تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکتهای پستی با تمبرتاجگداری رضاشاهی

پست شماره 424
9:42 قبل از ظهر , شنبه 22 تیر 1398

انگج5.png (400×328)

انگج6.png (400×329)

1469 - پاکتی زیبا وسالم از قزوین به اصفهان از مسیر تهران با جفت تمبر 

3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت : فروخته شد


 

انگج7.png (350×273)

انگج8.png (350×272)

1468 - پاکتی زیبا وسالم از تبریز به اصفهان از مسیر تهران 

باجفت تمبر3 شاهی تاجگذاری رضا شاه . قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 391
 • دیدگاه : 0

پاکت های پستی متنوع رضاشاهی

پست شماره 423
8:53 قبل از ظهر , شنبه 22 تیر 1398

 

ریشدار (1).png (400×316)

ریشدار (2).png (400×314)

1467 - پاکتی زیبا ازتبریز به اصفهان از مسیر تهران با تمبر6شاهی

رتوشه نشده رضا شاه. قیمت فروخته شد


ریشدار (3).png (350×311)

ریشدار (4).png (350×307)

1466 -  پاکت ازهمدان به اصفهان باجفت تمبر15دیناری سربرهنه 

رضاشاهی بدون زیرنویس.قیمت فروخته شد


ریشدار (5).png (350×302)

ریشدار (6).png (350×301)

1465 - پاکتی جالب به تبریزبا 3 نمونه تمبر سربرهنه رضاشاه 

.بدون زیرنویس .قیمت : فروخته شد

 

 

انگج3.png (350×212)

انگج4.jpg (350×211)

1464 - پاکت از یزد به اصفهان با یادداشتهایی برروی پاکت .باتمبر 

30دیناری سربرهنه بدون زیر نویس رضاشاه . قیمت فروخته شد

 

 

 

 

 

 


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 548
 • دیدگاه : 0

بلوک تمبرهای پستی سری 12 خلیج فارس (تبلیغاتی)

پست شماره 364
9:00 قبل از ظهر , چهارشنبه 18 مهر 1397

 

تکوک (1).jpg (400×165)

1327- بلوک تمبربانک پاسارگاد .قیمت :20هزارت

موجودی : به تعداد


تکوک (2).jpg (400×159)

تکوک (3).jpg (400×164)

1326-دو بلوک تمبرگلستان .قیمت : 10هزارت

موجودی  : به تعداد


تکوک (4).jpg (400×161)

1325- بلوک تمبرهلال احمر سمنان .قیمت : 15هزارت

موجودی  : به تعداد


تکوک (5).jpg (400×160)

1324- بلوک تمبرتعاونی ثامن 1 .قیمت : 25هزارت

موجودی : به تعداد


تکوک (6).jpg (400×156)

1323- بلوک تمبرتعاونی ثامن 2 .قیمت : 10 هزارت

موجودی   :  به تعداد


تکوک (7).jpg (400×162)

1322- بلوک تمبرفولادمبارکه اصفهان .قیمت : 10هزارت

موجودی  :  به تعداد


تکوک (8).jpg (400×163)

1321- بلوک تمبروزارت تعاون .قیمت : 10هزارت

موجودی   :  به تعداد


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 620
 • دیدگاه : 0

پاکت های پستی رضاشاهی (ورودی اصفهان )

پست شماره 349
9:31 قبل از ظهر , شنبه 24 شهریور 1397

 

اصفهان (1).jpg (350×282)

اصفهان (2).jpg (350×277)

1286- پاکت پستی (رضاشاهی )ازتبریز به اصفهان سال1309

بامهرابطال تبریز.تهران.اصفهان قیمت : 15هزارت


 

اصفهان (3).jpg (350×296)

اصفهان (4).jpg (350×295)

1285- پاکت پستی (رضاشاهی )ازقزوین به اصفهان سال1318

بامهرابطال قزوین.تهران.اصفهان قیمت : 12هزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 660
 • دیدگاه : 0

حراج کبریتهای چوبی قدیمی ایرانی (8)

پست شماره 169
9:20 قبل از ظهر , چهارشنبه 20 آبان 1394

 

چتر (1).jpg (350×250)

661- کبریت همایون همدان قیمت :فروخته شد

چتر (2).jpg (350×225)

660- کبریت اعلامشهد قیمت: فروخته شد

 

چتر (3).jpg (350×226)

659-کبریت نخل وشتر سهامی تبریز قیمت:فروخته شد

 

چتر (4).jpg (350×443)

658-کبریت نخل وشتر سهامی تبریز قیمت: فروخته شد

 

چتر (5).jpg (350×426)

657- کبریت چتراصفهان قیمت: فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1312
 • دیدگاه : 0

حراج کبریتهای چوبی قدیمی ایرانی (6)

پست شماره 167
18:16 بعد از ظهر , سه شنبه 19 آبان 1394

 

شمع (1).jpg (350×210)

651- کبریت 3 کله اسبی شرق قیمت : فروخته شد

 

شمع (2).jpg (350×263)

650 - کبریت خروس اصفهان قیمت: فروخته شد

 

شمع (3).jpg (350×230)

649- کبریت کمیاب شمعدانی .تنها محصول دست ساز

کارخانه ای درتبریز که بعدها شرکت سهامی کبریت تبریز

(صدقیانی) امتیازش را خریداری کرد .منبع (کتاب راهنمای

کبریت ایران .مرحوم سیدی.1347)

قیمت فروخته شد

 

 

شمع (4).jpg (350×193)

648-کبریت مهر قیمت : فروخته شد

 

شمع (5).jpg (350×225)

647- کبریت میهن تهران قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1265
 • دیدگاه : 0

حراج کبریت های چوبی قدیمی ایرانی (4)

پست شماره 165
11:03 قبل از ظهر , دوشنبه 18 آبان 1394

 

پوشاک (1).jpg (350×256)

631- کبریت لباس محلی سنندج . (زنجان )قیمت : فروخته شد

 

پوشاک (2).jpg (350×267)

630 - کبریت لباس محلی خرم اباد( ممتاز )قیمت : فروخته شد

 

پوشاک (3).jpg (350×239)

629- کبریت لباس محلی اصفهان (ملی )قیمت : فروخته شد

پوشاک (4).jpg (350×248)

628- کبریت لباس محلی ترکمن واذری (توکلی )جفت :فروخته شد

 

پوشاک (5).jpg (350×219)

627- کبریت لباس محلی مازنی (صدقیانی )جفت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1486
 • دیدگاه : 0