تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های 500 ریالی ( جفت بانکی )- 3

پست شماره 51
2:26بعد از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394
50تمن3 (1).jpg (400×210)
201 -269 - اسکناس 500 ریالی نوربخش قاسمی
فیلیگران فهمیده قیمت : 300هزارهزارتومان


50تمن3 (5).jpg (400×200)
200 - 275 -500 ریالی نوربخش .عادلی ف فهمیده
شماره ریز امضا کوچک قیمت :


50تمن3 (2).jpg (400×208)
199 -الف275 - 500ریالی نوربخش .عادلی ف فهمیده
ش درشت امضا کوچک قیمت : 10هزارتومان


50تمن3 (3).jpg (400×210)
198 - ب275 - 500ریالی نوربخش .عادلی ف فهمیده 
ش درشت امضا بزرگ قیمت :30 هزارتومان


50تمن3 (4).jpg (400×207)
197 -285 - 500ریالی محمدخان. نوربخش ف فهمیده
قیمت :7هزارتومان

50تمن3 (1).png (400×205)
196 -288 - 500ریالی محمدخان .نوربخش ف الله
 قیمت :22 هزارتومان

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 500ریال (جفت بانکی) 2

پست شماره 50
2:13بعد از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

50ت2 (1).jpg (400×204)

50ت2 (2).jpg (400×212)

 

195 -247-اسکناس500ریالی نمازی. نوربخش فیلیگران الله
بانخ بانک مرکزی قیمت: 90هزارت

194 -247ب--بانخ بانک مرکزی ج.ا.ایران قیمت : ..............


50ت2 (3).jpg (400×209)
193 -255 - 500ریالی ایروانی .نوربخش ف الله قیمت :---------


50ت2 (4).jpg (400×205)
192 - 262- 500ریالی ایروانی .قاسمی ف الله شماره ریز
قیمت :60هزارنومان


50ت2 (5).jpg (400×202)
191 -262الف - 500ریالی ایروانی .قاسمی ف الله ش درشت
قیمت : 60 هزارتومان


50ت2 (6).jpg (400×201)
190 -266- 500ریالی ایروانی قاسمی ف فهمیده
قیمت : 20هزارتومان


50ت2 (7).jpg (400×204)
189 - 272 - 500 ریالی نوربخش عادلی ف الله قیمت: -------


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 200 ریالی ( بانکی جفت )

پست شماره 49
1:58بعد از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

20تومنی (1).jpg (500×513)


188 -  246-اسکناس 200ریالی نمازی نوربخش شماره ریز
فیلیگران الله قیمت: 20هزارت
 

20تومنی (2).jpg (500×259)
 
187 - 246الف- 200ریالی نمازی نوربخش ش درشت
ف الله قیمت : 25هزارت


20تومنی (3).jpg (500×266)
 
186 - 261- 200ریالی ایروانی قاسمی امضابلند
ف الله قیمت:8هزارت
20تومنی (4).jpg (500×261)
 
185 - 261الف- 200 ریالی ایروانی قاسمی امضاکوتاه
ف الله قیمت :100 هزارتومان


20تومنی (5).jpg (500×261)
 
184 -295  -200ریالی نمازی .نوربخش ف امام ش درشت
قیمت :6هزارتومان20تومنی (6).jpg (500×261)
 
183 -296- 200ریالی نمازی نوربخش ف امام ش ریزغیرجایگزین
قیمت : 10هزارت20تومنی (7).jpg (500×256)
 
182 - 306- 200ریالی نمازی .نوربخش ف الله ش درشت .سری19. قیمت : 20تومنی (8).jpg (500×261)
 
181 -307- 200ریالی نمازی .نوربخش ف الله ش ریز .سری 19. قیمت :20تومنی (9).jpg (500×260)
 
180 -318- 200 ریالی حسینی شیبانی ف امام
بانخ نستعلیق قیمت :6هزارتومان
179 -318 الف -------------------------------------
بانخ کامپیوتری قیمت :8هزارتومان


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100 ریال مدرس (جفت بانکی)

پست شماره 48
1:50بعد از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 


178 -253-اسکناس100ریالی نمازی نوربخش فیلیگران الله قیمت:7هزارتومان177 -100-254ریالی ایروانی نوربخش ف الله قیمت: 18هزارتومان176 -100-260ریالی ایروانی قاسمی ف الله قیمت:6هزارتومان175- 100-271ریالی نوربخش عادلی ف الله قیمت:4هزارتومان174- 100-281ریالی محمدخان عادلی ف الله قیمت:173- 100-293ریالی نمازی نوربخش ف امام شماره ریزقیمت:4هزارتومان172- 100-294ریالی نمازی نوربخش ف امام شماره درشت کسرجایگزین قیمت:2هزارتومان171- 100-316ریالی حسینی شیبانی ف امام بانخ نستعلیق قیمت:2هزارتومان
170- الف316 - 100ریالی حسینی شیبانی ف امام کامپیوتری قیمت: --- تومان
 169 - 100-317ریالی حسینی شیبانی ف الله قیمت:

