تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های (5000ریالی ) شماره خاص

پست شماره 241
9:38بعد از ظهر , شنبه 15 خرداد 1395

 

قرینه (1).jpg (400×166)

898 - شماره تکراری 131-131 قیمت :40هزارتومان

 

قرینه (2).jpg (400×167)

897 - شماره قرینه یا ایینه ای (تکراردوطرفه )557-557 قیمت : 35هزارتومان

 

قرینه (3).jpg (400×163)

896 - شماره تکراری 557-557 قیمت : 45هزارتومان

 

قرینه (4).jpg (400×162)

895 - شماره قشنگ قیمت : 35هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 500 ریالی با شماره های خاص

پست شماره 236
10:0قبل از ظهر , دوشنبه 10 خرداد 1395

 

روند1.jpg (400×173)

882 - اسکناس باشماره روندپله ای 88- 87- 86-قیمت : فروخته شد

 

روند2.jpg (400×175)

881-  اسکناس باشماره قشنگ قیمت : فروخته شد

 

روند3.jpg (400×174)

880 - اسکناس باشماره تکراری 975-975 قیمت کاتالوک300هزارت

350هزارتومان

 

روند4.bmp (400×172)

879 - اسکناس باشماره جفتی 68-68-68 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های 200 ریالی باشماره های خاص

پست شماره 235
8:4بعد از ظهر , جمعه 07 خرداد 1395

 

سریال1.bmp (400×171)

878 - اسکناس باشماره سریال پلکانی افزایشی66-65 -64

قیمت : 40هزارتومان

 

سریال2.jpg (400×176)

877 - اسکناس باشماره سریال تکراری 409-409 قیمت :40هزارتومان

 

سریال3.jpg (400×172)

876 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 453-453 قیمت : 40هزارتومان

 

سریال4.jpg (400×173)

875 - اسکناس باشماره سریال تکراری 518-518 قیمت : 40هزارتومان

 

سریال5.jpg (400×170)

874 -  اسکناس باشماره سریال تکراری 987-987 قیمت : 40هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.