تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

دو نمونه از کارت پستی پهلوی دوم

پست شماره 552
9:25 قبل از ظهر , شنبه 16 اسفند 1399

 

اسکار (8).jpg (398×341)

1919- دونمونه کارت پستی پهلوی دوم

قیمت 2 کارت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 195
 • دیدگاه : 0

کارت پستی ایرانی وخارجی

پست شماره 323
14:29 بعد از ظهر , دوشنبه 13 شهریور 1396

 

رضا1.jpg (400×254)

رضا2.jpg (400×255)

1273- تصویر دوطرف کارت پستی 10 دیناری رضاشاهی

با 2 تمبراضافه به علت تغییر نرخ پستی

قیمت : فروخته شد


رضا3.jpg (400×306)

1272- کارت پستی امریکا باتصویرابراهام لینکلن قیمت : هرعدد5هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 556
 • دیدگاه : 0

پاکتهای تمبرسرخود پست ج .ا.ا

پست شماره 315
11:38 قبل از ظهر , پنجشنبه 24 فروردین 1396

 

زنبورک (3).jpg (400×224)

1229- پاکت صورتی رنگ عادی بین شهری چاپ سال1379 شماره قرمز

قیمت کاتالوک سال 1400 فرحبخش : 50 ت

فروش : 25 ت

.


 

زنبورک (1).jpg (400×223)

1228-پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 با شماره مشکی

قیمت کاتالوک سال 1400 فرحبخش : 50 ت

فروش : 25 ت

.


 

 

زنبورک (2).jpg (400×233)

1227- :  پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 باسورشارژ

قرمزرنگ گل شش پر وباشماره قرمز 

قیمت کاتالوک سال 1400 فرحبخش : 50 ت

فروش : 25 ت

 .

 


 

زنبورک (5).jpg (400×229)

1226- تصویرپشت پاکت درتمام نمونه ها برابر رنگ روی پاکت میباشد


زنبورک (4).jpg (400×206)

1225 - پاکت عادی بین شهری چاپ سال 1378 

قیمت کاتالوک سال1400 فرحبخش : 75 ت

فروش : 35 ت

.


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 701
 • دیدگاه : 0

کارت پستی یادبود جشن های 2500 ساله شاهنشاهی( باشعارمتفاوت)

پست شماره 200
13:08 بعد از ظهر , پنجشنبه 03 دی 1394

 

شعار (1).jpg (350×229)

773- کارت باشعار بفرمان داریوش بزرگ.....قیمت : فروخته شد

 

شعار (2).jpg (350×228)

772- کارت با شعار سازمان منظم......قیمت : فروخته شد

 

شعار (3).jpg (350×229)

771- کارت با شعار چابکسواران......قیمت : فروخته شد

 

شعار (4).jpg (350×227)

770 - کارت باشعارستوران تیزتک........قیمت : فروخته شد

 

شعار (5).jpg (350×232)

769- کارت باشعار برف وباران........قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1221
 • دیدگاه : 0

کارت پستال های رسمی پهلوی دوم

پست شماره 197
9:55 قبل از ظهر , یکشنبه 29 آذر 1394

 

کارت دوم (1).jpg (350×225)

761- کارت پستال25دیناربنای 40ستون روی کارت کرم1328

قیمت : فروخته شد

 

کارت دوم (2).jpg (350×223)

760- کارت پستال25دیناربنای 40ستون روی کارت کرم1328

قیمت فروخته شد

 

کارت دوم (3).jpg (350×226)

759- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت سفید1321

 

فروخته شد

کارت دوم (4).jpg (350×219)

758- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت سفید1321

قیمتفروخته شد

کارت دوم (5).jpg (350×229)

757- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت کرم1321

قیمت :فروخته شد

 

کارت دوم (6).jpg (350×226)

756- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت کرم1321

قیمت : فروخته شد

کارت دوم (7).jpg (350×230)

755- کارت پستال 1ریال سبز خاکستری روی کارت سفید1341 قیمت: فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1135
 • دیدگاه : 0

کارت وپاکت پستی ( رسمی) تمبردار

پست شماره 91
16:32 بعد از ظهر , دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

اشی (2).jpg (500×463)

372 - تعداد 3عدد کارت پستی قاجار و پهلوی . قیمت : فروخته شد

 

اشی (3).jpg (500×383)

371 - تعداد 2 عدد کارت پستی 2500 ساله بانوشته های متفاوت قیمت : فروخته شد

 

اشی (6).jpg (500×389)

370 - تعداد 10 عدد کارت پستی پهلوی دوم قیمت : فروخته شد

 

اشی (5).jpg (500×385)

369 - پاکت تمبردار8شاهی قهوه ای (قاجاری ) قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1085
 • دیدگاه : 0