تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلیط های نایاب تردد دریایی مابین جزایز هرمز .قشم وبندرعباس

پست شماره 560
16:04 بعد از ظهر , سه شنبه 26 اسفند 1399

 

هرمز (1).jpg (253×492)

ازجزیره هرمز به جزیره قشم


هرمز (2).jpg (250×497)

ازجزیره هرمز به بندرعباس


هرمز (3).jpg (450×206)

ازجزیره هرمز به بندرعباس


هرمز (4).jpg (450×209)

ازجزیزه هرمز به بندرعباس


هرمز (5).jpg (450×202)

بندرعباس به جزیزه هرمز

1945 - تعداد 5 قطعه بلیط شناور دریایی مسیر جزایر قشم

هرمز وبندرعباس. قیمت : 300ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 212
 • دیدگاه : 0

بلیط واحد وقطارشهری مشهد مقدس

پست شماره 559
15:56 بعد از ظهر , سه شنبه 26 اسفند 1399

 

مشهد (1).jpg (450×188)

مشهد (2).jpg (450×188)

مشهد (3).jpg (450×224)

مشهد (4).jpg (450×230)

مشهد (5).jpg (450×302)

1944 - تعداد 5 قطعه بلیط واحد و قطارشهری مشهد مقدس وحومه

قیمت : 150 هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 214
 • دیدگاه : 0

بلیط های کمیاب سازمان میراث فرهنگی

پست شماره 558
15:21 بعد از ظهر , سه شنبه 26 اسفند 1399

 

گردش (1).jpg (450×373)

1943 - بلیط کمیاب .ویزه مهمان 2 نفره باتصویر بشقاب قلمزنی 

طرح هخامنشیان .قیمت هربرگ : 50 ت

 

گردش (2).jpg (450×331)

1942 - بلیط کمیاب.ویزه مهمان 1 نفره باتصویر جام سیمین مرودشت

قیمت هربرگ : 50 ت

 

گردش (3).jpg (450×181)

گردش (4).jpg (450×180)

1941 - تصویر دو طرف بلیط ورودی پاسارگاد مختص اتباع خارجی. 

 قیمت هربرگ : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 227
 • دیدگاه : 0

بلیطهای اماکن گردشگری ایران

پست شماره 557
15:10 بعد از ظهر , سه شنبه 26 اسفند 1399

 

نوشیجان (1).jpg (450×402)

1940- بلیط موزه جواهرات بانک ملی ایران . قیمت هربرگ: فروخته شد

 

نوشیجان (2).jpg (450×265)

1939 - بلیط شهر زیر زمینی نوش اباد . قیمت : 30ت

 

نوشیجان (3).jpg (450×292)

1938 - بلیط موزه اب شهر یزد . قیمت : 20ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 158
 • دیدگاه : 0

بلیط سینما .

پست شماره 556
12:30 بعد از ظهر , شنبه 23 اسفند 1399

 

بلیط سینما (1).jpg (400×307)

1937 - بلیط سینمای 5 بعدی تهران

هرعدد : 10 ت

 

بلیط سینما (2).jpg (400×472)

1936- ست 5تایی بلیط سینما با فیلیگران شیروخورشید. 

قیمت : هرست : 50هزارت

 

بلیط سینما (3).jpg (400×494)

1935 - ست 5تایی بلیط سینما . قیمت : 40 هزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 208
 • دیدگاه : 0

ست بلیط های تابلویی واخد اتوبوسرانی تهران

پست شماره 555
12:10 بعد از ظهر , شنبه 23 اسفند 1399

تاب.jpg (400×449)

1934- ست 5 تایی بلیط واحد تهران .تیر - مرداد1384

قیمت : 20هزارت

 

بلیط تابلو (1).jpg (400×321)

1933 - ست 5 تایی بلیط واحد تهران .(زگهواره تا گور)

قیمت : 20هزارت

 

بلیط تابلو (2).jpg (400×383)

1932 - ست 5 تایی بلیط واحد تهران .شهریور - مهر  1383 

قیمت : 20هزارت

 

بلیط تابلو (3).jpg (400×325)

1931 - ست 5 تایی بلیط واحد تهران .زمستان 1387

قیمت : 20هزارت

 

بلیط تابلو (4).jpg (400×344)

1930 - ست 5 تایی بلیط واحد تهران .دی- بهمن  1383 

قیمت : فروخته شد

 

بلیط تابلو (5).jpg (400×431)

1929 - ست 4 تایی بلیط واحد تهران .ابان- اذر 1383 

قیمت : فروحته شد

 

بلیط تابلو (6).jpg (400×307)

1928-  4 عدد بلیط مختلف .قیمت : فروخته شد

 

بلیط تابلو (7).jpg (400×349)

1927 - 4 عدد بلیط مختلف .قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 140
 • دیدگاه : 0

ست بلیط های اتوبوس رانی شهرتهران و رشت

پست شماره 554
11:39 قبل از ظهر , شنبه 23 اسفند 1399

 

بلیط کاهی (2).jpg (400×294)

1926- ست 5 تایی بلیط  سری ط. ویژه کارکنان دولت . 

اتوبوسرانی تهران وحومه .قیمت هرست : 20 هزارت


بلیط کاهی (3).jpg (400×286)

1925 -  ست 5 تایی بلیط 20 ریالی سری ز. اتوبوسرانی 

تهران وحومه .قیمت هرست : 20 هزارت

 

بلیط کاهی (4).jpg (400×311)

1924 - ست 5 تایی بلیط  سری ط. ویژه کارکنان دولت .

اتوبوسرانی تهران وحومه .قیمت هرست : 20 هزارت

 

بلیط کاهی (5).jpg (400×327)

1923 - ست 5 تایی بلیط 50 ریالی سری ط. اتوبوسرانی 

تهران وحومه : قیمت هرست : 20 هزارت

 

بلیط کاهی (6).jpg (400×307)

1922 - ست 5 تایی بلیط 1000 ریال اتوبوسرانی شهر رشت

قیمت هرست : 20 هزارت

 

بلیط کاهی (7).jpg (400×485)

1921 - ست 5 تایی بلیط 1500 ریال اتوبوسرانی شهر رشت

قیمت هرست : 20 هزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 176
 • دیدگاه : 0

بلیط سینما اسکار تهران اوایل دهه50

پست شماره 553
9:35 قبل از ظهر , شنبه 16 اسفند 1399

 

اسکار (7).jpg (400×508)

1920 - بلیط سینما اسکار تهران اوایل دهه50

قیمت هرعدد : 20 ت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 207
 • دیدگاه : 0

بلیط های 35مین دوره جشنواره فیلم فجر سال95درسینماغدیربندرعباس

پست شماره 491
15:59 بعد از ظهر , جمعه 06 تیر 1399

 

سیمرغ (1).jpg (400×148)

1629- بلیط کامل وبرش نخورده جشنواره فیلم فجر.باسیمرغ 

طلاکوب. قیمت 50هزارت


سیمرغ (2).jpg (400×147)

1628- بلیط کامل وبرش نخورده جشنواره فیلم فجر.باسیمرغ 

طلاکوب . قیمت  : فروخته شد


سیمرغ (3).jpg (400×147)

1627 - بلیط کامل وبرش نخورده جشنواره فیلم فجر.باسیمرغ

طلاکوب. قیمت فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 197
 • دیدگاه : 0

بلیطهای کارتی متنوع مترو تهران

پست شماره 382
9:18 قبل از ظهر , یکشنبه 19 اسفند 1397

 

مترو.jpg (350×342)

1367- تعداد 6 عدد بلیط کارتی متنوع مترو تهران قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 555
 • دیدگاه : 0