تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلوک تمبرسالگردتاجگذاری سال 1347

پست شماره 604
11:01 قبل از ظهر , جمعه 08 اردیبهشت 1402

1347.jpg (450×284)

2045- بلوک سالگرد تاجگذاری سال  1347

قیمت  :     فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 264
 • دیدگاه : 0

یادبود ازدواج محمدرضاشاه با فوزیه سال 1318

پست شماره 603
12:44 بعد از ظهر , سه شنبه 22 فروردین 1402

فوزیه1.jpg (351×224)

فوزیه2.jpg (350×229)

فوزیه3.jpg (350×219)

فوزیه4.jpg (350×221)

فوزیه 5.jpg (350×222)

2044 - بلوک کامل یادبود ازدواج محمدرضاشاه

با فوزیه . سال  1318

فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 267
 • دیدگاه : 0

تمبرهایی از رضاشاه پهلوی

پست شماره 595
9:17 قبل از ظهر , سه شنبه 24 خرداد 1401

قلدر (1).jpg (500×311)

2101 - تمبر1شاهی مصرف نشده رضاشاهی با چسب عالی ازسری

پست هوایی باسورشارژ iran سال1309

قیمت   :  30 ت

.

قلدر (2).jpg (400×504)

2100 - تمبر 3 تومان قرمز وطلایی از سری مشروطه

باسورشارژسلطنت پهلوی 1305.کادر به یک طرف

قیمت  : 150 ت

.

قلدر (3).jpg (400×501)

2099 - ارور دندانه درتمبر 1 شاهی سری مشروطه

باسورشارژسلطنت پهلوی 1305

قیمت  : 30 ت

.

قلدر (4).jpg (400×247)

2098- 9 رقم دیناری وریالی تمبر از سری دولتی رضاشاهی

قیمت :  230 ت

.

قلدر (5).jpg (400×321)

2097- 6 رقم تمبر از سری دیناری رضاشاهی

قیمت :  50 ت

.

قلدر (6).jpg (400×434)

2096- 4 رقم تمبر از سری دیناری رضاشاهی با سورشارژ

پست ایرانین .   قیمت :  50 ت

.

قلدر (7).jpg (400×400)

2095- 8 رقم تمبر از سری ستونی رضاشاهی

قیمت :  50 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 176
 • دیدگاه : 0

تمبرهایی از سری تاجگذاری رضاشاه سال 1308

پست شماره 594
17:53 بعد از ظهر , سه شنبه 17 خرداد 1401

هارلم (1).jpg (350×446)

2094 - یک شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (2).jpg (350×460)

2093 - 2 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (3).jpg (350×428)

2092 - 3 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (4).jpg (350×441)

2091 -6 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (5).jpg (350×428)

2090 - 9 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (6).jpg (350×440)

2089 - 10 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

هارلم (7).jpg (350×464)

2088 - 12 شاهی از سری تاجگذاری رضا شاه

قیمت  :  10 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 136
 • دیدگاه : 0

تمبرهای ارزشمندوزیبای پهلوی دوم

پست شماره 586
10:22 قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

هوایی (4).jpg (350×258)

2054- تعداد4 قطعه تمبراز سری پست هوایی پهلوی دوم   

سال 1332

قیمت   :   15 ت

.

هوایی (3).jpg (350×240)

2053 - 3 رقم ریالی از سری اول پستی پهلوی دوم

سال1321

قیمت :  30 ت

.

هوایی (2).jpg (350×243)

2052 - 4رقم دیناری از سری دوم پستی پهلوی دوم

سال 1322

قیمت  :  15 ت

.

هوایی (1).jpg (350×347)

2051- 6 رقم از دیناری سری اول پستی پهلوی دوم

سال  1321

قیمت  :  25 ت

.

هوایی (5).jpg (350×409)

2050- تعداد4 قطعه تمبر از سری 4 پستی پهلوی دوم

سال 1330

قیمت   :   20 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 233
 • دیدگاه : 0

تمبرهای ارزشمند پهلوی اول و دوم

پست شماره 584
21:14 بعد از ظهر , شنبه 15 آبان 1400

میرپنج (1).jpg (400×492)

2040- 2 قطعه تمبر دندانه دار و1 قطعه بدون دندانه

ازسری تمبرهای تولد رضاشاه

قیمت  :  فروخته شد

.

میرپنج (2).jpg (350×441)

2039 - 4فطعه تمبر سری دولتی رضا شاهی

قیمت  :  فروخته شد

.

میرپنج (3).jpg (350×431)

2038 - تمبر3 ریال از سری دیناری رضاشاه

با جابجایی خفیف تصویر وسط

قیمت  :  فروخته شد

.

میرپنج (4).jpg (400×285)

2037 -تمبرکمیاب 20ریال از سری سوم پستی پهلوی دوم

قیمت  :  فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 262
 • دیدگاه : 0

چند تمبر پهلوی دوم

پست شماره 578
9:43 قبل از ظهر , یکشنبه 23 خرداد 1400

راهن (1).jpg (500×403)

2008 - یادبود روز راه اهن 1355

با تصویر پهلوی اول  و دوم

قیمت  :  5 ت

.

راهن (2).jpg (500×346)

2007 -  تمبر 5 دیناری سری سوم پستی 1328

بدون شارنیه . سوپر . باچسب نصفه درپشت ( ارورچسب )

قیمت  : فروخته شد

.

راهن (3).jpg (500×364)

2006 - یادبود روز جهانی پست 1355

قیمت  :  4 ت

.

راهن (4).jpg (500×366)

2005 - صدمین سالگرد هواشناسی 1352 

قیمت :  فروخته شد

.

راهن (5).jpg (500×339)

2004 - یادبود خانه های فرهنگ روستایی1355

قیمت جفتی  :فروخته شد

.

راهن (6).jpg (500×390)

2003 - سالروز انقلاب شاه ومردم 1354

قیمت جفتی :  4ت

.

راهن (7).jpg (500×344)

2002 - سری گلها سال 1352 

قیمت : 12 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 250
 • دیدگاه : 0

سری پست هوایی رضا شاه پهلوی

پست شماره 437
8:18 قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهریور 1398

 

رضاخان (1).jpg (350×217)رضاخان (2).jpg (350×192)

1486 - سری کامل تمبر پست هوایی رضاشاه پهلوی باچسب وبدون

 شارنیه. قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 482
 • دیدگاه : 0

تمبردهمین سالگردسلطنت رضاشاه پهلوی

پست شماره 436
8:10 قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهریور 1398

 

 

رضاخان (3).jpg (350×320)

1485 - سری کامل تمبر دهمین سال سلطنت رضا شاه پهلوی

بدون شارنیه وبا چسب. قیمت :فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 316
 • دیدگاه : 0

تمبررضاشاهی

پست شماره 435
7:59 قبل از ظهر , سه شنبه 05 شهریور 1398

 

رضاخان (5).jpg (350×296)

1484 - موجودنیست

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 382
 • دیدگاه : 0