تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30 قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ

فروش : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 673
 • دیدگاه : 0

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21 قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهریور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ 

فروش : فروخته شد


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.کاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  

فروش:فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 593
 • دیدگاه : 0

اسکناس های (5000ریالی ) شماره خاص

پست شماره 241
21:38 بعد از ظهر , شنبه 15 خرداد 1395

 

قرینه (1).jpg (400×166)

898 - شماره تکراری 131-131 قیمت :فروخته شد

 

قرینه (2).jpg (400×167)

897 - شماره قرینه یا ایینه ای (تکراردوطرفه )557-557 قیمت : 80هزارتومان

 

قرینه (3).jpg (400×163)

896 - شماره تکراری 557-557 قیمت : فروخته شد

 

قرینه (4).jpg (400×162)

895 - شماره قشنگ قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1183
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 200 ریالی باشماره های خاص

پست شماره 235
20:04 بعد از ظهر , جمعه 07 خرداد 1395

 

سریال1.bmp (400×171)

878 - اسکناس باشماره سریال پلکانی افزایشی66-65 -64

قیمت : 70 ت

 

سریال2.jpg (400×176)

877 - اسکناس باشماره سریال تکراری 409-409 قیمت :فروخته شد

 

سریال3.jpg (400×172)

876 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 453-453 قیمت : 100هزارتومان

 

سریال4.jpg (400×173)

875 - اسکناس باشماره سریال تکراری 518-518 قیمت : 100هزارتومان

 

سریال5.jpg (400×170)

874 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 987-987 قیمت : 100هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 804
 • دیدگاه : 0

اسکناس های 100 ریال جفت بانکی با سریال های خاص

پست شماره 234
17:47 بعد از ظهر , پنجشنبه 06 خرداد 1395

 

دوتایی (1).jpg (400×162)

873 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 196-196 قیمت :فروخته شد

 

دوتایی (2).jpg (400×175)

872 - اسکناس باشماره سریال تکراری 042-042 قیمت : فروخته شد

 

دوتایی (3).jpg (400×173)

871 - اسکناس باشماره سریال تکراری افزایشی043-042 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 850
 • دیدگاه : 0

اسکناس کشورهای مختلف اسیا (جفت بانکی )

پست شماره 184
11:38 قبل از ظهر , سه شنبه 10 آذر 1394

 

کامبوج (1).jpg (350×178)کامبوج (2).jpg (350×179)

703- اسکناس 10کیپ لایوس 1979قیمت : فروخته شد

 

کامبوج (3).jpg (350×177)کامبوج (4).jpg (350×180)

702- اسکناس 5کیپ لایوس1979 قیمت : فروخته شد

 

کامبوج (5).jpg (350×166)کامبوج (6).jpg (350×164)

701- اسکناس100ریل کامبوج 2014قیمت: فروخته شد

 

کامبوج (7).jpg (350×167)کامبوج (8).jpg (350×170)

700- اسکناس500ریل کامبوج2014 قیمت : فروخته شد

 

کامبوج (9).jpg (350×182)کامبوج (10).jpg (350×180)

699- اسکناس 1وون مهردار کره شمالی 1978قیمت: فروخته شد

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1073
 • دیدگاه : 0

اسکناسهای مختلف اسیا (جفت بانکی)

پست شماره 183
11:10 قبل از ظهر , سه شنبه 10 آذر 1394

 

ازبک (5).jpg (350×178)ازبک (6).jpg (350×176)

698- اسکناس 10تاکا بنگلادش 1997 قیمت : فروخته شد

 

ازبک (7).jpg (350×179)ازبک (8).jpg (350×178)

697- اسکناس 1نگلترام بوتان 2006 قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 991
 • دیدگاه : 0

اسکناس های ازبکستان (اسیا ) جفت بانکی

پست شماره 182
8:37 قبل از ظهر , سه شنبه 10 آذر 1394

 

ازبک (1).jpg (350×194)ازبک (2).jpg (350×196)

695- اسکناس 500صوم ازبکستان1999 قیمت :فروخته شد

 

ازبک (3).jpg (350×175)ازبک (4).jpg (350×174)

694- اسکناس 5 صوم ازبکستان1994 قیمت: فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1268
 • دیدگاه : 0

اسکناس های اروپا (جفت بانکی )

پست شماره 181
7:50 قبل از ظهر , سه شنبه 10 آذر 1394

 

لوا (1).jpg (350×178)لوا (2).jpg (350×178)

693- اسکناس 20 لف بلغارستان 1991 قیمت : فروخته شد

 

لوا (3).jpg (350×199)لوا (4).jpg (350×203)

692- اسکناس 1000روبل بلاروس1998 قیمت: فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 951
 • دیدگاه : 0

اسکناس های کلاسیک اروپا

پست شماره 180
14:19 بعد از ظهر , دوشنبه 09 آذر 1394

 

اسپانیش (1).jpg (400×218)اسپانیش (2).jpg (400×216)

691 - اسکناس20زلوتی لهستان1936 تک (97درصد)قیمت :فروخته شد

 

اسپانیش (3).jpg (400×282)اسپانیش (4).jpg (400×282)

690- اسکناس50پزوتاس اسپانیا1928 با امضا دستی تک( 95درصد)

قیمت : فروخته شد

 

اسپانیش (5).jpg (350×233)اسپانیش (6).jpg (350×231)

689- اسکناس1مارکی رایش المان باعلامت برجسته 1920 

تک بانکی قیمت : فروخته شد

 

اسپانیش7.jpg (300×170)اسپانیش8.jpg (300×165)

688- نوت گلد(پول اضطراری)25 فینینگ المان 1921 تک قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 897
 • دیدگاه : 0