تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج تمبرهای .ج.ا.ا -بصورت ورق کامل (1 )

پست شماره 373
9:40قبل از ظهر , جمعه 19 بهمن 1397

 

کبک (1).jpg (450×357)

1348-ورق کامل تمبر نوروز1373 -قیمت کاتالوک: 125هزارتومان

فروش : فروخته شد

کبک (2).jpg (450×372)

1347- ورقهای تمبر سال72_روزجهانی موزه -صنایع دستی_هفته کشاورزی_روزجانباز

شیخ مفید_قیمت کاتالوک جمعا 36500تومان

فروش: فروخته شد


کبک (3).jpg (450×340)

1346- ورقهای تمبر سال72_المپیادورزشی دانشجویان درسه برگ متفاوت_هفته بسیج در

دوبرگ متفاوت_قیمت کاتالوک جمعا 70هزارتومان

فروش:فروخته شد


کبک (4).jpg (450×361)

1345- ورقهای تمبر سال72_جشنواره فیلم -ایت..گلپایگانی_کنگره معارف_خواجه طوسی

روزقدس_قیمت کاتالوک جمعا 59500تومان

فروش: فروخته شد


کبک (5).jpg (450×364)

1344-ورقهای تمبر سال65_روزارتش -روزقدس_علامه طباطبایی سال60 _همبستگی اسلامی

سالگرد72 تن_قیمت کاتالوک جمعا 26000تومان

فروش: 15000تومان


کبک (6).jpg (450×363)

1343-ورقهای تمبر سال72_روزجهانی پست -بوسنی هرزگووین_قدس_تصویرگران کتاب کودک

سالگرد22بهمن_قیمت کاتالوک جمعا 62500تومان

فروش: فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای ورقی ج.ا.ا ( 2 )

پست شماره 318
8:35قبل از ظهر , شنبه 23 ارديبهشت 1396

 

برگ (8).jpg (400×353)

1255- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال64قیمت فروخته شد

 


 

برگ (9).jpg (400×372)

1254- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال63قیمت فروخته شد

 


 

برگ (10).jpg (400×346)

1253- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال62قیمت فروخته شد

 


 

برگ (11).jpg (400×349)

1252- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال62قیمت فروخته شد

 


 

برگ (12).jpg (400×360)

1251- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال64قیمت فروخته شد

 


برگ (13).jpg (400×342)

1250- تعداد4 ورق تمبر(200 سری)سال64قیمت فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی وچوبی ایرانی (47 )

پست شماره 293
3:29بعد از ظهر , یکشنبه 28 شهريور 1395

 

کلاه قرمزی (1).jpg (400×253)

کلاه قرمزی (2).jpg (400×271)

1145 - تعداد13 عددکبریت کمیاب کلاه قرمزی وپسرخاله قیمت: فروخته شد

 

کلاه قرمزی (3).jpg (400×261)

1144 - 4عددکبریت قدیمی باارم استانداردقدیم قیمت : فروخته شد

 

کلاه قرمزی (4).jpg (400×245)

1143 - 2عددکبریت چوبی قدیمی  قیمت :فروخته شد

 

کلاه قرمزی (5).jpg (400×246)

1142 - 4عددکبریت قدیمی تاج قاجاری قیمت : فروخته شد

 

کلاه قرمزی (6).jpg (400×365)

1141 - 4عددکبریت قدیمی تاجی گل قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (46 )

پست شماره 292
2:53بعد از ظهر , شنبه 27 شهريور 1395

 

نهضت (1).jpg (400×288)

1140 - تعداد4 عددکبریت نهضت سواداموزی تصویردوطرف قیمت : فروخته شد

 

نهضت (2).jpg (400×337)

1139 - تعداد3 عددکبریت نهضت سواداموزی تصویردوطرف قیمت : فروخته شد

 

نهضت (3).jpg (400×363)

1138 - تعداد3 عددکبریت نهضت سواداموزی تصویردوطرف قیمت :فروخته شد

نهضت (4).jpg (400×286)

1137 - تعداد4 عددکبریت تصویردوطرف قیمت : فروخته شد

 

نهضت (5).jpg (400×473)

1136 - تعداد4 عددکبریت تصویردوطرف قیمت : فروخته شد

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (43)

