تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

کبریت پلاستیکی کد دار( درباری) باتصویر نامداران تاریخی

پست شماره 422
9:09 قبل از ظهر , جمعه 31 خرداد 1398

 

سلاطین (1).png (350×411)

1463 - کیخسرو پادشاه اسطوره ای .قیمت : فروخته شد


سلاطین (2).png (350×353)

1462 - شاه عباس صفوی. قیمت : فروخته شد


سلاطین (3).png (350×375)

1461 - یزدگردسوم پادشاه ساسانی .قیمت : فروخته شد


سلاطین (4).png (350×339)

1460 - ارش کمانگیر . قیمت : فروخته شد


سلاطین (5).png (350×354)

1459 - سرباز هخامنشی . قیمت : فروخته شد


سلاطین (6).png (350×297)

1458 -  فرشباف . قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 522
 • دیدگاه : 0

حراج کبریت های تبلیغاتی ایرانی ( 29 )

پست شماره 272
18:25 بعد از ظهر , پنجشنبه 07 مرداد 1395

 

هتلی (1).jpg (400×323)

1072 - تعداد5 تا 2 تایی (10عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (2).jpg (400×357)

1071 - تعداد5 تا 2 تایی (10عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (3).jpg (400×370)

1070 - تعداد5 تا 2 تایی (10عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (4).jpg (400×398)

1069 - تعداد 3 تا 2 تایی (6عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (5).jpg (400×327)

1068 - تعداد 3 تا 2 تایی (6عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

هتلی (6).jpg (400×491)

1067 - تعداد 3 تا 2 تایی (6عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (7).jpg (400×350)

1066- تعداد 6 عدد کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

هتلی (8).jpg (400×271)

1065 - تعداد 2 تا 2 تایی (4عدد) کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

هتلی (9).jpg (400×241)

1064 - تعداد 5 عدد کبریت تبلیغاتی : فروخته شد

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1186
 • دیدگاه : 0

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (14 )

پست شماره 256
7:53 قبل از ظهر , سه شنبه 08 تیر 1395

 

پرستو (1).jpg (350×242)

980 - تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو کوچک تبریز باعلامت

استاندارد قدیم :فروخته شد

 

پرستو (2).jpg (350×214)

979 -  تعداد7عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزباعلامت

استاندارد قدیمی : فروخته شد

 

پرستو (3).jpg (350×210)

978 -  تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزبا

سانسورعلامت استانداردقدیم : فروخته شد

 

پرستو (4).jpg (350×239)

977 -  تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

علامت استانداردقدیم : فروخته شد

پرستو (5).jpg (350×346)

976- تعداد5عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

سانسور علامت استاندارد : فروخته شد

 

پرستو (6).jpg (350×252)

975 - تعداد3عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز باعلامت استاندارد قدیم

وبدون خط افقی مابین نوشته فارسی وانگلیسی ویک پرستو بدون چشم

قیمت :فروخته شد

 

پرستو (7).jpg (350×350)

974 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شرکت تعاونی  تبریز باعلامت استاندارد

قدیمی قیمت : فروخته شد

 

پرستو (8).jpg (350×268)

973 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت قیچی کوچک تبریز :فروخته شد

پرستو (9).jpg (350×255)

972 -تعداد4عدد رنگ بندی کبریت چوگان سپیدان : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1439
 • دیدگاه : 0

حراج کبریت های ایرانی (7)باتصویر دو طرف

پست شماره 248
7:11 قبل از ظهر , جمعه 28 خرداد 1395

 

کندو (1).jpg (350×354)

943 - تعداد 5 عدد رنگ بندی قیمت :فروخته شد

کندو (2).jpg (350×448)

942 - تعداد 7 عدد رنگ بندی قیمت : فروخته شد

کندو (3).jpg (350×359)

941 - تعداد 6 عدد ارور رنگ قیمت : فروخته شد

 

کندو (4).jpg (350×374)

940 - تعداد3عدد . قیمت :فروخته شد

 

کندو (5).jpg (350×268)

939 - تعداد2عدد (برچسبی). قیمت :فروخته شد

 

کندو (6).jpg (350×281)

938 - تعداد2عدد . قیمت : فروخته شد

 

کندو (7).jpg (350×251)

 

937 - تعداد2عدد . قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 962
 • دیدگاه : 0

حراج کبریت های ایرانی (6) تصویرپشت ورو

پست شماره 247
20:41 بعد از ظهر , پنجشنبه 27 خرداد 1395

 

اذر (1).jpg (350×293)

936 - تعداد4 عدد ارورچاپ قیمت : فروخته شد

 

اذر (2).jpg (350×252)

935 - تعداد 6 عددرنگ بندی قیمت فروخته شد

 

اذر (3).jpg (350×350)

934 - تعداد3 عدد . قیمت :فروخته شد

 

اذر (4).jpg (350×315)

933 - تعداد2 عدد . چاپ مخدوش قیمت : فروخته شد

 

اذر (5).jpg (350×467)

932 - تعداد2 عدد . قیمت : فروخته شد

 

اذر (6).jpg (350×256)

931 -  تعداد2 عدد . قیمت :فروخته شد

 

اذر (7).jpg (350×258)

930 - تعداد3 عدد . قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1179
 • دیدگاه : 0

حراج کبریتهای ایرانی (4 )

پست شماره 245
12:13 بعد از ظهر , پنجشنبه 27 خرداد 1395

 

لک لک (1).jpg (350×348)

923 - تعداد2 عدد رنگ بندی  قیمت :فروخته شد

 

لک لک (2).jpg (350×350)

922 -  تعداد3 عدد رنگ بندی با (درج قیمت) درپشت کبریت قیمت : فروخته شد

 

لک لک (3).jpg (350×440)

921 - تعداد2 عددرنگ بندی قیمت : فروخته شد

 

لک لک (4).jpg (350×428)

920 - تعداد2 عدد قیمت : فروخته شد

 

لک لک (5).jpg (350×347)

919 - تعداد3 عدد قیمت : فروخته شد

 

لک لک (6).jpg (350×343)

918 - تعداد3 عدد قیمت :فروخته شد

 

لک لک (7).jpg (350×250)

917 - تعداد 2 عدد قیمت : فروخته شد

 

لک لک (8).jpg (350×252)

916 - تعداد 2 عدد رنگ بندی قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 1174
 • دیدگاه : 0