تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکتهای تمبرسرخود پست ج .ا.ا

پست شماره 315
11:38قبل از ظهر , پنجشنبه 24 فروردين 1396

 

زنبورک (3).jpg (400×224)

1229- پاکت صورتی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 با شماره قرمز

قیمت : 5ت


 

زنبورک (1).jpg (400×223)

1228-پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 با شماره مشکی

قیمت : 5ت


 

 

زنبورک (2).jpg (400×233)

1227- :  پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 باسورشارژقرمزرنگ

گل شش پر وباشماره قرمز قیمت: 7ت

 

 


 

زنبورک (5).jpg (400×229)

1226- تصویرپشت پاکت درتمام نمونه ها برابر رنگ روی پاکت میباشد


زنبورک (4).jpg (400×206)

1225 - پاکت عادی بین شهری چاپ سال 1378 قیمت : 12ت


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 314
4:27بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردين 1396

 

سفید (1).jpg (400×265)

1224- پاکت مهرروزیادبودشانزدهمین کنگره اتحادجهانی پست

توکیو (ژاپن )1348 قیمت: فروخته شد


سفید (2).jpg (400×238)

1223- پاکت مهرروز یادبودپنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم کوچک قیمت :فروخته شد


 

سفید (3).jpg (400×257)

1222- پاکت مهرروز یادبودپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم بزرگ قیمت : فروخته شد


 


سفید (4).jpg (400×240)

1221- پاکت مهرروز یادبودانقلاب سفیدسال2536(1356)قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهرروز مختلف ج.ا.ا

پست شماره 306
9:43قبل از ظهر , شنبه 02 بهمن 1395

 

دام (1).jpg (400×242)

1194- پاکت مهرروزتمبرمشترک ایران وروسیه1382 قیمت: 8هزارتومان


دام (2).jpg (400×235)

1193 - پاکت مهرروزتمبرمشترک ایران وچین 1382قیمت: 8هزارتومان


دام (3).jpg (400×247)

دام (4).jpg (400×284)

1192- پاکت وکارت مهرروز دامپزشکی 1390 قیمت: 8هزارتومان


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

فولدرهای پستی ج.ا.ایران (مجموعه1)

پست شماره 224
3:6بعد از ظهر , چهارشنبه 18 فروردين 1395

 

دریا (1).jpg (350×323)

دریا (2).jpg (350×285)

830 -فولدرناوشکن جماران همراه با پاکت وکارت مهرروز

قیمت : 20هزارتومان

 

دریا (1).bmp (350×358)

829-  فولدرشهیدپورکیان همراه با پاکت وکارت مهرروز

قیمت : 10هزارتومان

 

دریا (3).jpg (350×370)

828 -  فولدرعیدفطر همراه با پاکت وکارت مهرروز

قیمت : 15هزارتومان

 

دریا (4).jpg (350×370)

827- فولدرنیروی انتظامی همراه با پاکت وکارت مهرروز

قیمت : 15هزارتومان

 

دریا (5).jpg (350×318)

دریا (6).jpg (350×326)

826- فولدرجشنواره اب همراه با پاکت وکارت مهرروز

قیمت : 15هزارتومان

 

دریا (8).jpg (350×284)

دریا (9).jpg (350×231)

825- فولدرشاهچراغ همراه با پاکت و2عددکارت مهرروز

قبمت : 20هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

سربرگ وپاکتهای ویژه

پست شماره 185
8:51بعد از ظهر , سه شنبه 10 آذر 1394

پاکت (1).jpg (300×460)

707- سربرگ وزارت امور خارجه باارم 

شیرنشسته قیمت : فروخته شد

 

پاکت (2).jpg (400×274)

706- پاکت وزارت امورخارجه پهلوی اول با ارم

شیر ایستاده قیمت :فروخته شد

 

پاکت (3).jpg (400×289)

705- پاکت سلطنتی پهلوی دوم با تاج نقره ای وطلایی برجسته

ونوشته فرانسوی قیمت : فروخته شد

 

پاکت (4).jpg (400×288)

704- پاکت سلطنتی پهلوی دوم با تاج طلایی برجسته

ونوشته فرانسوی قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهرروز (f d c)های زیبای خارجی

پست شماره 159
2:20بعد از ظهر , چهارشنبه 06 آبان 1394

 

پرنس (1).jpg (400×291)

603-پاکت مهرروز باتصویربرجسته سوییس1975 قیمت فروخته شد

 

پرنس (2).jpg (400×234)

602- پاکت مهرروزکنگره تمبرالمان1973قیمت: فروخته شد

 

پرنس (3).jpg (400×277)

601-  پاکت مهرروز المان1965 قیمت :4هزارتومان

 

پرنس (4).jpg (400×286)

600- - پاکت مهرروز باتصویربرجسته.سوییس1975 قیمت فروخته شد

 

پرنس (5).jpg (400×292)

599- پاکت مهرروز مشاهیر جهان.سوییس1972 قیمت :فروخته شد

 

پرنس (6).jpg (400×312)

598- پاکت مهرروزنمایشگاه تمبرپاریس فرانسه 1964قیمت : فروخته شد

پرنس (7).jpg (400×285)

597- پاکت مهرروز سوییس باتصویربرجسته 1975  قیمت : فروخته شد

 

پرنس (8).jpg (400×288)

596- پاکت مهرروز باتمبرپرنس لیختن اشتاین 1999 قیمت : فروخته شد

 

پرنس9.jpg (400×222)

595- پاکت مهرروز هلند1964 باتمبرخاندان سلطنتی قیمت : 4هزارتومان

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت های خارجی

پست شماره 158
8:46قبل از ظهر , دوشنبه 04 آبان 1394

 

تاتا (2).jpg (400×289)

594- پاکت اطریشی باتمبرهای زیباسایز 23*16 .قیمت : فروخته شد

تاتا (3).jpg (400×288)

593- پاکت مهرروز فیلیپین 1976 (16*23 ) قیمت :فروخته شد

 

تاتا (4).jpg (400×288)

592- پاکتی زیبا از اطریش سایز 16*23 . قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.