پست شماره 289
9:51قبل از ظهر , یکشنبه 21 شهريور 1395

 

کودک (2).jpg (300×281)

کودک (1).jpg (300×273)

1124 - تعداد6 عدد باتصویر دو طرف قیمت :فروخته شد

 

کودک (3).jpg (350×222)

1123 - قیمت : فروخته شد

 

کودک (4).jpg (350×260)

1122- قیمت :فروخته شد

 

کودک (5).jpg (350×257)

1121- 3 عدد متفاوت قیمت : فروخته شد

کودک (6).jpg (350×359)

1120 - کوچک وبزرگ قیمت :فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های کمیاب زنجان (22 )

پست شماره 264
12:42قبل از ظهر , سه شنبه 15 تير 1395

 

گربه (1).jpg (400×307)

1024 - تعداد9 عدد کبریت میوه ای زنجان : فروخته شد

 

گربه (2).jpg (400×278)

1023 - تعداد7 عدد کبریت صادراتی وکمیاب گلهای زنجان :فروخته شد

 

گربه (3).jpg (400×244)

1022 - تعداد7 عدد کبریت  حیوانات زنجان :فروخته شد

 

گربه (4).jpg (400×245)

1021 - تعداد5 عدد کبریت  حیوانات زنجان : فروخته شد

 

گربه (5).jpg (400×488)

1020 - تعداد14 عدد کبریت گربه های زنجان : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های سپیدان ( 21 )

پست شماره 263
8:56قبل از ظهر , دوشنبه 14 تير 1395

 

پرواز (1).jpg (400×330)

1019 - تعداد9 عدد کبریت سپیدان  :فروخته شد

 

پرواز (2).jpg (400×301)

1018 - تعداد9 عدد کبریت سپیدان  :فروخته شد

پرواز (3).jpg (400×312)

1017 - تعداد 8 عدد کبریت سپیدان  : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های سپیدان (20 )

پست شماره 262
8:38قبل از ظهر , دوشنبه 14 تير 1395

 

پرنده (1).jpg (400×321)

1016 - تعداد 5عددکبریت سپیدان : فروخته شد

 

پرنده (2).jpg (400×275)

1015 - تعداد 6عددکبریت سپیدان : فروخته شد

 

پرنده (3).jpg (400×323)

1014 - تعداد5عددکبریت سپیدان : فروخته شد

 

پرنده (4).jpg (400×281)

1013 - تعداد7عددکبریت سپیدان :فروخته شد

 

پرنده (5).jpg (400×378)

1012 - تعداد5 عددکبریت سپیدان : فروخته شد

 

پرنده (6).jpg (400×341)

1011 - تعداد6 عددکبریت (ارورچاپ)سپیدان : فروخته شد

 

پرنده (7).jpg (400×273)

1010 - تعداد7عددکبریت سپیدان : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (18 )

پست شماره 260
9:21قبل از ظهر , پنجشنبه 10 تير 1395

 

قو (1).jpg (350×228)

1002 -تعداد4عددرنگ بندی کبریت قو کوچک ممتاز با2 تیپ متفاوت

قیمت : فروخته شد

 

قو (2).jpg (350×239)

1001 - تعداد2عددرنگ بندی کبریت توکلی قیمت : فروخته شد

 

قو (3).jpg (350×424)

1000 - تعداد2عددرنگ بندی کبریت کبوتر ستاره ممتاز تبریز

قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (16 )

پست شماره 258
9:12قبل از ظهر , چهارشنبه 09 تير 1395

 

بهمن (1).jpg (350×249)

990 - تعداد4عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریز (پیام امام )

قیمت فروخته شد

 

بهمن (2).jpg (350×446)

989 - تعداد3عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبا (پیام امام )

قیمت فروخته شد

 

بهمن (3).jpg (350×336)

988 - تعداد3عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزباعلامت استانداردقدیم 

قیمت :فروخته شد

 

بهمن (4).jpg (350×232)

987 - تعداد7عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبالوگوی معمولی

و(پیام امام )قیمت :فروخته شد

 

بهمن (5).jpg (350×338)

986 - تعداد5عددرنگ بندی کبریت 29بهمن تبریزبالوگوی شطرنجی 

و(پیام امام )قیمت : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.