تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکتهای بانک ملی ایران

پست شماره 489
11:16 قبل از ظهر , چهارشنبه 14 خرداد 1399

پاکت (1).jpg (397×294)

پاکت (2).jpg (400×295)

پاکت (3).jpg (400×286)

1624-تعداد3عدد پاکت بانکملی باتمبرهای.خیریه شیرخورشید.

دولتی .وسری پستی 13.14.17.18. قیمت باهم : فروخته شدتوجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 319
 • دیدگاه : 0

پاکت های پستی باتمبرهای سربرهنه رضا شاهی

پست شماره 472
10:51 قبل از ظهر , دوشنبه 05 اسفند 1398

 

الاشت (1).jpg (300×254)الاشت (2).jpg (300×254)

1544 - پاکت از یزدبامهر مسیراصفهان  به قم باتمبر30

 دینار بدون زیرنویس .سربرهنه رضاشاهی سال1321

(یکسال بعد از کناره گیری از سلطنت )قیمت : فروخته شد

 

الاشت (3).jpg (300×240)الاشت (4).jpg (300×241)

1543 - پاکت از اصفهان بامهر اصفهان بازار به قم ودوتمبر

 15 دینار بازیرنویس .سربرهنه رضاشاهی سال1316

قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 353
 • دیدگاه : 0

پاکت پستی کوچک شهری باتمبرجاری محمد رضاشاهی

پست شماره 425
10:13 قبل از ظهر , شنبه 22 تیر 1398

انگج1.jpg (350×268)

1471 - پاکت پستی کوچک با تمبر50دیناری سری پنجم

محمدرضاشاه .قیمت : فروخته شد


انگج2.jpg (350×267)

1470- پاکت پستی کوچک با تمبر50دیناری سری پنجم

محمدرضاشاه .قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 289
 • دیدگاه : 0

پاکتهای پستی با تمبرتاجگداری رضاشاهی

پست شماره 424
9:42 قبل از ظهر , شنبه 22 تیر 1398

انگج5.png (400×328)

انگج6.png (400×329)

1469 - پاکتی زیبا وسالم از قزوین به اصفهان از مسیر تهران با جفت تمبر 

3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت : فروخته شد


 

انگج7.png (350×273)

انگج8.png (350×272)

1468 - پاکتی زیبا وسالم از تبریز به اصفهان از مسیر تهران 

باجفت تمبر3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 391
 • دیدگاه : 0

پاکت های پستی متنوع رضاشاهی

پست شماره 423
8:53 قبل از ظهر , شنبه 22 تیر 1398

 

ریشدار (1).png (400×316)

ریشدار (2).png (400×314)

1467 - پاکتی زیبا ازتبریز به اصفهان از مسیر تهران با تمبر6شاهی

رتوشه نشده رضا شاه. قیمت فروخته شد


ریشدار (3).png (350×311)

ریشدار (4).png (350×307)

1466 -  پاکت ازهمدان به اصفهان باجفت تمبر15دیناری سربرهنه 

رضاشاهی بدون زیرنویس.قیمت فروخته شد


ریشدار (5).png (350×302)

ریشدار (6).png (350×301)

1465 - پاکتی جالب به تبریزبا 3 نمونه تمبر سربرهنه رضاشاه 

.بدون زیرنویس .قیمت : فروخته شد

 

 

انگج3.png (350×212)

انگج4.jpg (350×211)

1464 - پاکت از یزد به اصفهان با یادداشتهایی برروی پاکت .باتمبر 

30دیناری سربرهنه بدون زیر نویس رضاشاه . قیمت فروخته شد

 

 

 

 

 

 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 548
 • دیدگاه : 0

پاکت نامه های قاجاری باتصویر دوطرف (فاقدنامه)

پست شماره 203
14:19 بعد از ظهر , چهارشنبه 09 دی 1394

 

پاکت ابی (1).jpg (350×280)پاکت ابی (2).jpg (350×271)

782- پاکت به تهران 1327قمری باتمبر9شاهی محمدعلی شاه

قیمت : فروخته شد

 

 

پاکت ابی (3).jpg (350×284)پاکت ابی (4).jpg (350×289)

781-پاکت از مشهد به تهران 1327قمری باتمبر6شاهی محمدعلی شاه

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1185
 • دیدگاه : 0