تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

پاکتهای تمبرسرخود پست ج .ا.ا

پست شماره 315
11:38قبل از ظهر , پنجشنبه 24 فروردين 1396

 

زنبورک (3).jpg (400×224)

1229- پاکت صورتی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 با شماره قرمز

قیمت : 5ت


 

زنبورک (1).jpg (400×223)

1228-پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 با شماره مشکی

قیمت : 5ت


 

 

زنبورک (2).jpg (400×233)

1227- :  پاکت ابی رنگ عادی شهری چاپ سال1379 باسورشارژقرمزرنگ

گل شش پر وباشماره قرمز قیمت: 7ت

 

 


 

زنبورک (5).jpg (400×229)

1226- تصویرپشت پاکت درتمام نمونه ها برابر رنگ روی پاکت میباشد


زنبورک (4).jpg (400×206)

1225 - پاکت عادی بین شهری چاپ سال 1378 قیمت : 12ت


 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.