تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلوک تمبر امانات پستی .کادرپشت کوچک (پهلوی دوم)

پست شماره 358
10:50 قبل از ظهر , دوشنبه 09 مهر 1397

 

امانی1.png (350×446)

1311- بلوک تمبر 5 ریالی امانات پستی  قیمت : فروخته شد


امانی2.jpg (350×466)

1310- بلوک تمبر 10 ریالی امانات پستی  قیمت : فروخته شد


امانی3.jpg (350×457)

1309- بلوک تمبر 30 ریالی امانات پستی  قیمت : فروخته شد


امانی4.jpg (350×452)

1308- تصویر مشترک پشت تمبرهای فوق .


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 704
 • دیدگاه : 0

 

ناصری (1).jpg (350×245)

ناصری (2).jpg (350×246)

ناصری (3).jpg (350×256)

ناصری (4).jpg (350×115)

 

1284-  35 رقم تمبرمالیه قاجاری باچسب وکیفیت عالی بدون تکرار 

با روچاپ های مختلف. قیمت : فروخته شد


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 485
 • دیدگاه : 0

بلوک تمبرمالیه (متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. پهلوی

پست شماره 346
15:37 بعد از ظهر , پنجشنبه 22 شهریور 1397

 

گوشه (1).jpg (350×441)

1283-بلوک تمبرمالیه (2متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. 

قیمت : فروخته شد

گوشه (2).jpg (350×443)

1282 -بلوک تمبرمالیه (3متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3.

باجابجایی نوشته وتصویر وسط. قیمت : فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 573
 • دیدگاه : 0

بلوک تمبر مالیه (دادگستری) کاغذضخیم ج.ا.ا

پست شماره 345
14:38 بعد از ظهر , پنجشنبه 22 شهریور 1397

 

الیافی (3).jpg (350×461)

1281-بلوک تمبر مالیه (1000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم ف الله

قیمت : فروخته شد


الیافی (4).jpg (350×446)

1280-بلوک تمبر مالیه (2000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم ف الله

قیمت : فروخته شد


الیافی (5).jpg (350×452)

1279-بلوک تمبر مالیه (5000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم الیافدار

قیمت :فروخته شد

الیافی (6).jpg (350×452)

1278-بلوک تمبر مالیه (10000ریالی دادگستری)  کاغذضخیم الیافدار

قیمت :فروخته شد


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 763
 • دیدگاه : 0

بلوک تمبر مالیه (متفرقه ) الله وسط کاغذضخیم ج.ا.ا

پست شماره 344
14:40 بعد از ظهر , سه شنبه 20 شهریور 1397

 

الیافی (1).jpg (350×441)

1277 - بلوک تمبر مالیه 2ریالی(متفرقه ) الله وسط .کاغذضخیم .ج.ا.ا

قیمت : فروخته شد


الیافی (2).jpg (350×444)

1276 - بلوک تمبر مالیه .5 ریالی(متفرقه ) الله وسط .کاغذضخیم .ج.ا.ا

قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 638
 • دیدگاه : 0