تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های شماره خاص

پست شماره 239
8:12قبل از ظهر , سه شنبه 11 خرداد 1395

 

نمره (1).jpg (400×168)

888 - شماره نگهدارنده جفت 47 - 47 قیمت : 45هزارتومان

 

نمره (2).jpg (400×168)

887 - شماره نگهدارنده جفتی پله ای 48 -47 قیمت : 45هزارتومان

 

نمره (3).jpg (400×168)

886 - شماره  نگهدارنده پرشی 57-47 قیمت 35هزارتومان

 

نمره (4).jpg (400×150)

885 - شماره تکراری 430-430 قیمت : 45 هزارتومان

 

نمره (5).jpg (400×164)

884 - شماره تکراری 700-700 قیمت : 50هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.