تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس 5 ریال پهلوی دوم

پست شماره 506
11:42 قبل از ظهر , یکشنبه 23 آذر 1399

 

بارگاه (4).jpg (350×350)

1686- اسکناس 5 ریال جفت . کیفیت 97%

قیمت : فروخته شد

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 177
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت بانکی

پست شماره 504
10:18 قبل از ظهر , یکشنبه 25 آبان 1399

 

اریا (1).jpg (400×392)

1682 - اسکناس 100 ریالی .اموزگار . جهانشاهی . جفت بانکی 

قیمت : فروخته شد

 

اریا (2).jpg (400×406)

1681 - اسکناس 50 ریال . اموزگار . یگانه جفت بانکی بانقطه همرنگ چاپ 

روی فیلیگران قیمت : فروخته شد

 

اریا (3).jpg (400×415)

1680 - اسکناس 10 ریال . ناصر. امامی. شماره قرمز . جفت بانکی

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 258
 • دیدگاه : 0

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم (100 ریالی )

پست شماره 355
8:32 قبل از ظهر , دوشنبه 02 مهر 1397

 

رام (2).jpg (350×343)

1299-اسکناس 100 ریالی .امضا.اموزگار.فرمانفرما .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


رام (6).jpg (350×351)

1298-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 شماره خارج ازفیلیگران:قیمت کاتالوگ 

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


رام (7).jpg (350×351)

1297-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

شماره روی فیلیگران :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 586
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30 قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ

فروش : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 674
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 1)

پست شماره 353
15:06 بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

ربا (1).jpg (350×351)

1294 - اسکناس 50ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


ربا (2).jpg (350×343)

1293 - اسکناس 50 ریالی .امضا.اموزگار . جهانشاهی .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد 


ربا (3).jpg (350×345)

1292-اسکناس 50 ریالی .امضا.اموزگار . فرمانفرما .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش: فروخته شد 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 579
 • دیدگاه : 0

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم ( 20 ریالی )

پست شماره 352
14:59 بعد از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

رزی (3).jpg (350×358)

1291- اسکناس 20 ریالی .امضا.اموزگار . سمیعی .جفت بانکی

نوشته قرمز :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


 

رزی (4).jpg (350×362)

1290- اسکناس 20 ریالی امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

بیست ریال فشرده :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


رزی (5).jpg (350×367) 

1289- اسکناس 20 ریالی امضا.یگانه . مهران .جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 

قیمت پیشنهادی : فروخته شد


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 836
 • دیدگاه : 0

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21 قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.کاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  

فروش:فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 593
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم ( جفت بانکی )

پست شماره 79
13:03 بعد از ظهر , پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

اریا (1).jpg (400×413)

335 - کد217- 100ریال : فروخته شد


 

اریا (2).jpg (400×410)

334-کد 233- 50ریال قیمت : فروخته شد


 

اریا (3).jpg (400×391)

333 - کد110 - شماره قرمزقیمت : 900ت

 

 


 

اریا (4).jpg (400×395)

332- کد238 - 500ریال (اردلان-مولوی)

فروش: کنسل . انتقال به بخش اسکناسهای ج.ا.ا 

 


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 967
 • دیدگاه : 0

اسکناس های پهلوی دوم - جفت بانکی ( 2 )

پست شماره 77
6:58 قبل از ظهر , پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

اتش1.jpg (400×406)

 330- 168 - 50ریال (انصاری- یگانه ) قیمت : فروخته شد

 

اتش2.jpg (400×403)

329- 159 - 50ریال یادبود(اموزگار-جهانشاهی)1350 قیمت : فروخته شد

 

اتش3.jpg (400×395)

328- 160- 50ریال (اموزگار-جهانشاهی)قیمت :فروخته شد

 

اتش4.jpg (400×399)

327- 138- 50ریال(اموزگار-سمیعی) نوشته قرمزقیمت کتاب: 

فروش : فروخته شد


 

اتش5.jpg (400×402)

326- 157- 50ریال یادبود(اموزگار- سمیعی)1350 قیمت : فروخته شد

 

اتش6.jpg (400×411)

325- 177- 50ریال (انصاری- مهران) قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1113
 • دیدگاه : 1

اسکناس های پهلوی دوم - جفت بانکی ( 1 )

پست شماره 76
6:35 قبل از ظهر , پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394

اتش10.jpg (400×419)

324- 121- 10ریال شماره قرمز(شعاعی-کاشانی) قیمت : فروخته شد


اتش9.jpg (400×414)

323- 137- 20ریال (اموزگار- سمیعی)نوشته قرمز قیمت : فروخته شد

اتش8.jpg (400×416)

322 - 176- 20ریال (انصاری -مهران) قیمت :فروخته شد


اتش7.jpg (400×416)

321- 194- 20ریال(یگانه -خوش کیش) قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1225
 • دیدگاه : 0