تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های بارگاهی سور شارژ ج.ا.ا

پست شماره 505
11:30 قبل از ظهر , یکشنبه 23 آذر 1399

 

بارگاه (1).jpg (350×344)

1685 - جفت بانکی . قیمت : 400 ت

 

بارگاه (2).jpg (350×314)

1684 - جفت بانکی  قیمت : 700هزار ت

 

 

بارگاه (3).jpg (350×248)

1683 - تریپل اسکناس هزارتومانی سورشارژقهوه ای سوخته

فیلیگران پهلوی. کیفیت 97%

تک : 400 ت

جفت : 1.300 ت

تریپل : 1.700ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 249
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 100ریال جفت بانکی( مدرسی ) ج.ا.ا

پست شماره 501
10:11 قبل از ظهر , یکشنبه 26 مرداد 1399

 

10تومن مدرس (1).jpg (400×412)

   1677 - 253 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف الله

 قیمت : 25ت


10تومن مدرس (2).jpg (450×230)

   1676 - 254 .اسکناس 100ریال ایروانی.نوربخش.ف الله

 قیمت : 40هزارت

 

10تومن مدرس (3).jpg (450×241)

  1675 - 260 .اسکناس 100ریال ایروانی.قاسمی.ف الله

 قیمت : 25هزارت

 

10تومن مدرس (4).jpg (450×237)

  1674 - 271 .اسکناس 100ریال نوربخش.عادلی.ف الله

 قیمت : 25هزارت

 

10تومن مدرس (5).jpg (450×235)

 1673 - 281 .اسکناس 100ریال محمدخان.عادلی.ف الله

 قیمت : 20هزارت

 

10تومن مدرس (6).jpg (450×228)

 1672 - 293 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف امام ش ریز

 قیمت : 15هزارت

 

10تومن مدرس (7).jpg (450×237)

1671 - 294 .اسکناس 100ریال نمازی.نوربخش.ف امام ش درشت

شماره جایگزین قیمت : 25هزارت

 

10تومن مدرس (8).jpg (450×241)

1670- 317-.اسکناس 100 ریال حسینی .شیبانی. ف الله

قیمت :  

 

10تومن مدرس (9).jpg (450×243)

 1669- 316- اسکناس100ریال حسینی .شیبانی.بانخ نستعلیق

ف امام قیمت : 

 1668-الف 316- اسکناس100ریال حسینی .شیبانی.بانخ کامپیوتری

ف امام قیمت : 40هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 319
 • دیدگاه : 0

ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی جفت بانکی. امضا سیف

پست شماره 383
10:39 قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردین 1398

 

تراول (1).jpg (400×379)

1369- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف بانخ i.r.iran

قیمت جفت:فروخته شد


تراول (2).jpg (400×404)

1368- ایران چک ( تراول ) 50هزارتومانی امضا سیف 

قیمت جفت: فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1184
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 100000 ریالی ( جفت بانکی )

پست شماره 63
9:11 قبل از ظهر , دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

 Ø¯Ù‡ توم (1).jpg (400×192)

 
ده توم (2).jpg (400×196)
 
289 -کد347 -اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی- بهمنی نوع1 قیمت جفت : 40هزارت
288 -کد347 الف - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع2 قیمت جفت: 40هزارت
 
288 -کد347 ب - اسکناس 100000ریال شمس الدین حسینی بهمنی نوع3 قیمت جفت: 
 
 

 

ده توم (3).jpg (400×200)

287 -کد353 - 100000ریال طیب نیا . سیف .نوع3جفت بانکی. قیمت : 40هزارت

 


287 -کد353الف- 100000ریال طیب نیا .سیف .نوع1جفت بانکی. قیمت:45هزارت

287 -کد353 - 100000ریال طیب نیا . سیف .نوع2جفت بانکی. قیمت : 45هزارت
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1212
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 50000 ریالی (جفت بانکی )

پست شماره 62
9:07 قبل از ظهر , دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

 Ù¾Ù†Ø¬ توم (1).jpg (400×193)

پنج توم (2).jpg (400×196)

286 -کد331  -50000ریال جعفری .شیبانی.نوع 1  فیلیگران بزرگ قیمت :150ت
285 -کد332 - .     ------------------------نوع 2 فیلیگران  کوچک قیمت :1.500ت
 
 


284-ک 337 -50000ریال جعفری.مظاهری ف مبلغ کوچک قیمت:60ت
 
283 -کد 338 - ...             -----------ف مبلغ بزرگ  قیمت :400هزارت
 
 
 

پنج توم (4).jpg (400×199)
282 -کد342 -50000ریال شمس الدین حسینی .مظاهری قیمت : 80ت 
 

پنج توم (5).jpg (400×196)
281 -کد346 -50000ریال شمس الدین حسینی .بهمنی قیمت : 30هزارتومان
 

پنج توم (6).jpg (400×198)
280 - کد 351 -50000ریال طیب نیا .سیف : 45هزارتومان
 
279 -کد351 الف - -------------             . : 30هزارتومان
 
279 ب-کد351 ب      .................................: 45هزارت
 
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1183
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 20000 ریال ج.ا.ا

