تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

ایران چک (تراول) صدهزارتومانی جفت بانکی امضا بهمنی

پست شماره 384
10:54قبل از ظهر , پنجشنبه 08 فروردين 1398

 

تراول (3).jpg (400×379)

1370- ایران چک (تراول) صدهزارتومانی ابی رنگ جفت بانکی امضا  بهمنی

قیمت » فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 50000 ریالی (جفت بانکی )

پست شماره 62
9:7قبل از ظهر , دوشنبه 14 ارديبهشت 1394

 Ù¾Ù†Ø¬ توم (1).jpg (400×193)

پنج توم (2).jpg (400×196)

286 -کد331-  -50000ریال جعفری .شیبانی.نوع 1  فیلیگران  بزرگ قیمت : 50هزارت
285 -کد332 - ... ------------------------نوع 2 فیلیگران  کوچک قیمت : 700هزارتومان


پنج توم (3).jpg (400×201)      
284 -کد 337 --50000ریال جعفری .مظاهری ف مبلغ کوچک قیمت : 25هزارت
283 -کد 338 - --------------------------------ف مبلغ بزرگ  قیمت : 150هزارت
پنج توم (4).jpg (400×199)
282 -کد342 -50000ریال شمس الدین حسینی .مظاهری قیمت : 50هزارتومان

پنج توم (5).jpg (400×196)
281 -کد346 -50000ریال شمس الدین حسینی .بهمنی قیمت : 15هزارتومان

پنج توم (6).jpg (400×198)
280 - کد 351 -50000ریال طیب نیا .سیف : 18هزارتومان
279 -کد351 الف - -------------             . : 15هزارتومان
-کد351 ب .................................: 20هزارت
 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.