close
دانلود آهنگ جدید
کلکسیون حمید پاکت نامه های قدیمی

تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکت پستی کوچک شهری باتمبرجاری محمد رضاشاهی

پست شماره 425
10:13قبل از ظهر , شنبه 22 تير 1398

انگج1.jpg (350×268)

1471 - پاکت پستی کوچک با تمبر50دیناری سری پنجم

محمدرضاشاه .قیمت : 15هزارت


انگج2.jpg (350×267)

1470- پاکت پستی کوچک با تمبر50دیناری سری پنجم

محمدرضاشاه .قیمت : 15هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکتهای پستی با تمبرتاجگداری رضاشاهی

پست شماره 424
9:42قبل از ظهر , شنبه 22 تير 1398

انگج5.png (400×328)

انگج6.png (400×329)

1469 - پاکتی زیبا وسالم از قزوین به اصفهان از مسیر تهران با جفت تمبر 

3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت : 20هزارت


 

انگج7.png (350×273)

انگج8.png (350×272)

1468 - پاکتی زیبا وسالم از تبریز به اصفهان از مسیر تهران 

باجفت تمبر3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت : 20هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت های پستی متنوع رضاشاهی

پست شماره 423
8:53قبل از ظهر , شنبه 22 تير 1398

 

ریشدار (1).png (400×316)

ریشدار (2).png (400×314)

1467 - پاکتی زیبا ازتبریز به اصفهان از مسیر تهران با تمبر6شاهی

رتوشه نشده رضا شاه. قیمت 20هزارت


ریشدار (3).png (350×311)

ریشدار (4).png (350×307)

1466 -  پاکت ازهمدان به اصفهان باجفت تمبر15دیناری سربرهنه 

رضاشاهی بدون زیرنویس.قیمت فروخته شد


ریشدار (5).png (350×302)

ریشدار (6).png (350×301)

1465 - پاکتی جالب به تبریزبا 3 نمونه تمبر سربرهنه رضاشاه 

.بدون زیرنویس .قیمت : 20هزارت

 

 

انگج3.png (350×212)

انگج4.jpg (350×211)

1464 - پاکت از یزد به اصفهان با یادداشتهایی برروی پاکت .باتمبر 

30دیناری سربرهنه بدون زیر نویس رضاشاه . قیمت 20هزارت

 

 

 

 

 

 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت نامه های قاجاری باتصویر دوطرف (فاقدنامه)

پست شماره 203
2:19بعد از ظهر , چهارشنبه 09 دي 1394

 

پاکت ابی (1).jpg (350×280)پاکت ابی (2).jpg (350×271)

782- پاکت به تهران 1327قمری باتمبر9شاهی محمدعلی شاه

قیمت : فروخته شد

 

 

پاکت ابی (3).jpg (350×284)پاکت ابی (4).jpg (350×289)

781-پاکت از مشهد به تهران 1327قمری باتمبر6شاهی محمدعلی شاه

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.