تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (15 )

پست شماره 257
12:38قبل از ظهر , سه شنبه 08 تير 1395

 

نخل (1).jpg (350×306)

985 - تعداد6 عددرنگ بندی کبریت نخل وشتر تبریز با علامت

استانداردقدیم :فروخته شد

 

نخل (2).jpg (350×350)

984 - تعداد6 عددرنگ بندی کبریت نخل وشتر تبریز با 

درج قیمت درروی کبریت:فروخته شد

 

نخل (3).jpg (350×318)

983 - اصل بالا واشتباه چاپ تصویر کبریت نخل وشتر تبریزدرپایین

باعلامت استاندارد قدیم قیمت : فروخته شد

 

نخل (4).jpg (350×285)

982 - تعداد12عددرنگ بندی کبریت قیچی تبریز با علامت

استاندارد قدیم :فروخته شد

 

نخل (5).jpg (350×286)

981 - تعداد4 عددرنگ بندی کبریت قیچی تبریز با سانسور

علامت استاندارد :فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های چوبی قدیمی (1)

پست شماره 162
8:41قبل از ظهر , دوشنبه 18 آبان 1394

 

کش1.jpg (350×301)

617- کبریت صنعتی ماه درودقیمت: فروخته شد

 

کش2.jpg (350×250)

616- کبریت کشاورز توکلی باریک قیمت :فروخته شد

 

کش3.jpg (350×239)

615-کبریت قیچیقرمز سهامی تبریز قیمت :فروخته شد

 

 

کش4.jpg (350×209)

614- کبریت قیچی سبز سهامی تبریز قیمت :فروخته شد

 

کش5.jpg (350×249)

613- کبریت 333 شرق قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.