تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

مهر روز پرواز اول همابه نیویورک

پست شماره 588
17:02 بعد از ظهر , جمعه 12 آذر 1400

نیویورک (1).jpg (350×398)

2064 - پاکت مهر روز جالب وارزشمندنخستین پرواز

هما به نیویورک 8خرداد1354

لوگوی هما ونوشته لاتین روی پاکت بطورایینه ای 

درپشت پاکت چاپ شده وبنوعی ارور پاکت محسوب میشود

قیمت  : فروخته شد

نیویورک (2).jpg (350×190)

2063 - پاکت مهر روز اذزشمندنخستین پرواز 

هما به نیو یورک 8 خرداد1354

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 188
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت های مختلف تمبر ( بدون تاریخ ) ناوشکن جماران

پست شماره 575
19:17 بعد از ظهر , چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

جماران (1).jpg (500×414)

1993 -  مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

جماران (2).jpg (500×364)

1992 -  مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

جماران (3).jpg (500×359)

1991 -  مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

جماران (4).jpg (500×394)

1990 - تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

جماران (5).jpg (500×423)

1989 - تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

جماران (6).jpg (450×520)

1988 - تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبر ناوشکن جماران

قیمت  : 15 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1240
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت های زیبا

پست شماره 574
18:38 بعد از ظهر , سه شنبه 31 فروردین 1400

سمند (1).jpg (500×480)

1987 - دوعدد مگزیمم کارت تمبر نخستین خودروی ملی سال 1380

قیمت  : 30 ت

سمند (2).jpg (500×537)

1986 - دوعدد مگزیمم کارت تمبرنمایشگاه جهانی تمبر ژاپن1380

قیمت  : 30 ت

سمند (3).jpg (500×350)

1985 -دوعددمگزیمم کارت تمبر مشترک ایران وهندسال1383

مهرها کمرنگ شدند

قیمت   : 30 ت

سمند (4).jpg (500×395)سمند (5).jpg (500×418)

1984 - تصویر دو طرف کارت تمبرروزجهانی بهداشت سال1373

قیمت   : 15 ت

سمند (6).jpg (500×379)سمند (7).jpg (500×379)

1983 - تصویر دو طرف کارت تمبرسیداحمدخمینی سال1374

قیمت   : 15 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1295
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت های درنای سیبری و لاک پشتها

پست شماره 573
18:10 بعد از ظهر , سه شنبه 31 فروردین 1400

لاکی (2).jpg (500×460)لاکی (1).jpg (497×426)

1982 - 4 عددمگزیمم کارت تمبر درنای سیبری سال 1386

قیمت مجموعه   : 60 ت

لاکی (3).jpg (500×508)لاکی (4).jpg (500×410)

1981 - 4 عددمگزیمم کارت تمبر لاک پشتها  سال 1388

قیمت مجموعه   : 60 ت

لاکی (5).jpg (500×384)

لاکی (6).jpg (500×401)

1980 - 4 عددمگزیمم کارت تمبر درنای سیبری 1386

قیمت مجموعه   : 60 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1191
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت های مختلف ج.ا.ا

پست شماره 572
8:46 قبل از ظهر , سه شنبه 31 فروردین 1400

اسپانیا (1).jpg (500×398)

1979 - مگزیمم کارت تمبرمشترک ایران و اسپانیا1384

قیمت  : فروخنه شد

اسپانیا (2).jpg (500×363)

1978 - مگزیمم کارت تمبر روزجهانی پست1393

قیمت  :  فروخته شد

اسپانیا (3).jpg (500×369)

1977 - مگزیمم کارت تمبر نوروز سال1383

قیمت  :  20 ت

اسپانیا (4).jpg (500×361)

1976 - مگزیمم کارت تمبر روز جهانی پست سال1386

قیمت  :  فروخته شد

اسپانیا (5).jpg (500×339)

1975 - مگزیمم کارت نمایشگاه جهانی تمبر ژاپن سال1390

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1142
 • دیدگاه : 0

پناهنده (1).jpg (500×434)

1974 - تصویر  مگزیمم کارت تمبرامور پناهندگان

سال 1380

قیمت 40 ت

پناهنده (2).jpg (500×382)

1973 - تصویر  مگزیمم کارت تمبرامور پناهندگان

سال 1380

قیمت هرعدد : 40 ت

پناهنده (3).jpg (400×515)

پناهنده (4).jpg (333×370)

1972-تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبرامور پناهندگان

سال 1380

قیمت 30 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1105
 • دیدگاه : 0

مگزیمم های زیبا ومتنوع ج.ا.ا

پست شماره 570
7:57 قبل از ظهر , سه شنبه 31 فروردین 1400

کوبه (1).jpg (500×420)

1971 - دوعدد مگزیمم کارت تمبر نمایشگاه جهانی تمبر ژاپن

سال 1380

قیمت  :  50 ت

کوبه (2).jpg (500×371)

1970 - دوعدد مگزیمم کارت تمبر گفتگوی تمدن ها سال 1380

قیمت  :  50 ت

کوبه (3).jpg (500×392)

1969 -  مگزیمم کارت تمبر مشترک ایران و کوبا سال 1388

قیمت هرعدد :  20 ت

کوبه (4).jpg (500×411)

1968 -  مگزیمم کارت تمبر روز درختکاری سال1391

 

قیمت یک عدد :  15 ت

کوبه (5).jpg (500×455)

1967- دوعددمگزیمم کارت تمبر مشترک ایران و اندونزی سال 1388

قیمت  :  30 ت

کوبه (6).jpg (500×439)

1966 - دوعدد مگزیمم کارت تمبر گفتگوی تمدن ها سال 1380

قیمت  :  30 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1139
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت های نوروز 63 و5مین سالگرد انقلاب

پست شماره 569
19:44 بعد از ظهر , دوشنبه 30 فروردین 1400

قدس (4).jpg (497×368)

1965 - تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبر پنجمین سالگرد

جمهوری اسلامی ایران سال 1362

قیمت هر عدد  : 15 ت

قدس (5).jpg (500×363)

1964 - تصویر دو طرف مگزیمم کارت تمبر نوروز 1363

قیمت هر عدد  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1121
 • دیدگاه : 0

مگزیمم کارت تمبر روزجهانی قدس سال 1387

پست شماره 568
19:30 بعد از ظهر , دوشنبه 30 فروردین 1400

قدس (1).jpg (500×384)

قدس (2).jpg (500×362)

قدس (3).jpg (500×395)

1963 - تعداد 6عدد مگزیمم کارت باطرح های  مختلف

تمبر روز جهانی قدس  سال 1387

قیمت مجموعه 6 تایی : 90 ت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1078
 • دیدگاه : 0

کارت وپاکت های مشترک

پست شماره 565
10:31 قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردین 1400

برزیل (5).jpg (400×203)

برزیل (6).jpg (400×248)

1957 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وکوبا سال 1388

قیمت  : فروخته شد

برزیل (7).jpg (400×203)

برزیل (8).jpg (400×291)

برزیل (9).jpg (400×292)

1956 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران واندونزی سال 1388

قیمت  : فروخته شد

برزیل (10).jpg (400×234)

برزیل (11).jpg (300×440)

1955 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وبرزیل

سال 1381 

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 200
 • دیدگاه : 0