تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس 5 ریال پهلوی دوم

پست شماره 506
11:42 قبل از ظهر , یکشنبه 23 آذر 1399

 

بارگاه (4).jpg (350×350)

1686- اسکناس 5 ریال جفت . کیفیت 97%

قیمت : فروخته شد

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 188
 • دیدگاه : 0

اسکناس های بارگاهی سور شارژ ج.ا.ا

پست شماره 505
11:30 قبل از ظهر , یکشنبه 23 آذر 1399

 

بارگاه (1).jpg (350×344)

1685 - جفت بانکی . قیمت : 400 ت

 

بارگاه (2).jpg (350×314)

1684 - جفت بانکی  قیمت : 700هزار ت

 

 

بارگاه (3).jpg (350×248)

1683 - تریپل اسکناس هزارتومانی سورشارژقهوه ای سوخته

فیلیگران پهلوی. کیفیت 97%

تک : 400 ت

جفت : 1.300 ت

تریپل : 1.700ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 261
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت بانکی

پست شماره 504
10:18 قبل از ظهر , یکشنبه 25 آبان 1399

 

اریا (1).jpg (400×392)

1682 - اسکناس 100 ریالی .اموزگار . جهانشاهی . جفت بانکی 

قیمت : فروخته شد

 

اریا (2).jpg (400×406)

1681 - اسکناس 50 ریال . اموزگار . یگانه جفت بانکی بانقطه همرنگ چاپ 

روی فیلیگران قیمت : فروخته شد

 

اریا (3).jpg (400×415)

1680 - اسکناس 10 ریال . ناصر. امامی. شماره قرمز . جفت بانکی

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 271
 • دیدگاه : 0

ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی جفت بانکی. امضا سیف

پست شماره 383
10:39 قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردین 1398

 

تراول (1).jpg (400×379)

1369- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف بانخ i.r.iran

قیمت جفت:فروخته شد


تراول (2).jpg (400×404)

1368- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف 

قیمت جفت: فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1213
 • دیدگاه : 0

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم (100 ریالی )

پست شماره 355
8:32 قبل از ظهر , دوشنبه 02 مهر 1397

 

رام (2).jpg (350×343)

1299-اسکناس 100 ریالی .امضا.اموزگار.فرمانفرما .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


رام (6).jpg (350×351)

1298-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 شماره خارج ازفیلیگران:قیمت کاتالوگ 

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


رام (7).jpg (350×351)

1297-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

شماره روی فیلیگران :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 634
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30 قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ

فروش : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 693
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 1)

پست شماره 353
15:06 بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

ربا (1).jpg (350×351)

1294 - اسکناس 50ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


ربا (2).jpg (350×343)

1293 - اسکناس 50 ریالی .امضا.اموزگار . جهانشاهی .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد 


ربا (3).jpg (350×345)

1292-اسکناس 50 ریالی .امضا.اموزگار . فرمانفرما .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش: فروخته شد 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 598
 • دیدگاه : 0

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم ( 20 ریالی )

پست شماره 352
14:59 بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

رزی (3).jpg (350×358)

1291- اسکناس 20 ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


 

رزی (4).jpg (350×362)

1290- اسکناس 20 ریالی امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

بیست ریال فشرده :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


رزی (5).jpg (350×367) 

1289- اسکناس 20 ریالی امضا.یگانه . مهران .جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 907
 • دیدگاه : 0

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21 قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.کاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  

فروش:فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 615
 • دیدگاه : 0