تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای با ارزش مالیه

پست شماره 587
11:42 قبل از ظهر , چهارشنبه 10 آذر 1400

تذکره (1).jpg (400×266)

2062 -تمبر2 تومان دولت علیه ایران با سورشارژ

تفتیش . تذکره 

قیمت  : 

فروخته شد

.

تذکره (2).jpg (350×489)

2061 -تمبر 1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

 با 2 روچاپ تفتیش و تذکره و دو رقم اول تاریخ ...13

قیمت  :  

فروخته شد

.

تذکره (3).jpg (350×445)

2060 - تمبر3 ت طلایی ممالک محروسه ایران با

سورشارژ وزارت  مالیه 1328

قیمت مصرف شده در کاتالوک مالیه 25دلار

فروش  :  250 ت

.

تذکره (4).jpg (350×420)

2059- تمبر 10 دینار عوارض بلدی

قیمت  :  100 ت

.

تذکره (5).jpg (350×431)

2058 - تمبر5 ریال عوارض بلدی

قیمت  : 

فروخته شد

تذکره (6).jpg (350×406)

2057- تمبر5شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  70ت

.

تذکره (7).jpg (350×421)

2056- تمبر1 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  75 ت

.

تذکره (8).jpg (350×389)

2055- تمبر2 قران وزارت مالیه دولت علیه ایران

قیمت   :  80 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 255
 • دیدگاه : 0

تمبرهای کمیاب مالیه

پست شماره 585
11:14 قبل از ظهر , سه شنبه 02 آذر 1400

بلدیه (1).jpg (350×450)

2049 - تمبرهای عوارض بلدی سایز بزرگ

قیمت  : فروخته شد

.

بلدیه (2).jpg (350×454)

2048 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  : 35

.

بلدیه (3).jpg (350×462)

2047 - تمبر1 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  35

.

بلدیه (4).jpg (350×450)

2046 - تمبر2 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 1

قیمت  :  40

.

بلدیه (5).jpg (350×478)

2045 -تمبر3 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران

تیپ   : 3

قیمت  :  50ت

.

بلدیه (6).jpg (350×434)

2044- تمبرمالیه 2 شاهی عوارض بلدی 

پانچ بجای ابطال

قیمت  :  70 ت

.

بلدیه (7).jpg (350×435)

2043 - تمبر مالیه 5 ریال عوارض بلدی

قیمت :  فروخته شد

بلدیه (8).jpg (350×417)

2042- تمبر1 شاهی وزارت مالیه باسورشارژ

مصارف خیریه با تصویر وسط غیرمتمرکز (واریته

.

بلدیه (9).jpg (350×446)

2041 - تمبر2 قران شیرخورشید  ممالک محروسه ایران

باسورشارژ شانسلری

قیمت :  40 ت

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 217
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مالیه دادگستری (تاریخدار ) پهلوی دوم

پست شماره 583
10:38 قبل از ظهر , چهارشنبه 05 آبان 1400

دادگستر (1).jpg (350×439)

2036- تمبرمالیه 30ریالی دادگستری سال1346

فیلیگران  :  5

موجودنیست

.

دادگستر (2).jpg (347×421)

2035- تمبرمالیه 2ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  50 ت

.

دادگستر (3).jpg (350×442)

2034- تمبرمالیه 10ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  فروخته شد

.

دادگستر (4).jpg (350×435)

2033- تمبرمالیه 100ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  موجودنیست

.

دادگستر (5).jpg (350×429)

2032- تمبرمالیه 500ریالی دادگستری سال2535

فیلیگران  :  5

قیمت  :  فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 328
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مالیه نوع متفرقه ( مینت )

پست شماره 582
10:48 قبل از ظهر , یکشنبه 02 آبان 1400

متفرقه (5).jpg (350×439)

2031- متفرقه 

فیلیگران :5

قیمت  :موجودنیست

.

متفرقه (8).jpg (350×435)

2030- متفرقه 

فیلیگران : 3

قیمت  :فروخته شد

.

متفرقه (3).jpg (350×446)

2029- متفرقه 

فیلیگران : 3

قیمت  : 35 ت

.

متفرقه (2).jpg (350×434)

2028- متفرقه سری 2

فیلیگران : 3

قیمت  : 40 ت

.

متفرقه (6).jpg (350×444)

2027- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : 70 ت

.

متفرقه (4).jpg (350×438)

2026- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : موجودنیست

.

متفرقه (1).jpg (350×436)

2025- متفرقه سری 4

فیلیگران : 5

قیمت  : فروخته شد

.

