تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکتهای بانک ملی ایران

پست شماره 489
11:16قبل از ظهر , چهارشنبه 14 خرداد 1399

پاکت (1).jpg (397×294)

پاکت (2).jpg (400×295)

پاکت (3).jpg (400×286)

1624-تعداد3عدد پاکت بانکملی باتمبرهای.خیریه شیرخورشید.

دولتی .وسری پستی 13.14.17.18. قیمت باهم : فروخته شدتوجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سفته های مصرف شده ارقام متفاوت

پست شماره 488
11:1قبل از ظهر , چهارشنبه 14 خرداد 1399

 

سفته (1).jpg (400×267)

سفته (2).jpg (400×258)

سفته (3).jpg (400×230)

سفته (4).jpg (400×228)

سفته (5).jpg (400×229)

1623 - تعداد 5 برگ سفته ارقام متفاوت با فیلیگران 5 .

قیمت : 35هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 3ریال پنجاه دینار مدل لندن نوع هشتم طرح n

پست شماره 477
11:4قبل از ظهر , شنبه 09 فروردين 1399

 

Untitledاااالغف.jpg (300×215)

1556 -کوپن رپنس 3ریال پنجاه دینار مدل لندن نوع هشتم

فیلیگران درشت .افقی.طرحn .قیمت کاتالوک ایران : 25+دلار

فروش : 250هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

معرفی دوکتاب سودمند مرجع .

پست شماره 476
10:56قبل از ظهر , جمعه 16 اسفند 1398

 

خاراسن (1).jpg (350×451)

1555- کتاب سکه شناسی شاهان خاراسن اثر یوسف افتخاری

کتابخانه شخصی

 

خاراسن (2).jpg (350×458)

1554 - کاتالوک کوپن بین المللی رپنس اثر دکترپرویز سهندی

کتابخانه شخصی.

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 45 ریال مدل لوزان نوع 2 بامهر پست ازادی تهران

پست شماره 475
9:35قبل از ظهر , چهارشنبه 07 اسفند 1398

 

 

ازادی (2).jpg (350×248)

 1553 - کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد


ازادی (3).jpg (350×249)

1552-  کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد

ازادی (4).jpg (350×249)

1551 - کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی .صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 250 ریال مدل لوزان نوع چهارم تیپ a3

پست شماره 474
9:19قبل از ظهر , چهارشنبه 07 اسفند 1398

 

ازادی (1).jpg (350×250)

1550 -  کوپن رپنس 250ریال مدل لوزان نوع چهارم .فیلگران کوچک 

عمودی .تیپ : a3 .قیمت کاتالوک ایران +10دلار 

فروش: 120هزارت 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن پستی بین المللی (رپنس ) 45ریال صادره بندرعباس مدل لوزان نوع سوم

پست شماره 473
5:54بعد از ظهر , سه شنبه 06 اسفند 1398

 

اوا (1).jpg (400×286)

1549 -  کوپن رپنس مدل لوزان نوع سوم فیلگران کوچک افقی 

مهر بنفش بندرعباس

قیمت کاتالوک ایران:15+دلار

فروش :فروخته شد

 

اوا (5).jpg (350×252)

1548 -  کوپن رپنس مدل لوزان نوع سوم فیلگران کوچک افقی 

مهرابی بندرعباس

قیمت کاتالوک ایران:15+دلار

فروش :فروخته شد

 

اوا (3).jpg (350×252)

1547-  کوپن رپنس مدل لوزان نوع سوم فیلگران کوچک افقی 

بامهرابی بندرعباس

قیمت کاتالوک ایران:15+دلار

فروش :فروخته شد

 

اوا (4).jpg (350×248)

1546 -  کوپن رپنس مدل لوزان نوع سوم فیلگران کوچک افقی 

بامهرابی بندرعباس

قیمت کاتالوک ایران:15+دلار

فروش : فروخته شد

 

اوا (5).jpg (350×252)

1545 - کوپن رپنس مدل لوزان نوع سوم فیلگران کوچک افقی 

بامهرابی بندرعباس

قیمت کاتالوک ایران:15+دلار

فروش : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت های پستی باتمبرهای سربرهنه رضا شاهی

پست شماره 472
10:51قبل از ظهر , دوشنبه 05 اسفند 1398

 

الاشت (1).jpg (300×254)الاشت (2).jpg (300×254)

1544 - پاکت از یزدبامهر مسیراصفهان  به قم باتمبر30

 دینار بدون زیرنویس .سربرهنه رضاشاهی سال1321

(یکسال بعد از کناره گیری از سلطنت )قیمت : فروخته شد

 

الاشت (3).jpg (300×240)الاشت (4).jpg (300×241)

1543 - پاکت از اصفهان بامهر اصفهان بازار به قم ودوتمبر

 15 دینار بازیرنویس .سربرهنه رضاشاهی سال1316

قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

دیدنی های طلاکوب ویژه دربار

پست شماره 429
3:11بعد از ظهر , پنجشنبه 17 مرداد 1398

 

الگو.bmp (213×372)

1477- ارم شیروخورشید طلاکوب برروی کاغذ نازک سیگار 

قیمت  : فروخته شد


الگو.jpg (500×392)

1476 - کارت دعوت (مقوایی )باتاج طلاکوب دربارپهلوی . فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.