تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلوک تمبرهای پستی سری 11 شاپرک (تبلیغاتی)

پست شماره 363
8:12قبل از ظهر , چهارشنبه 18 مهر 1397

 

پرپروک (1).jpg (400×159)

پرپروک (2).jpg (400×160)

1320- 1317 - دوبلوک 75مین سالگردتاسیس بانک ملی ایران . قیمت : 5هزارت


پرپروک (3).jpg (400×160)

1319 - بلوک افتتاح راه اهن بافق مشهدقیمت : 16هزارت


پرپروک (4).jpg (400×156)

1318 - بلوک سیمان تهران قیمت : 8هزارت


پرپروک (5).jpg (400×159)

1317 - بلوک سایپادیزل قیمت : 6هزارت


پرپروک (6).jpg (400×160)

1316 - بلوک ایرانول قیمت : 6هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریتهای چوبی قدیمی ایرانی (8)

پست شماره 169
9:20قبل از ظهر , چهارشنبه 20 آبان 1394

 

چتر (1).jpg (350×250)

661- کبریت همایون همدان قیمت :فروخته شد

چتر (2).jpg (350×225)

660- کبریت اعلامشهد قیمت: فروخته شد

 

چتر (3).jpg (350×226)

659-کبریت نخل وشتر سهامی تبریز قیمت:فروخته شد

 

چتر (4).jpg (350×443)

658-کبریت نخل وشتر سهامی تبریز قیمت: فروخته شد

 

چتر (5).jpg (350×426)

657- کبریت چتراصفهان قیمت: فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریتهای چوبی قدیمی ایرانی(3)

پست شماره 164
10:20قبل از ظهر , دوشنبه 18 آبان 1394

 

عقاب (1).jpg (350×252)

626- کبریت تجارتی صنعتی مشهدقیمت : فروخته شد

 

عقاب (2).jpg (350×237)

625- کبریت فرشته تهران قیمت : فروخته شد

 

عقاب (3).jpg (350×242)

624- کبریت عقاب مشهدفیمت :فروخته شد

 

عقاب (4).jpg (350×224)

623-کبریت3طیاره باختر قیمت : فروخته شد

 

عقاب (5).jpg (350×244)

622- کبریت تعاونی تبریز قیمت:فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.