متفرقه (7).jpg (350×424)

2024- متفرقه سری 5

فیلیگران : 5

قیمت  : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 316
 • دیدگاه : 0

تمبرهای زیبای مالیه ایران

پست شماره 581
11:42 قبل از ظهر , چهارشنبه 17 شهریور 1400
 1. چک (1).jpg (400×436)
 2. 2023 - تمبر2 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران 
 3. با چسب و رو چاپ ماشینی  چک 
 4. خطوط روی تمبر نوعی ابطال قبل از مصرف برای 
 5. تسریع در کار متصدی مربوطه بوده . قیمت هر عدد 
 6. مصرف شده در کاتالوک تمبرهای مالیه ایرات 3 دلار
 7. موجودی به تعداد
 8. قیمت هرعدد : 40 ت
 9. .
 10. چک (2).jpg (400×329)
 11. 2022- تمبر10 دینار وزارت مالیه و15 دیناروزارت دارایی
 12. کاغذ شیشه ای . رنگ رو
 13. موجودی به تعداد
 14. قیمت جفت  :  40 ت
 15. .
 16. چک (3).jpg (498×325)
 17. 2021 - جفتی 10دیناری تمبر وزارت مالیه 
 18. موجودی به تعداد
 19. قیمت جفتی  : 45 ت
 20. .
 21. چک (4).jpg (350×433)
 22. 2020 - دوشاهی وزارت مالیه 
 23. موجودی به تعداد
 24. قیمت  :  25 ت
 25. .

چک (5).jpg (350×392)

 1. 2019 -تمبر10 شاهی وزارت مالیه دولت علیه ایران
 2. با روچاپ برات . قیمت مصرف شده در کاتالوک 5 دلار
   1. فروش  :  40 ت
 3. .

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 177
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مختلف مالیه . دادگستری

پست شماره 502
10:18 قبل از ظهر , دوشنبه 03 شهریور 1399

 

 

دادگستر.jpg (500×429)

 

1678- تمبرهای مالیه دادگستری . قیمت مجموعه : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 280
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مالیه ثبت اسناد. کاغذ نازک فیلیگران 5 .پهلوی دوم

پست شماره 500
8:06 قبل از ظهر , دوشنبه 20 مرداد 1399

1667- تمبرمالیه 1 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1666-  تمبرمالیه 2 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  :فروخته شد

1665- تمبرمالیه5 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1664-  تمبرمالیه 10 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1663-  تمبرمالیه 20 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1662-  تمبرمالیه 50 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1661- تمبرمالیه 100 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1660 - تمبرمالیه 500 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 377
 • دیدگاه : 0

تمبر مالیه ثبت احوال فیلیگران 5

پست شماره 499
16:13 بعد از ظهر , سه شنبه 14 مرداد 1399

1659 - تمبرمالیه 5 ریال ثبت احوال . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1658 - تمبرمالیه 100ریال ثبت احوال . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی : فروخته شد

.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 344
 • دیدگاه : 0

تمبرمالیه متفرقه بافیلیگران 3

پست شماره 498
15:22 بعد از ظهر , سه شنبه 14 مرداد 1399

1657 - تمبرمالیه 2 ریال متفرقه .فیلیگران 3 (دولت شاهنشاهی ایران)

قیمت بلوک 4 تایی فروخته شد

1656 - تمبرمالیه 3 ریال متفرقه .فیلیگران 3 (دولت شاهنشاهی ایران)

قیمت بلوک 4 تایی فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 250
 • دیدگاه : 0

تمبرهای مالیه( متفرقه )

پست شماره 497
15:26 بعد از ظهر , یکشنبه 12 مرداد 1399

1655 - تمبر مالیه5 ریال متفرقه کاغذ ضخیم 

                                        قیمت بلوک 4 تایی : 60هزارت                                    

1654- تمبر مالیه10 ریال تکرنگ متفرقه کاغذ نازک فیلیگران ج.ا.ا

قیمت بلوک 4 تایی : 100هزارت

.

1653- تمبر مالیه20 ریال متفرقه کاغذ ضخیم فیلیگران الله

قیمت بلوک 4 تایی : فروخته شد

1652- تمبر مالیه100 ریال متفرقه کاغذ ضخیم فیلیگران الله

قیمت بلوک 4 تایی : 80هزارت 

.

1651 - تمبر مالیه2000 ریال متفرقه کاغذ ضخیم فیلیگران الله

                                                  قیمت بلوک 4تایی : فروخته شد                                     

1650 - تمبر مالیه5000ریال متفرقه کاغذ ضخیم الیافدار  

                                      قیمت بلوک 4 تایی : فروخته شد

                             

                                                                   .

             

1649- تمبر مالیه10000 ریال متفرقه کاغذ ضخیم الیافی نوشته ده هزار باز. 

قیمت بلوک 4 تایی : فروخته شد

.

                                                                               

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 479
 • دیدگاه : 0