تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

حراج کبریت های ایرانی (27 )

پست شماره 270
10:35بعد از ظهر , شنبه 02 مرداد 1395

 

عقاب (1).jpg (400×281)

1055- تعداد 10عدد کبریت عقابهای زنجان : فروخته شد

 

عقاب (2).jpg (400×188)

1054- تعداد 10عدد کبریت عقابهای زنجان : فروخته شد

 

عقاب (3).jpg (400×264)

1053-  تعداد 7عددکبریت پرندگان ستاره ممتاز بدون ارم استاندارد: فروخته شد

 

عقاب (4).jpg (400×243)

1052- تعداد 7عددکبریت پرندگان ستاره ممتاز باارم استاندارد: فروخته شد

 

عقاب (5).jpg (400×384)

1051 - تعداد 6عددکبریت ستاره ممتاز :فروخته شد

 

عقاب (6).jpg (400×238)

1050 -5عدد کبریت پهن پرندگان ممتاز بامهراستاندارد درپشت : فروخته شد

 

عقاب (7).jpg (400×312)

1049- 4عددکبریت پهن پرندگان ممتاز بامهراستاندارد در رو: فروخته شد

 

عقاب (8).jpg (400×228)

1048- 3عددکبریت عقابهای ممتاز (سایزبزرگترازمعمولی) : فروخته شد

 

عقاب (9).jpg (400×384)

1047 - 3عددکبریت کمیاب اسبهای مشکین : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های سپیدان (19 )

پست شماره 261
8:18قبل از ظهر , دوشنبه 14 تير 1395

 

پر (1).jpg (400×390)

1009 - تعداد11 عدد کبریت پرندگان سپیدان :فروخته شد

 

پر (2).jpg (400×260)

1008 - تعداد8 عدد کبریت پرندگان سپیدان : فروخته شد

 

پر (3).jpg (400×249)

1007 - تعداد8 عدد کبریت پرندگان سپیدان : فروخته شد

پر (4).jpg (400×261)

1006 - تعداد7 عدد کبریت پرندگان سپیدان : فروخته شد

 

پر (5).jpg (400×269)

1005 - تعداد8 عدد کبریت پرندگان سپیدان : فروخته شد

پر (6).jpg (400×280)

1004 - تعداد16 عدد کبریت پرندگان سپیدان :فروخته شد

 

پر (7).jpg (400×244)

1003 - تعداد15 عدد کبریت پرندگان سپیدان : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بازارچه کبریتهای خارجی (1)

پست شماره 186
9:49قبل از ظهر , چهارشنبه 11 آذر 1394

 

شببو (1).jpg (350×251)

713- پرندگان پیشاور قیمت : فروخته شد

 

شببو (2).jpg (350×400)

712- دوعددکبریت با رنگ متفاوت قیمت : فروخته شد

 

شببو (3).jpg (350×187)

711-یکعددکبریت باپشت نویسی پاکستانی قیمت: فروخته شد

 

شببو (4).jpg (350×160)

710- یکعددکبریت پاکستانی باپشت نویسی متفاوت قیمت: فروخته شد

 

شببو (5).jpg (350×202)

709- قیمت 2عدد : 6هزارتومان

 

شببو (6).jpg (350×208)

708- دوعددکبریت تبلیغ سیگار قیمت: فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.