تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کبریت های مختلف ایرانی

پست شماره 18
11:8بعد از ظهر , جمعه 11 ارديبهشت 1394

 

34 - قیمت 5 عددکبریت : فروخته شد


33 - قیمت : فروخته شد


32 - قیمت :فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های ایرانی

پست شماره 17
11:4بعد از ظهر , جمعه 11 ارديبهشت 1394

 

31 - کبریت بانقش گربه در5 رنگ قیمت : فروخته شد


30 - کبریت بانقش سردیس های هخامنشی در4رنگ قیمت : فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های تک بانکی ماداگاسکار

پست شماره 16
4:52بعد از ظهر , جمعه 11 ارديبهشت 1394

 

29- اسکناس500 اریاری ماداگاسکار بانکی . قیمت تک : فروخته شد


28- اسکناس 1000- اریاری ماداگاسکار بانکی . قیمت تک : فروخته شد


 
توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبرین های سه بعدی خارجی

پست شماره 14
11:46قبل از ظهر , جمعه 11 ارديبهشت 1394

 

26 - تصویر2 طرف 2عددکبریت 3بعدی قیمت :فروخته شد


25 - تصویر دو طرف 2 عدد کبریت سه بعدی قیمت : فروخته شد


24 - قیمت جفت : فروخته شد
تک : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کبریت های تاشو خارجی

پست شماره 13
6:26بعد از ظهر , پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

 

23 - قیمت : فروخته شد


22 - قیمت : فروخته شد


21 - قیمت : فروخته شد20 - قیمت : فروخته شد
توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های جفت بانکی قاره اسیا

پست شماره 12
5:52بعد از ظهر , پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

 

19 - اسکناس 100کیپ لایوس قیمت : فروخته شد

18 - اسکناس 1000 افغانی افغانستان قیمت : فروخته شد
 
17- اسکناس 20 توگریگ مغولستان قیمت : فروخته شد

 


 
 

 


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های جفت بانکی قاره امریکا

پست شماره 11
4:29بعد از ظهر , پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

 

16-  1 سنتاو نیکاراگوا قیمت : فروخته شد
15 - 5 سنتاو نیکاراگوا قیمت : فروخته شد14 - 25 سنتاو نیکاراگوا قیمت : فروخته شد


13 - اسکناس 1 دلار ترینیداد توباگو قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناسهای جفت بانکی قاره اسیا

پست شماره 9
4:16بعد از ظهر , پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

 

11-  1 ژیایو چین قیمت : فروخته شد


10 -  5 ژیایو چین قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.