تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 27هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 28هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهريور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  220هزارت

قیمت پیشنهادی : 190هزارت


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.نکاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  90هزارت

قیمت پیشنهادی : 75هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های ونزویلا . جفت بانکی

پست شماره 6
12:4قبل از ظهر , پنجشنبه 10 ارديبهشت 1394

2-اسکناس 2 بولیوار قیمت : فروخته شد

1-اسکناس 5 بولیوار قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.