پست شماره 61
8:57 قبل از ظهر , دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

 Ø¯ÙˆØªÙˆ (1).jpg (400×194)

دوتو (2).jpg (400×197)


278 -کد 315- اسکناس 20000ریال مظاهری شیبانی قیمت : فروخته شد


دوتو (3).jpg (400×197)
277 -کد 322 - 20000ریالی حسینی شیبانی تصویربزرگ امضاکوچک نوع ا
قیمت : فروخته شد
 

دوتو (4).jpg (400×197)
 
276 -کد 323- 20000ریال حسینی شیبانی تصویربزرگ امضابزرگ نوع ب
 
 
قیمت : 150ت
 


 
 

دوتو (5).jpg (400×195)

274  -کد 324 -20000ریال حسینی .شیبانی تصویرکوچک امضابزرگ قیمت : فروخته شددوتو (6).jpg (400×196)
 
273 -کد333 - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران8. قیمت : 20هزارتومان
 

272 -کد333الف - 20000ریال جعفری .شیبانی.فیلیگران7 قیمت : 55هزارتومان
 

دوتو (7).jpg (400×196)

271 -339کد -20000ریال جعفری.مظاهری. قیمت : 20هزار تومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1101
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 10000 ریالی تصویر امام ( جفت بانکی)

پست شماره 60
8:51 قبل از ظهر , دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

 سبز (1).jpg (400×193)

سبز (2).jpg (400×198)
 
 270 -280 -اسکناس 10000ریالی نوربخش عادلی قیمت : 
 
 
 

 
سبز (3).jpg (400×205)
 
269 -284- 10000ربالی محمدخان عادلی قیمت :
 
 
سبز (9).jpg (400×199)
 
268 -292 - 10000ریالی محمدخان نوربخش قیمت : 40هزارتومان
 

سبز (4).jpg (400×196)
 
267 -301 - 10000ریالی نمازی نوربخش فیلیگران براق 
قیمت : 20هزارتومان
 
266 -301a ------ -------------------------فیلیگران مات 
قیمت : 65هزارتومان
 

سبز (5).jpg (400×203)
 
 
265 -311 - 10000ریالی مظاهری نوربخش قیمت :45هزارتومان
 

 
سبز (6).jpg (400×200)
 
264 -314 - 10000ریالی مظاهری شیبانی قیمت : 160هزارت
 
0264- 314ا -................................... بامخرج 13 : 20هزارت
 
 
 
سبز (7).jpg (400×200)
 
263 -330 - 10000ریالی جعفری شیبانی قیمت : 20هزارتومان
 

سبز (8).jpg (400×197)
 
 
262 -336 - 10000ریالی جعفری مظاهری قیمت : 20هزارت
 


 
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1210
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 10000 ریالی تظاهراتی (جفت بانکی)

پست شماره 59
8:46 قبل از ظهر , دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

صدر (1).jpg (400×197)

صدر (2).jpg (400×200)
261- 244 - اسکناس 10000 ریال بنی صدر . نوبری.قیمت : 
قیمت : 

 
 

صدر (3).jpg (400×198)

260 -259 - 10000ریالی ایروانی نوربخش قیمت :900ت


صدر (4).jpg (400×198)

259 -252- 10000ریالی نمازی نوربخش قیمت : 1ملیون ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1623
 • دیدگاه : 0

اسکناس های0 500 ریالی تصویرامام ( جفت بانکی )

پست شماره 58
14:38 بعد از ظهر , یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

 

 

گل (2).jpg (400×197)
 
گل (1).jpg (400×199)
258 -279 - اسکناس 5000ریالی نوربخش عادلی ف امام 
قیمت: 700ت
 

گل (3).jpg (400×205)
 
257 -291- 5000ریالی محمدخان نوربخش ف امام 
قیمت :35هزارتومان
 
گل (4).jpg (400×202)
 
 
256 -300 - 5000ریالی نمازی نوربخش ف براق امام 
قیمت :20هزارتومان
 
 255 - 300a - -----    ---------------------------ف مات 
قیمت : 50هزارتومان
 

گل (5).jpg (400×199)
 
254 -310 - 5000ریالی مظاهری نوربخش ف امام 
قیمت : 
 

گل (6).jpg (400×200)
 
253 -313- 5000ریالی مظاهری شیبانی ف امام 
قیمت: 20تومان
 

گل (7).jpg (400×200)
 
252 -329 - 5000ریالی جعفری شیبانی ف امام 
قیمت : 20هزارتومان
 

گل (8).jpg (400×199)
 
گل (9).jpg (400×201)
251 -344 - 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام
قیمت :20هزارتومان
 

گل (10).jpg (400×199)
 
گل (11).jpg (400×202)
 
250 -345- 5000ریالی حسینی بهمنی ف امام 
قیمت :15هزارتومان
 
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1081
 • دیدگاه : 0