوک تابلوهای اسب دوانی 1979 قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (واحد پوند ) 4

پست شماره 124
9:3قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

چرخ (1).jpg (450×333)

468 - بلوک کلوپ دوچرخه 1978 قیمت فروخته شد

 

چرخ (2).jpg (450×346)

467 - بلوک تابلوهای معروف 1971 قیمت : فروخته شد

 

چرخ (3).jpg (450×302)

466- بلوک اتحادیه اروپا 1973 قیمت : فروخته شد

 

چرخ (4).jpg (450×337)

465 - بلوک کریسمس 1971 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( باواحدشلینگ ) 3

پست شماره 123
8:11قبل از ظهر , سه شنبه 16 تير 1394

 

گلیس2 (1).jpg (250×436)

 464 - بلوک  بازیهای کامنولث سال 1970 

قیمت : فروخته شد

 

گلیس2 (2).jpg (250×442)

 463 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

گلیس3.jpg (250×439)

462 - بلوک  اولین پرواز هواپیمای کنکورد 1969 قیمت : فروخته شد 

 

گلیس4.jpg (350×461)

461 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (با واحد شلینگ ) 2

پست شماره 122
6:58قبل از ظهر , سه شنبه 16 تير 1394

 

ملکه1.jpg (400×461)

460 - کریسمس1969 قیمت :فروخته شد

 

ملکه2.jpg (400×471)

459 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

ملکه3.jpg (500×362)

458 - سال 1970 قیمت : فروخته شد

 

ملکه4.jpg (500×344)

457 - سال 1968 قیمت : فروخته شد

 

ملکه5.jpg (500×302)

456 - بلوک  تکنو لوژی سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( باواحد شلینگ ) 1

پست شماره 121
6:42قبل از ظهر , سه شنبه 16 تير 1394

 

شلین1.jpg (400×242)

455 - سال 1968 قیمت بلوک : فروخته شد

 

شلین2.jpg (400×250)

454 - بلوک یادبود گاندی سال 1969 قیمت :فروخته شد

 

شلین3.jpg (400×245)

453 - 4قطعه تمبرتک قیمت : فروخته شد

 

شلین4.jpg (500×248)

452 - قلاع ولز سال1969 قیمت  : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای ( مرتبط بین المللی )گفتگوی تمدنها 2001

پست شماره 87
9:54قبل از ظهر , دوشنبه 21 ارديبهشت 1394

گفتگو (4).jpg (400×526)

365 - تمبر گفتگوی تمدنهای کشور کوبا قیمت :فروخته شد

 

گفتگو (6).jpg (400×524)

364 - تمبرگفتگوی تمدن های کشور برزیل قیمت : 25 هزارتومان

 

گفتگو (7).jpg (400×547)

363 - تمبرگفتگوی تمدنهای کشور قرقیزستان قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (8).jpg (400×526)

362 - تمبرگفتگوی تمدن های کشور الجزایر قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (9).jpg (400×492)

361- تمبرگفتگوی تمدنهای کشور چک قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (10).jpg (400×527)

360- تمبرگفتگوی تمدنهای کشور پاکستان قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (11).jpg (400×558)

359- تمبرگفتگوی تمدنهای کشور اسپانیا قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای (مرتبط بین المللی) گفتگوی تمدنها2001

پست شماره 86
9:29قبل از ظهر , دوشنبه 21 ارديبهشت 1394

 

گفتگو (1).jpg (500×334)

358 - تمبر (شیت)گفتگوی تمدنهای کشور مولداوی قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (2).jpg (400×541)

357- تمبرگفتگوی تمدن های کشور لهستان قیمت : 20هزارتومان

 

گفتگو (3).jpg (400×534)

356 - تمبرگفتگوی تمدن های کشور کره قیمت : فروخته شد

 

گفتگو (5).jpg (400×510)

355- تمبرگفتگوی تمدن های کشورچاد قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.