تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکت مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 314
4:27بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردين 1396

 

سفید (1).jpg (400×265)

1224- پاکت مهرروزیادبودشانزدهمین کنگره اتحادجهانی پست

توکیو (ژاپن )1348 قیمت: فروخته شد


سفید (2).jpg (400×238)

1223- پاکت مهرروز یادبودپنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم کوچک قیمت :فروخته شد


 

سفید (3).jpg (400×257)

1222- پاکت مهرروز یادبودپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم بزرگ قیمت : فروخته شد


 


سفید (4).jpg (400×240)

1221- پاکت مهرروز یادبودانقلاب سفیدسال2536(1356)قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک یادگاری تمبرهای زیبای پهلوی دوم

پست شماره 193
7:11بعد از ظهر , چهارشنبه 18 آذر 1394

 

کبیر (1).jpg (350×490)ف

743- یادبودسالروزسوم اسفند (1349) قیمت : فروخته شد

 

کبیر (2).jpg (350×480)

742- یادبودانقلاب سفید (1350) قیمت : فروخته شد

 

کبیر (3).jpg (400×259)

741- یادبوددهمین سالگردحفاری دریایی ایران

وایتالیا (1348) قیمت :فروخته شد

 

کبیر (4).jpg (400×261)

740- یادبود انقلاب سفید (1348) قیمت: 40هزارتومان

 

کبیر5.jpg (400×180)

739- یادبودپنجاهمین سال سلطنت (1355 )قیمت:فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.