تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

دلشدگان هنر ایران

پست شماره 493
9:17قبل از ظهر , سه شنبه 10 تير 1399

 

قیصر (1).jpg (400×293)

1639 - تمبراختصاصی استاد شهرام ناطری خواننده . نوازنده 

 وموسیقیدان  اصیل ایرانی.سال 1390. 

قیمت بلوک 4 تایی : 30هزارتقیصر (2).jpg (400×299)

1638 - تمبرشخصی یادبود گروه شیدا باتصویر استاد لطفی 

اهنگساز.نوازنده. وخواننده موسیقی سنتی .سال1389

قیمت بلوک 4 تایی : 30هزارت


قیصر (3).jpg (400×292)

1637- تمبراختصاصی گروه موسیقی کامکارها سال1388

قیمت بلوک 4 تایی : 30هزارت


قیصر (4).jpg (396×295)

1636 - تمبراختصاصی یادبود ارکسترسمفونیک تهران به رهبری 

استادمجید انتظامی موسیقیدان. مدرس ونوازنده سال1389

قیمت بلوک 4 تایی : 30هزارت


قیصر (5).jpg (400×297)

1635- تمبراختصاصی باتصویر استاد حسین علیزاده اهنگساز .

نوازنده وخالق سمفونی نینواقیمت بلوک 4 تایی : 30هزارت


قیصر (6).jpg (400×291)

1634 - تمبر اختصاصی بزرگداشت مسعود کیمیایی فیلمساز 

برجستهوخالق اثاری چون قیصر .غزل.تیغ وابریشم. سال1388

قیمت بلوک 8تایی : 40هزارت


 

قیصر(7).jpg (400×292)

1633- تمبراختصاصی بزرگداشت استاد خالقی موسیقیدان و

  نوازنده ویولن  واهنگساز سرود حماسی ای ایران ای مرز پرگهر 

سال 1390قیمت بلوک 4 تایی : 30هزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ورق تمبرکمیاب اقتصاد نوین

پست شماره 430
2:56بعد از ظهر , شنبه 02 شهريور 1398

 

 

اقتصاد.jpg (300×391)

1478 - ورق کمیاب .تمبر اقتصادنوین باحاشیه 4طرف

قیمت : 300هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر اختصاصی اقای بازیگر.زنده یاد عزت الله انتظامی

پست شماره 362
3:22بعد از ظهر , یکشنبه 15 مهر 1397

 

اقا (1).jpg (300×430)

اقا (2).jpg (300×428)

1315- دوبلوک تمبر اختصاصی اقای بازیگر.زنده یاد عزت الله

انتظامی .قیمت دوبلوک  : 30هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.