تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

بلوک تمبرهای پستی سری 12 خلیج فارس (تبلیغ دار)

پست شماره 364
9:0قبل از ظهر , چهارشنبه 18 مهر 1397

 

تکوک (1).jpg (400×165)

1327- بلوک تمبربانک پاسارگاد .قیمت : 15هزارت


تکوک (2).jpg (400×159)

تکوک (3).jpg (400×164)

1326-دو بلوک تمبرگلستان .قیمت : 6هزارت


تکوک (4).jpg (400×161)

1325- بلوک تمبرهلال احمر سمنان .قیمت : 10هزارت


تکوک (5).jpg (400×160)

1324- بلوک تمبرتعاونی ثامن 1 .قیمت : 10هزارت


تکوک (6).jpg (400×156)

1323- بلوک تمبرتعاونی ثامن 2 .قیمت : 2هزارت


تکوک (7).jpg (400×162)

1322- بلوک تمبرفولادمبارکه اصفهان .قیمت : 2هزارت


تکوک (8).jpg (400×163)

1321- بلوک تمبروزارت تعاون .قیمت : 4هزارت


 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرهای پستی سری 11 شاپرک (تبلیغ دار)

پست شماره 363
8:12قبل از ظهر , چهارشنبه 18 مهر 1397

 

پرپروک (1).jpg (400×159)

پرپروک (2).jpg (400×160)

1320- 1317 - دوبلوک 75مین سالگردتاسیس بانک ملی ایران . قیمت : 5هزارت


پرپروک (3).jpg (400×160)

1319 - بلوک افتتاح راه اهن بافق مشهدقیمت : 16هزارت


پرپروک (4).jpg (400×156)

1318 - بلوک سیمان تهران قیمت : 8هزارت


پرپروک (5).jpg (400×159)

1317 - بلوک سایپادیزل قیمت : 6هزارت


پرپروک (6).jpg (400×160)

1316 - بلوک ایرانول قیمت : 6هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبر اختصاصی اقای بازیگر.زنده یاد عزت الله انتظامی

پست شماره 362
3:22بعد از ظهر , یکشنبه 15 مهر 1397

 

اقا (1).jpg (300×430)

اقا (2).jpg (300×428)

1315- دوبلوک تمبر اختصاصی اقای بازیگر.زنده یاد عزت الله

انتظامی .قیمت دوبلوک  : 30هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرویژه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری

پست شماره 359
7:0قبل از ظهر , چهارشنبه 11 مهر 1397

 

گردش (1).jpg (300×387)

گردش (2).jpg (300×379)

گردش (3).jpg (300×382)

گردش (4).jpg (300×378)

1312- 4بلوک تمبرویژه سازمان میراث فرهنگی 

صنایع دستی وگردشگری.قیمت : 16هزارت


 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبر امانات پستی .کادرپشت کوچک (پهلوی دوم)

پست شماره 358
10:50قبل از ظهر , دوشنبه 09 مهر 1397

 

امانی1.png (350×446)

1311- بلوک تمبر 5 ریالی امانات پستی  قیمت : فروخته شد


امانی2.jpg (350×466)

1310- بلوک تمبر 10 ریالی امانات پستی  قیمت : 12هزارت


امانی3.jpg (350×457)

1309- بلوک تمبر 30 ریالی امانات پستی  قیمت : 18هزارت


امانی4.jpg (350×452)

1308- تصویر مشترک پشت تمبرهای فوق .


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن پستی بین المللی ( رپنس ) طرح قدیم مبلغ دار

پست شماره 357
10:50قبل از ظهر , چهارشنبه 04 مهر 1397

 

روپی1.jpg (400×287)

1306- کوپن رپنس باروچاپ 2500ریالی  طرح قدیم قیمت: 30هزارت


روپی2.jpg (400×286)

1305- کوپن رپنس 3500 ریالی طرح قدیم قیمت: فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کوپن پستی بین المللی (رپنس )

پست شماره 356
8:54قبل از ظهر , چهارشنبه 04 مهر 1397

 

یوپی1.jpg (400×277)

1304-کوپن پستی رپنس فصل2007-2009 قیمت: 40هزارت


یوپی2.jpg (400×277)

1303- کوپن پستی رپنس فصل2013-2009 قیمت: 40هزارت


یوپی3.jpg (400×274)

1302- کوپن پستی رپنس فصل2017-2013 قیمت: 35هزارت


یوپی4.jpg (400×277)

1301- کوپن پستی رپنس فصل2021-2017 قیمت: 35هزارت


یوپی5.jpg (398×277)

1300- کوپن پستی رپنس ویژه. یادبودیکصدودهمین سال انتشار . فصل2017-2021

تیراژ پایین قیمت : 40هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناس های جفت شماره بانکی پهلوی دوم (100 ریالی )

پست شماره 355
8:32قبل از ظهر , دوشنبه 02 مهر 1397

 

رام (2).jpg (350×343)

1299-اسکناس 100 ریالی .امضا.اموزگار.فرمانفرما .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 200هزارت

قیمت پیشنهادی : 150هزارت 


رام (6).jpg (350×351)

1298-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 شماره خارج ازفیلیگران:قیمت کاتالوگ 40هزارت

قیمت پیشنهادی : 30هزارت 


رام (7).jpg (350×351)

1297-اسکناس 100 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

شماره روی فیلیگران :قیمت کاتالوگ 50هزارت

قیمت پیشنهادی : 40هزارت 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.