تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

مهر روز پرواز اول همابه نیویورک

پست شماره 588
17:02 بعد از ظهر , جمعه 12 آذر 1400

نیویورک (1).jpg (350×398)

2064 - پاکت مهر روز جالب وارزشمندنخستین پرواز

هما به نیویورک 8خرداد1354

لوگوی هما ونوشته لاتین روی پاکت بطورایینه ای 

درپشت پاکت چاپ شده وبنوعی ارور پاکت محسوب میشود

قیمت  : فروخته شد

نیویورک (2).jpg (350×190)

2063 - پاکت مهر روز اذزشمندنخستین پرواز 

هما به نیو یورک 8 خرداد1354

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 175
 • دیدگاه : 0

کارت وپاکت های مشترک

پست شماره 565
10:31 قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردین 1400

برزیل (5).jpg (400×203)

برزیل (6).jpg (400×248)

1957 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وکوبا سال 1388

قیمت  : فروخته شد

برزیل (7).jpg (400×203)

برزیل (8).jpg (400×291)

برزیل (9).jpg (400×292)

1956 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران واندونزی سال 1388

قیمت  : فروخته شد

برزیل (10).jpg (400×234)

برزیل (11).jpg (300×440)

1955 - کارت وپاکت تمبر مشترک ایران وبرزیل

سال 1381 

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 185
 • دیدگاه : 0

پاکت مهر روز تمبرهای مختلف مشترک

پست شماره 564
10:02 قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردین 1400

برزیل (1).jpg (400×236)

1954 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با روسیه سال1382

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (2).jpg (400×235)

1953 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با چین سال1382

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (3).jpg (400×203)

1952 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با مجارستان سال1389

قیمت  :  فروخته شد

برزیل (4).jpg (400×224)

1951 - پاکت مهر روز تمبر مشترک ایران با پاکستان سال 1389

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 158
 • دیدگاه : 0

پاکتهای مهر روز تمبرهای روز طبیعت

پست شماره 562
9:40 قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردین 1400

فصل (4).jpg (400×205)

فصل (5).jpg (400×206)

فصل (6).jpg (400×202)

فصل (7).jpg (400×202)

1949 - 4عددپاکت مهر روز تمبرهای 4 فصل طبیعت سال89

قیمت  :  فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 184
 • دیدگاه : 0

پاکتهای زیبای مهر روز ج.ا.ا

پست شماره 561
9:17 قبل از ظهر , چهارشنبه 25 فروردین 1400

فصل (1).jpg (400×202)

1948 - پاکت مهروز تمبرایت...طالقانی سال1389

قیمت  : فروخته شد

فصل (2).jpg (400×204)

1947 - پاکت مهروز تمبرامر به معروف سال 1390

قیمت :  فروخته شد

فصل (3).jpg (400×199)

1946 - پاکت مهروز تمبرعیدغدیر سال 1388

قیمت  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 165
 • دیدگاه : 0

2 پاکت مهر روز ارزشمند دوران پهلوی دوم

پست شماره 495
9:54 قبل از ظهر , پنجشنبه 02 مرداد 1399

 

اتحادیه (1).jpg (400×255)

1644 - مهر روز 16مین کنگره اتحادیه جهانی پست

توکیو 1348 بامهر تبریز. قیمت : فروخته شد

 

 

اتحادیه (2).jpg (400×259)

1643- مهرروز سالروزتشکیل انجمن ملی خانه های فرهنگ 

روستایی .سال 2535 . قیمت :فزوخته شد

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 308
 • دیدگاه : 0

پاکت های مهر روز پهلوی دوم (2)

پست شماره 375
16:05 بعد از ظهر , چهارشنبه 01 اسفند 1397

 

کودک (4).jpg (350×236)

1353- پاکت مهرروزمسابقات جهانی شمشیربازی جوانان

سال 1346 : قیمت: فروخته شد


کودک (5).jpg (400×220)

1352-  پاکت مهرروز کنگره بین المللی ورزش بانوان ودوشیزگان

سال 1352 قیمت : فروخته شد


 

کودک (6).jpg (350×187)

1351- پاکت مهرروز یادبود اتصال راه اهن ایران به ترکیه

سال 1350 قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 537
 • دیدگاه : 0

پاکت های زیبای مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 374
15:49 بعد از ظهر , چهارشنبه 01 اسفند 1397

 

کودک (1).jpg (400×211)

1350 -پاکت مهرروز شورای جهانی شکاروحفظ حیات وحش

سال 1353 قیمت: فروخته شد


کودک (2).jpg (350×190)

کودک (3).jpg (350×178)

1349پاکت وکارت مهرروزهفته کودک سال1352

جفت قیمت : فروخته شد


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 415
 • دیدگاه : 0

پاکت مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 314
16:27 بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردین 1396

 

سفید (1).jpg (400×265)

1224- پاکت مهرروزیادبودشانزدهمین کنگره اتحادجهانی پست

توکیو (ژاپن )1348 قیمت: فروخته شد


سفید (2).jpg (400×238)

1223- پاکت مهرروز یادبودپنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم کوچک قیمت :فروخته شد


 

سفید (3).jpg (400×257)

1222- پاکت مهرروز یادبودپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم بزرگ قیمت : فروخته شد


 


سفید (4).jpg (400×240)

1221- پاکت مهرروز یادبودانقلاب سفیدسال2536(1356)قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 940
 • دیدگاه : 0