تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای ناصری واحمدی ( قاجاری )

پست شماره 593
10:41 قبل از ظهر , سه شنبه 17 خرداد 1401

طلایی (1).jpg (400×472)

2087 - تمبر16 شاهی قرمز با چسب از سری ناصری طلایی

قیمت   :  80 ت

.

طلایی (2).jpg (400×492)

2086 - 50قران از سری ناصری طلایی

قیمت  : 120 ت

.

طلایی (3).jpg (400×457)

2085 - تمبر5 قران زرد از سری ناصری محرابی

قیمت  : 80 ت

.

طلایی (4).jpg (400×447)

2084 - 5قران  زرشکی ازسری ناصری شویدیسال 1264

قیمت مینت درکاتالوک : 12 ملیون ت

قیمت مصرف شده درکاتالوک : +260 ت

فروش باکیفیت فوق : 150 ت

.

طلایی (5).jpg (500×496)

2083- -11رقم از سری احمدی کوچک باسورشارژکنترل شامل شاهی

قران وتومان    قیمت  :  200 ت

.

طلایی (6).jpg (400×496)

2082 - تمبرهای 1و2 شاهی 1919و3شاهی1925

قیمت  :   25 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 176
 • دیدگاه : 0

رپر قاجاری

پست شماره 590
10:49 قبل از ظهر , یکشنبه 12 دی 1400

کاخ.jpg (200×549)

2072- رپر کمیاب 3 شاهی قاجاری

قیمت : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 196
 • دیدگاه : 2

تمبرهای متنوع قاجاری

پست شماره 547
9:16 قبل از ظهر , سه شنبه 12 اسفند 1399

 

بوتال (1).jpg (400×342)

بوتال (2).jpg (400×343)

بوتال (3).jpg (400×180)

1910 - بلوک کامل 14 رقمی تمبر احمدی بزرگ

نمایشی

 

بوتال (4).jpg (400×344)

1909 - بلوک کامل 10رقمی تمبرتاکس چاپ1265خورشیدی در 

پاریس جهت مصارف ادارات دولتی زمان فاجارکه هرگز مورد 

 استفاده قرارنگرفت . 

نمایشی

 

 

بوتال (5).jpg (400×363)

1908 - سری کامل 14 عددی تمبر احمدی بزرگ

قیمت : فروخته شد

 

بوتال (6).jpg (400×201)

1907- شیت باچسب یک شاهی شیروخورشید بواتال چاپ وین 

سال 1885 میلادی قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 273
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مظفری با تاییدیه انجمن مطالعاتی تمبر ایران

پست شماره 546
11:13 قبل از ظهر , دوشنبه 11 اسفند 1399

 

شکارگاه (1).jpg (300×453)

1906 - ارور سورشارز تغییرقیمت12 شاهی روی 

 تمبر یکقران مظفرالدین شاه قاجار بطور مورب . 

سال127 خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبرشناسی ایران 

نمایشی 

 

شکارگاه (2).jpg (300×418)

شکارگاه (3).jpg (300×417)

1905 - سری کامل (16عدد)تمبر سورشارژ 

نشاندار مظفرالدین شاه قاجار .سال 1277 

خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبر شناسی ایران . 

 نمایشی

شکارگاه (4).jpg (300×468)

1904 - سربرگ شکارگاهی ناصرالدین شاه 

قاجار ( 2 لت )  نمایشی

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 223
 • دیدگاه : 0

تمبرهای ارور ( وسط وارو ) قاجاری

پست شماره 545
9:46 قبل از ظهر , یکشنبه 10 اسفند 1399

 

ابوالقاسم (6).jpg (400×241)

1903 - ارور تمبر جفتی 2 قران تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . نمایشی

 

ابوالقاسم (7).jpg (400×339)

1902 - ارور تمبر 3 شاهی تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . نمایشی

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 285
 • دیدگاه : 0

ارقام شاهی تمبر های مصرف نشده سری دیوانی قاجاری .1288 خورشیدی

پست شماره 543
6:59 قبل از ظهر , سه شنبه 05 اسفند 1399

 

دیوانی (1).jpg (450×341)

1896 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه طلایی

جهت مصرف ادارات دولتی .سال1288 خورشیدی

قیمت : نمایشی

 

دیوانی (2).jpg (450×342)

1895 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه نقره ای و نوشته 

سرویس مجانی جهت مصرف ادارات دولتی سال1288 خورشیدی

قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 226
 • دیدگاه : 0

سری کامل تمبر ناصری طلایی

پست شماره 461
8:25 قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (2).jpg (500×418)

1513 - سری کامل تمبر ناصری طلایی قیمت کاتالوک : 600هزارت

فروش توافقی ...لطفا جهت اطلاع از کیفیت وقیمت نهایی 

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 305
 • دیدگاه : 0

سری کامل تمبرمظفرالدین شاه قاجارمعروف به کاغذ سفید

پست شماره 460
8:15 قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (1).jpg (500×412)

1512- سری کامل تمبرمظفرالدین شاه قاجارمعروف به کاغذ سفید

قیمت کاتالوک : 600هزارت................فروش توافقی

لطفاجهت اطلاع از کیفیت وقیمت نهایی 

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 352
 • دیدگاه : 0

تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار

پست شماره 459
7:58 قبل از ظهر , پنجشنبه 28 آذر 1398

 

مظفر (3).jpg (500×381)

1511 - سری تک تمبر تاجگذاری احمدشاه قاجار فیمت کاتالوک 150هزارت

فروش توافقی ..جهت اطلاع ازکیفیت وقیمت نهایی

 تماس حاصل فرماییدفروخته شد 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 352
 • دیدگاه : 0

تمبر مظفرالدین شاه قاجار

پست شماره 434
7:47 قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهریور 1398

 

رضاخان (4).jpg (350×286)

1483 - سه قطعه تمبر ازاولین سری  معروف به کاغذسفید

باتصویرمظفرالدین شاه قاجار باچسب وبدون شارنیه

200هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 339
 • دیدگاه : 0