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 100 ریال بارگاهی (بانکی جفت )

پست شماره 47
1:38بعد از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

بارگاه10تومن (1).jpg (500×503)


 
168- 242-اسکناس100ریالی بنی صدر.نوبری.فیلیگران دایره .قیمت:

 

بارگاه10تومن (2).jpg (500×256)
 

167- الف242 -100ریالی بنی صدر.نوبری فیلیگران بیضی100هزارتومان


 
بارگاه10تومن (3).jpg (500×253)
 

 166 - 100-245ریالی نمازی .نوربخش فیلیگران الله قیمت:30هزارتومان


 

 
بارگاه10تومن (4).jpg (500×254)

 165 - الف245 -100ریالی نمازی. نوربخش شماره نازک ف الله قیمت:


 
بارگاه10تومن (5).jpg (500×258)
 

164 - ب245 -100ریالی نمازی .نوربخش شماره بالانازک وپایین ضخیم
ف الله قیمت:60هزارتومان
 


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر مرتبط

پست شماره 45
9:30قبل از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

                      163-سری دورطلایی بادندانه چاپ عجمان قیمت : فروخته شد 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سکه های خارجی ( 3 )

پست شماره 43
9:8قبل از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 


162 -25فلس امارات قیمت:فروخته شد
سال1973-87--1995161 -50فلس امارات قیمت :فروخته شد
سال1987-88-1982160 -1درهم امارات قیمت : فروخته شد
سال 1982-1984159 -100فلس کویت قیمت :فروخته شد
سال-1983-2006158 -10سن مالزی قیمت : فروخته شد
سال 1992-1999-157 -20سن مالزی قیمت : فروخته شد
سال1992-2006

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سکه های خارجی ( 2)

پست شماره 42
9:5قبل از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 


156 -10لیر ایتالیا قیمت : فروخته شد
سال-53-56--75-


155 -100لیرایتالیا قیمت : فروخته شد
سال1957--71-74-


154 -25قروش ترکیه قیمت :فروخته شد
سال -1969


153 -50قروش ترکیه قیمت :فروخته شد
سال 1973 --76


152- 2/5 لیر ترکیه قیمت : فروخته شد
سال 1977-78-


151 -1لیر بای متال ترکیه قیمت : فروخته شد
سال 2009-2010


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سکه های خارجی( 1)

پست شماره 41
9:2قبل از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

150 -سکه 1لیرترکیه قیمت: فروخته شد
سال -1960


149 -50 لیرترکیه قیمت : فروخته شد
سال1985-


148 -100لیرترکیه قیمت : فروخته شد
سال1987


147 -500 لیرترکیه قیمت :فروخته شد
سال1989


146 -1000لیرترکیه قیمت : فروخته شد
سال1990-1993


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کتاب از دریای مازندران تا دریای پارس

پست شماره 40
8:38قبل از ظهر , شنبه 12 ارديبهشت 1394

 

خزر (1).jpg (350×495)
خزر (2).jpg (350×506)
خزر (3).jpg (350×288)
145 -این کتاب شرح سفر 1800کیلومتری یک بانوی ایرانی , که طی زمانی حدود 69 روز , ازساحل دریای مازندران (چالوس) , تا آبهای ساحلی خلیج فارس (بوشهر) را با شعار [ صلح و دوستی ] پیمود.کتاب , ضمن بیان خاطرات این شخص , در بر دارنده یادداشت ها و مقاله های پژوهشی , تکمیلی , تاریخی , فرهنگی , سیاسی , جغرافیایی و ... است که توسط نویسنده ومحقق محترم اقای علی اکبر پدرام نگاشته شده است . نثر شیوا و روان نویسنده به گونه ای است که خواننده احساس می کند که در تمام طول مسیر, همراه وهمگام وی بوده است. این کتاب در سال 1391 از سوی  نشربلخ وابسته به بنیاد نیشابور تهران منتشر شده است.خواندن این سفرنامه دلنشین و پژوهشی را به هم میهنان گرامی توصیه می کنیم.برای تهیه کتاب می توانید مستقیما با شماره تلفن09127681901 تماس حاصل فرمایید.

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.