تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای متنوع قاجاری

پست شماره 547
9:16قبل از ظهر , سه شنبه 12 اسفند 1399

 

بوتال (1).jpg (400×342)

بوتال (2).jpg (400×343)

بوتال (3).jpg (400×180)

1910 - بلوک کامل 14 رقمی تمبر احمدی بزرگ

نمایشی

 

بوتال (4).jpg (400×344)

1909 - بلوک کامل 10رقمی تمبرتاکس چاپ1265خورشیدی در 

پاریس جهت مصارف ادارات دولتی زمان فاجارکه هرگز مورد 

 استفاده قرارنگرفت . 

نمایشی

 

 

بوتال (5).jpg (400×363)

1908 - سری کامل 14 عددی تمبر احمدی بزرگ

قیمت : 650هزارت

 

بوتال (6).jpg (400×201)

1907- شیت باچسب یک شاهی شیروخورشید بواتال چاپ وین 

سال 1885 میلادی قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مظفری با تاییدیه انجمن مطالعاتی تمبر ایران

پست شماره 546
11:13قبل از ظهر , دوشنبه 11 اسفند 1399

 

شکارگاه (1).jpg (300×453)

1906 - ارور سورشارز تغییرقیمت12 شاهی روی 

 تمبر یکقران مظفرالدین شاه قاجار بطور مورب . 

سال127 خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبرشناسی ایران قیمت : دوملیون وپانصدهزارت

 

 

شکارگاه (2).jpg (300×418)

شکارگاه (3).jpg (300×417)

1905 - سری کامل (16عدد)تمبر سورشارژ 

نشاندار مظفرالدین شاه قاجار .سال 1277 

خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبر شناسی ایران . 

 نمایشی

شکارگاه (4).jpg (300×468)

1904 - سربرگ شکارگاهی ناصرالدین شاه 

قاجار ( 2 لت )  قیمت : 450هزارت

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ارور ( وسط وارو ) قاجاری

پست شماره 545
9:46قبل از ظهر , یکشنبه 10 اسفند 1399

 

ابوالقاسم (6).jpg (400×241)

1903 - ارور تمبر جفتی 2 قران تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . قیمت : 750 هزارت

 

ابوالقاسم (7).jpg (400×339)

1902 - ارور تمبر 3 شاهی تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . قیمت :  350هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ارقام شاهی تمبر های مصرف نشده سری دیوانی قاجاری .1288 خورشیدی

پست شماره 543
6:59قبل از ظهر , سه شنبه 05 اسفند 1399

 

دیوانی (1).jpg (450×341)

1896 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه طلایی

جهت مصرف ادارات دولتی .سال1288 خورشیدی

قیمت : 7 ملیون ت

 

دیوانی (2).jpg (450×342)

1895 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه نقره ای و نوشته 

سرویس مجانی جهت مصرف ادارات دولتی سال1288 خورشیدی

قیمت : 6ملیون ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سری کامل تمبر ناصری طلایی

پست شماره 461
8:25قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (2).jpg (500×418)

1513 - سری کامل تمبر ناصری طلایی قیمت کاتالوک : 600هزارت

فروش توافقی ...لطفا جهت اطلاع از کیفیت وقیمت نهایی 

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سری کامل تمبرمظفرالدین شاه قاجارمعروف به کاغذ سفید

پست شماره 460
8:15قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (1).jpg (500×412)

1512- سری کامل تمبرمظفرالدین شاه قاجارمعروف به کاغذ سفید

قیمت کاتالوک : 600هزارت................فروش توافقی

لطفاجهت اطلاع از کیفیت وقیمت نهایی 

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار

پست شماره 459
7:58قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (3).jpg (500×381)

1511 - سری تک تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار فیمت کاتالوک 150هزارت

فروش توافقی ..جهت اطلاع ازکیفیت وقیمت نهایی

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرمیرزاکوچک خان

پست شماره 435
7:59قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهريور 1398

 

رضاخان (5).jpg (350×296)

1484 - سری کامل بی دندانه تمبرمیرزاکوچک خان بدون نوشته

گیلان 25 ثورقیمت : 500هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر مظفرالدین شاه قاجار

پست شماره 434
7:47قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهريور 1398

 

رضاخان (4).jpg (350×286)

1483 - سه قطعه تمبر ازاولین سری  معروف به کاغذسفید

باتصویرمظفرالدین شاه قاجار باچسب وبدون شارنیه

200هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرتاجگذاری احمدشاه قاجار

پست شماره 433
7:40قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهريور 1398

 

احمد (2).jpg (350×291)

احمد (3).jpg (350×277)

احمد (4).jpg (350×281)

1482 - بلوک کامل (17بلوک) تمبرتاجگذاری احمدشاه قاجار

قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.