تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

تمبرهای کلاسیک استعماری انگلستان درهندوستان

پست شماره 381
8:52قبل از ظهر , یکشنبه 19 اسفند 1397

 

جرج (3).jpg (400×200)

1366-تعداد3عدد تمبر کلاسیک هندوستان در دوران استعمار با تصویر 

ادواردهفتمپادشاه انگلستان مهرخورده .قیمت : فروخته شد


جرج (4).jpg (400×242)

1365- تعداد8عدد تمبر کلاسیک هندوستان در دوران استعمار با تصویر 

جرج پنجمپادشاه انگلستان .مهرخورده.قیمت : فروخته شد


جرج (5).jpg (400×314)

1364- تعداد10عدد تمبر کلاسیک هندوستان در دوران استعمار با تصویر 

 جرج ششم پادشاه انگلستان .مهرخورده.قیمت : 10هزارت


توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای زیبای انگلستان باتصویر ملکه الیزابت

پست شماره 380
8:30قبل از ظهر , یکشنبه 19 اسفند 1397

 

جرج (1).jpg (400×268)

1363 -تعداد2 عددتمبرمهرخورده انگلیس با تصویر ملکه الیزابت (قطع بزرگ)

قیمت : 5هزازتومان


 

 

جرج (2).jpg (400×218)

1362- تعدادسه عددتمبرمهرخورده انگلیس با تصویر ملکه الیزابت (قطع متوسط)

قیمت : 5هزازتومان


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

تمبرهای زیبای خارجی

پست شماره 195
7:27قبل از ظهر , پنجشنبه 19 آذر 1394

 

یمن (2).jpg (400×406)

749- تمبرپرندگان بروندی قیمت : فروخته شد

 

یمن (3).jpg (400×506)

748- تمبر کودکان (یونیسف)چاپ شارقه قیمت: فروخته شد

 

یمن (4).jpg (400×153)

747- قیمت : فروخته شد

 

یمن (5).jpg (400×503)

746- تمبر مذهبی چاپ پاراگویه قیمت : فروخته شد

یمن (6).jpg (400×382)

745- تمبر مذهبی چاپ گینه قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( واحدپوند ) 8

پست شماره 128
11:17قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

فرشته (1).jpg (500×236)

484 - تمبر نقش برجسته کریسمس 1972 قیمت : فروخته شد

 

فرشته (2).jpg (500×234)

483 - یادبود صنعت چاپ 1976 قیمت : فروخته شد

 

فرشته (3).jpg (500×240)

482 - یادبود صدمین سال کریکت 1973 قیمت :فروخته شد

 

فرشته (4).jpg (500×192)

481 - سال 1971 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (واحدپوند)7

پست شماره 127
10:22قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

اردک (1).jpg (350×484)

480 - بلوک روز جهانی کودک 1979 قیمت : فروخته شد

 

اردک (3).jpg (350×488)

479 - بلوک گلهای وحشی بهاری قیمت :فروخته شد

 

اردک (4).jpg (350×482)

478 - بلوک یادبود جان اوستن نویسنده نوول 1975قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( واحدپوند ) 6

پست شماره 126
9:58قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

تابلو (1).jpg (450×336)

477 - بلوک تابلوها باطرح دریا 1975 قیمت : فروخته شد

 

 

تابلو (2).jpg (450×335)

476 - بلوک یادبود سرویس های اولیه پستی 1974 قیمت : فروخته شد

 

 

تابلو (3).jpg (450×338)

475 - بلوک یادبود اولین سرویسهای اطفا حریق قیمت : فروخته شد

 

تابلو (5).jpg (450×333)

474- بلوک یادبود دانش شیمی 1977 قیمت : فروخته شد

 

تابلو (4).jpg (450×336)

473 - بلوک یادبودحمل ونقل ریلی 1975 قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس( واحدپوند ) 5

پست شماره 125
9:34قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

پرچم (1).jpg (450×344)

472- بلوک انتخابات مجمع اروپا 1979 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (2).jpg (450×339)

471 - بلوک کریسمس 1976 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (3).jpg (450×347)

470 - بلوک یادبود مهندسی اروپا 1975 قیمت : فروخته شد

 

پرچم (4).jpg (450×339)

469 - بلوک تابلوهای اسب دوانی 1979 قیمت :فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (واحد پوند ) 4

پست شماره 124
9:3قبل از ظهر , چهارشنبه 17 تير 1394

 

چرخ (1).jpg (450×333)

468 - بلوک کلوپ دوچرخه 1978 قیمت فروخته شد

 

چرخ (2).jpg (450×346)

467 - بلوک تابلوهای معروف 1971 قیمت : فروخته شد

 

چرخ (3).jpg (450×302)

466- بلوک اتحادیه اروپا 1973 قیمت : فروخته شد

 

چرخ (4).jpg (450×337)

465 - بلوک کریسمس 1971 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس ( باواحدشلینگ ) 3

پست شماره 123
8:11قبل از ظهر , سه شنبه 16 تير 1394

 

گلیس2 (1).jpg (250×436)

 464 - بلوک  بازیهای کامنولث سال 1970 

قیمت : فروخته شد

 

گلیس2 (2).jpg (250×442)

 463 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

گلیس3.jpg (250×439)

462 - بلوک  اولین پرواز هواپیمای کنکورد 1969 قیمت : فروخته شد 

 

گلیس4.jpg (350×461)

461 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج تمبرهای انگلیس (با واحد شلینگ ) 2

پست شماره 122
6:58قبل از ظهر , سه شنبه 16 تير 1394

 

ملکه1.jpg (400×461)

460 - کریسمس1969 قیمت :فروخته شد

 

ملکه2.jpg (400×471)

459 - سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

ملکه3.jpg (500×362)

458 - سال 1970 قیمت : فروخته شد

 

ملکه4.jpg (500×344)

457 - سال 1968 قیمت : فروخته شد

 

ملکه5.jpg (500×302)

456 - بلوک  تکنو لوژی سال 1969 قیمت : فروخته شد

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.