تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (14 )

پست شماره 256
7:53قبل از ظهر , سه شنبه 08 تير 1395

 

پرستو (1).jpg (350×242)

980 - تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو کوچک تبریز باعلامت

استاندارد قدیم :فروخته شد

 

پرستو (2).jpg (350×214)

979 -  تعداد7عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزباعلامت

استاندارد قدیمی : فروخته شد

 

پرستو (3).jpg (350×210)

978 -  تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شتر نشان تبریزبا

سانسورعلامت استانداردقدیم : فروخته شد

 

پرستو (4).jpg (350×239)

977 -  تعداد9عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

علامت استانداردقدیم : فروخته شد

پرستو (5).jpg (350×346)

976- تعداد5عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز با خط افقی و

سانسور علامت استاندارد : فروخته شد

 

پرستو (6).jpg (350×252)

975 - تعداد3عدد رنگ بندی کبریت پرستو بزرگ تبریز باعلامت استاندارد قدیم

وبدون خط افقی مابین نوشته فارسی وانگلیسی ویک پرستو بدون چشم

قیمت :فروخته شد

 

پرستو (7).jpg (350×350)

974 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت شرکت تعاونی  تبریز باعلامت استاندارد

قدیمی قیمت : فروخته شد

 

پرستو (8).jpg (350×268)

973 - تعداد5عدد رنگ بندی کبریت قیچی کوچک تبریز :فروخته شد

پرستو (9).jpg (350×255)

972 -تعداد4عدد رنگ بندی کبریت چوگان سپیدان : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.