تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کبریت های پلاستیکی کد دار صدقیانی ( درباری ) 2

پست شماره 483
7:20بعد از ظهر , سه شنبه 26 فروردين 1399

 

ازاد (1).jpg (350×454)

1590 - مجسمه ازادی .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (2).jpg (350×377)

1589 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (3).jpg (350×357)

1588 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (4).jpg (350×353)

1587 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (5).jpg (350×430)

1586 - شاهپوراول .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (6).jpg (350×384)

1585 -  شاهپور اول . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (7).jpg (350×423)

1584 - شاه عباس کبیر . قیمت : فروخته شد

 

ازاد (8).jpg (350×379)

1583 - بهرام گور .قیمت : فروخته شد

 

ازاد (9).jpg (350×418)

1582 - بهرام گور .قیمت :  فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای پلاستیکی صدقیانی ( درباری ) 1

پست شماره 482
11:13قبل از ظهر , سه شنبه 26 فروردين 1399

 

چابک (1).jpg (350×419)

1581- توسن بارنگ کمیاب . قیمت : فروخته شد

 

چابک (2).jpg (350×370)

1580 - توسن . قیمت : فروخته شد

 

چابک (3).jpg (350×366)

1579 - توسن .قیمت :فروخته شد

 

چابک (4).jpg (350×417)

1578 - ابوعلی سینا . قیمت  : فروخته شد

 

چابک (5).jpg (350×387)

1577 - ابوعلی سینا . قیمت : فروخته شد

 

چابک (6).jpg (350×421)

1576 - کوزه ساسانی . قیمت : فروخته شد

 

چابک (7).jpg (350×377)

1575 - کوزه ساسانی . قیمت :فروخته شد

 

چابک (8).jpg (350×376)

1574 - دخترچوپان . قیمت : فروخته شد

 

چابک (9).jpg (350×376)

1573- دختر چوپان . قیمت :فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های متنوع اشپزخانه

پست شماره 481
12:34قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

اسبان (1).jpg (350×377)

1572 - قیمت : 35 ت

اسبان (2).jpg (350×372)

1571 - قیمت : 35هزارت

اسبان (4).jpg (350×213)

1570 - کبریت سایز بزرک با تصاویرمرتبط با افغانستان 

و تصویر احمدشاه مسعود      

قبمت : 15ت

اسبان (3).jpg (300×179)

1569 - کبریت سایز بزرک با تصاویر  مرتبط با افغانستان

 تصویرپرنده بجای احمدشاه مسعود

قبمت : 15ت

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های مختلف اشپز خانه ای

پست شماره 480
12:21قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

اهو (1).jpg (350×205)

1568 - سری کبریت سایز بزرگ ضامن اهو مشهد

قیمت :فروخته شد

اهو (2).jpg (350×336)

1567 - کبریت اشپزخانه کله اسبی باپشت خلیج فارس

قیمت : 20 ت

اهو (3).jpg (350×299)

1566 - کبریت اشپزخانه پرندگان توکلی 

قیمت : 15هزارت

اهو (4).jpg (350×242)

1565- کبریت جعبه پلاستیکی سایزاشپزخانه مشکین

قیمت 30ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریتهای بزرگ کشاورز با تصاویر متنوع خلیج فارس درپشت

پست شماره 479
12:1قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

کشاورز (1).jpg (350×296)

1564- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته انگلیسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

 

 

کشاورز (2).jpg (350×340)

1563- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته فارسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

 

 

کشاورز (3).jpg (350×425)

1562- کبریت سایز بزرگ کشاورز باتصویرونوشته فارسی 

خلیج همیشه فارس در پشت 

قیمت : 10 ت

 

 

کشاورز (4).jpg (350×373)

1561- کبریت سایز بزرگ کشاورز بانقشه قدیمی 

خلیج فارس در پشت

قیمت : 12ت

 

 

کشاورز (5).jpg (350×323)

1560- کبریت سایز بزرگ کشاورز پشت ساده

قیمت : 8 ت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های سایز یزرگ وخلال بلند

پست شماره 478
11:46قبل از ظهر , یکشنبه 17 فروردين 1399

 

لایف (1).jpg (350×236)

1559 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

 

لایف (2).jpg (350×302)

1558 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

 

لایف (3).jpg (350×326)

1557 : قیمت مجموعه : 10هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 3ریال پنجاه دینار مدل لندن نوع هشتم طرح n

پست شماره 477
11:4قبل از ظهر , شنبه 09 فروردين 1399

 

Untitledاااالغف.jpg (300×215)

1556 -کوپن رپنس 3ریال پنجاه دینار مدل لندن نوع هشتم

فیلیگران درشت .افقی.طرحn .قیمت کاتالوک ایران : 25+دلار

فروش : 120هزارت

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

معرفی دوکتاب سودمند مرجع .

پست شماره 476
10:56قبل از ظهر , جمعه 16 اسفند 1398

 

خاراسن (1).jpg (350×451)

1555- کتاب سکه شناسی شاهان خاراسن اثر یوسف افتخاری

کتابخانه شخصی

 

خاراسن (2).jpg (350×458)

1554 - کاتالوک کوپن بین المللی رپنس اثر دکترپرویز سهندی

کتابخانه شخصی.

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 45 ریال مدل لوزان نوع 2 بامهر پست ازادی تهران

پست شماره 475
9:35قبل از ظهر , چهارشنبه 07 اسفند 1398

 

 

ازادی (2).jpg (350×248)

 1553 - کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد


ازادی (3).jpg (350×249)

1552-  کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد

ازادی (4).jpg (350×249)

1551 - کوپن رپنس 45 ریال کمیاب.مدل لوزان. نوع دوم . فیلیگران 

عمودی .صادره از تهران منطقه 13 پست ازادی بامهر سیاه 

این نوع کوپن درکاتالوگ ایران لیست نشده

قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن رپنس 250 ریال مدل لوزان نوع چهارم تیپ a3

پست شماره 474
9:19قبل از ظهر , چهارشنبه 07 اسفند 1398

 

ازادی (1).jpg (350×250)

1550 -  کوپن رپنس 250ریال مدل لوزان نوع چهارم .فیلگران کوچک 

عمودی .تیپ : a3 .قیمت کاتالوک ایران +10دلار 

فروش: 65هزارت 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.