تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

لیبل های کبریت عهد پهلوی

پست شماره 550
2:20بعد از ظهر , جمعه 15 اسفند 1399

 

اسکار (9).jpg (500×362)

1918 - برگ یادبود خانه کبریت با 10 عددلیبل زیبا

قیمت : فروخته شد

 

اسکار10.jpg (400×333)

1917 - لیبل بزرگ مخصوص سرقراصه کارخانه کبریت ملی تهران

قیمت :فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

لیبل زیبای شیروخورشید پیش اهنگی

پست شماره 549
12:21قبل از ظهر , جمعه 15 اسفند 1399

 

اسکار (6).jpg (400×282)

1916 - لیبل زیبای شیر و خورشید پیش اهنگی . دوران پهلوی

قیمت هر عدد : 230هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

لیبل های طلا کوب قاجاری

پست شماره 548
11:57قبل از ظهر , جمعه 15 اسفند 1399

 

اسکار (1).jpg (400×344)

1915 -  لیبل ولیعهدی قاجاری 

قیمت  : فروخته شد

 

اسکار (2).jpg (400×358)

1914 - لیبل شیر و خورشید قاجاری

قیمت : فروخته شد

 

اسکار (3).jpg (400×347)

1913 - لیبل ولیعهدی قاجاری 

قیمت : فروخته شد

اسکار (4).jpg (400×335)

1912 - لیبل سالار معظم قاجار 

قیمت : فروخته شد

 

 

اسکار (5).jpg (400×309)

1911 - لیبل سلطنتی ناصرالدین شاه قاجار 

قیمت : فروخته شد

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای متنوع قاجاری

پست شماره 547
9:16قبل از ظهر , سه شنبه 12 اسفند 1399

 

بوتال (1).jpg (400×342)

بوتال (2).jpg (400×343)

بوتال (3).jpg (400×180)

1910 - بلوک کامل 14 رقمی تمبر احمدی بزرگ

قیمت : 4ملیون ت

 

بوتال (4).jpg (400×344)

1909 - بلوک کامل 10رقمی تمبرتاکس چاپ1265خورشیدی در 

پاریس جهت مصارف ادارات دولتی زمان فاجارکه هرگز مورد 

 استفاده قرارنگرفت . قیمت : 3ملیون وپانصدهزارت

 

 

بوتال (5).jpg (400×363)

1908 - سری کامل 14 عددی تمبر احمدی بزرگ

قیمت : 650هزارت

 

بوتال (6).jpg (400×201)

1907- شیت باچسب یک شاهی شیروخورشید بواتال چاپ وین 

سال 1885 میلادی قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مظفری با تاییدیه انجمن مطالعاتی تمبر ایران

پست شماره 546
11:13قبل از ظهر , دوشنبه 11 اسفند 1399

 

شکارگاه (1).jpg (300×453)

1906 - ارور سورشارز تغییرقیمت12 شاهی روی 

 تمبر یکقران مظفرالدین شاه قاجار بطور مورب . 

سال127 خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبرشناسی ایران قیمت : دوملیون وپانصدهزارت

 

 

شکارگاه (2).jpg (300×418)

شکارگاه (3).jpg (300×417)

1905 - سری کامل (16عدد)تمبر سورشارژ 

نشاندار مظفرالدین شاه قاجار .سال 1277 

خورشیدی با تاییدیه انجمن مطالعات

تمبر شناسی ایران . قیمت : 5ملیون تومان


 

شکارگاه (4).jpg (300×468)

1904 - سربرگ شکارگاهی ناصرالدین شاه 

قاجار ( 2 لت )  قیمت : 450هزارت

 

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای ارور ( وسط وارو ) قاجاری

پست شماره 545
9:46قبل از ظهر , یکشنبه 10 اسفند 1399

 

ابوالقاسم (6).jpg (400×241)

1903 - ارور تمبر جفتی 2 قران تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . قیمت : 750 هزارت

 

ابوالقاسم (7).jpg (400×339)

1902 - ارور تمبر 3 شاهی تاجگذاری احمدشاه قاجار . 

تصویر وسط وارو . قیمت :  350هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

لیبل های شاهزادگان وصاحب منصبان قاجاری

پست شماره 544
9:31قبل از ظهر , یکشنبه 10 اسفند 1399

 

ابوالقاسم (1).jpg (400×274)

1901 - ست 10 عددی لیبل قاجاری ظل السلطان

قیمت : دوملیون وهفتصدهزارت

 

ابوالقاسم (2).jpg (400×323)

1900 - لیبل قاجاری صارم الدوله

قیمت : 600 هزارت

ابوالقاسم (3).jpg (368×325)

1899 - لیبل قاجاری صنیع الدوله

قیمت : فروخته شد

 

ابوالقاسم (4).jpg (400×337)

1898 - لیبل قاجاری ابوالقاسم خان .

فیمت : 200هزارت

 

ابوالقاسم (5).jpg (400×205)

1897 - ست سه عدد ی لیبل قاجاری ولیعهد 

قیمت :  یک ملیون وپانصدهزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

ارقام شاهی تمبر های مصرف نشده سری دیوانی قاجاری .1288 خورشیدی

پست شماره 543
6:59قبل از ظهر , سه شنبه 05 اسفند 1399

 

دیوانی (1).jpg (450×341)

1896 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه طلایی

جهت مصرف ادارات دولتی .سال1288 خورشیدی

قیمت : 7 ملیون ت

 

دیوانی (2).jpg (450×342)

1895 - ارقام شاهی سری دیوانی قاجاری باحاشیه نقره ای و نوشته 

سرویس مجانی جهت مصرف ادارات دولتی سال1288 خورشیدی

قیمت : 6ملیون ت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مختلف مالیه . دادگستری

پست شماره 502
10:18قبل از ظهر , دوشنبه 03 شهريور 1399

 

 

دادگستر.jpg (500×429)

 

1678- تمبرهای مالیه دادگستری . قیمت مجموعه : 30هزارت

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای مالیه ثبت اسناد. کاغذ نازک فیلیگران 5 .پهلوی دوم

پست شماره 500
8:6قبل از ظهر , دوشنبه 20 مرداد 1399

1667- تمبرمالیه 1 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1666-  تمبرمالیه 2 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  :فروخته شد

1665- تمبرمالیه5 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1664-  تمبرمالیه 10 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1663-  تمبرمالیه 20 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1662-  تمبرمالیه 50 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1661- تمبرمالیه 100 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

1660 - تمبرمالیه 500 ریال ثبت اسناد . فیلیگران 5 قیمت بلوک 4 تایی  : فروخته شد

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.