تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کارت بانک ویژه نمایشگاههای کتاب استانی

پست شماره 589
11:37 قبل از ظهر , یکشنبه 21 آذر 1400

کارت کتاب (1).jpg (350×456)

2071- دوکارت 50هزارریال شماره صاف.استان هرمزگان

قیمت 2عدد :  40 ت

.

کارت کتاب (2).jpg (350×451)

2070-کارت 50هزارریال وکارت ویژه شماره برجسته

قیمت 2عدد :  30 ت

.

کارت کتاب (3).jpg (350×456)

2069-تفاوت رنگ درکارت 30هزارریال شماره صاف

قیمت 2عدد :  25 ت

.

کارت کتاب (4).jpg (350×453)

2068-تفاوت رنگ درکارت 30هزارریال شماره برجسته

قیمت 2عدد :  25 ت

.

کارت کتاب (5).jpg (350×452)

2067-تفاوت رنگ درکارت 20هزارریال شماره برجسته

قیمت 2عدد :  20 ت

.

کارت کتاب (6).jpg (350×455)

2066-تفاوت رنگ درکارت 20هزارریال شماره صاف

قیمت 2عدد :  20 ت

.

کارت کتاب (7).jpg (350×455)

2065-تفاوت رنگ درکارت 10هزارریال شماره برجسته

قیمت 2عدد :  20 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 203
 • دیدگاه : 0

کارت هدیه بانک پاسارگاد

پست شماره 378
15:03 بعد از ظهر , سه شنبه 07 اسفند 1397

 

پاس (1).jpg (400×268)

1360-  تعداد4 عدد کارت بانک پاسارگاد قیمت : فروخته شد


پاس (2).jpg (400×267)

1359- تعداد4 عدد کارت بانک پاسارگاد قیمت :فروخته شد


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 874
 • دیدگاه : 0

کارت هدیه بانک های مختلف

پست شماره 377
14:53 بعد از ظهر , سه شنبه 07 اسفند 1397

 

پاس (3).jpg (400×264)

1358- تعداد4 عدد کارت هدیه بانک های تجارت.ملی.پست بانک.وانصار

قیمت : فروخته شد


پاس (4).jpg (400×265)

1357- تعداد4 عدد کارت هدیه بانک های تجارت.گردشگری.پاسارگاد.وانصار

قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1192
 • دیدگاه : 0

کارت بانک های زیبا

پست شماره 376
11:31 قبل از ظهر , سه شنبه 07 اسفند 1397

 

کورش (3).jpg (450×298)

1356- - تعداد4 عددکارت هدیه بانک صادرات وبانک انصارقیمت : فروخته شد


 

کورش (4).jpg (450×298)

1355- - تعداد4 عددکارت هدیه بانک ملی وبانک اقتصادنوین.  قیمت :فروخته شد


 

کورش (5).jpg (450×296)

1354- تعداد4 عددکارت هدیه بانک صادرات قیمت : فروخته شد


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 651
 • دیدگاه : 0

کارت هدیه بانک های مختلف (3 )

پست شماره 304
9:28 قبل از ظهر , یکشنبه 26 دی 1395

 

کتابی (1).bmp (450×293)

1185-  تعداد4عددکارت هدیه بانک مهراقتصاد.صادرات.تعاون کارت.  

 حکمت ایرانیان. قیمت :فروخته شد


  

کتابی (1).jpg (450×293)

1184- تعداد4عددکارت ویژه خریدکتاب نمایشگایی بانک صادرات. قیمت :فروخته شد

 


کتابی (2).jpg (450×291)

1183- تعداد4عددکارت هدیه بانک ملت وپارسیان. قیمت : فروخته شد


کتابی (3).jpg (450×293)

1182 - تعداد4عددکارت هدیه بانک صادرات.مهرگستر.گردشگری قیمت : فروخته شد


کتابی (4).jpg (450×291)  

1181- تعداد4عددکارت هدیه بانک صادرات.سپه.قوامین قیمت : فروخته شد

 
توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1441
 • دیدگاه : 0

کارت هدیه بانک های مختلف( 1 )

پست شماره 302
17:25 بعد از ظهر , شنبه 25 دی 1395

 

پارس (1).jpg (450×292)

1174-  تعداد4 عددکارت هدیه بانک اینده  قیمت : فروخته شد


پارس (2).jpg (450×299)

1173- تعداد4 عددکارت هدیه بانک ملت  قیمت : فروخته شد


پارس (3).jpg (450×297)

1172 - تعداد4 عددکارت هدیه بانک پاسارگاد  قیمت :فروخته شد


پارس (4).jpg (450×297)

1171 - تعداد4 عددکارت هدیه بانک سپه  قیمت : فروخته شد


پارس (5).jpg (450×298)

1170 - تعداد4 عددکارت هدیه بانکهای مختلف  قیمت : فروخته شد


پارس (6).jpg (450×294)

1169 - تعداد4 عددکارت هدیه بانک رفا قیمت : فروخته شد


پارس (7).jpg (450×291)

1168 - تعداد4 عددکارت هدیه موسسه اعتباری توسعه قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1356
 • دیدگاه : 0