تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

سفته های مصرف شده ارقام متفاوت

پست شماره 488
11:01 قبل از ظهر , چهارشنبه 14 خرداد 1399

 

سفته (1).jpg (400×267)

سفته (2).jpg (400×258)

سفته (3).jpg (400×230)

سفته (4).jpg (400×228)

سفته (5).jpg (400×229)

1623 - تعداد 5 برگ سفته ارقام متفاوت با فیلیگران 5 .

قیمت : 35هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 382
 • دیدگاه : 0

چک های خارجی

پست شماره 205
8:30 قبل از ظهر , یکشنبه 13 دی 1394

 

ویزا (3).jpg (450×188)

786- تراول چک بانک الرشید عراق فیلیگران کبوتر وکره زمین

اندازه: 17/5-7 جفت قیمت: 70هزارتومان


 

ویزا (4).jpg (500×260)

785- چک نشنال بانک ایالت کنتاکی امریکا(به نام) فیلیگران ابروباد

اندازه : 15/5-7/5 .جفت : 70هزارتومان


 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1177
 • دیدگاه : 0

چک بانک ملی دوران پهلوی دوم

پست شماره 204
8:14 قبل از ظهر , یکشنبه 13 دی 1394

 

ویزا (1).jpg (450×164)

784- چک بانک ملی :فیلیگران (بانک ملی ایران ) عمودی .جفت: 50هزارت

اندازه : 25-9 سایز بزرگ

 

ویزا (2).jpg (450×163)

783- چک بانک ملی :فیلیگران (بانک ملی ایران ) افقی .جفت: 35هزارت

اندازه : 17/5-6/5

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1658
 • دیدگاه : 0

چک های مختلف دوران پهلوی دوم

پست شماره 202
20:08 بعد از ظهر , دوشنبه 07 دی 1394

 

ایرانشهر (1).jpg (450×166)

780- چک بانگ ایرانشهرجفت: قیمت :فروخته شد

اندازه 25-8.5 فیلیگران ابروباد

 

ایرانشهر (2).jpg (450×180)

779-چک بانگ رفا کارگران جفت: قیمت: فروخته شد

اندازه 26-10فاقدفیلیگران

 

ایرانشهر (4).jpg (450×156)

778- چک کمیاب بانک عمران باتصویرپهلوی دوم جفت : قیمت: 70هزارت

اندازه 17/5-6 فاقدفیلیگران

 

 

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 889
 • دیدگاه : 0

نمونه چک های بانک صادرات

پست شماره 201
8:03 قبل از ظهر , یکشنبه 06 دی 1394

 

صادرات (1).bmp (500×175)

777- چک بانک صادرات شعبه حنیف نژاد فیلیگران نقوش نامنظم ابروباد باسورشارژقیمت وارم

اندازه 18-6

 

صادرات (1).jpg (499×173)

776- چک بانک صادرات شعبه تخت طاوس فیلیگران خطوط مواج موازی اوریپ 

اندازه 17/5-6

 

صادرات (2).jpg (500×182)

775- چک بانک صادرات شعبه تخت طاوس فیلیگران خطوط مواج موازی اوریپ 

اندازه -24/5 -8/5

 

صادرات (3).jpg (500×170)

774- چک بانک صادرات شعبه مهراباد فیلیگران خطوط مواج موازی اوریپ 

اندازه -18/5 -6

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1736
 • دیدگاه : 0