تمبر , سکه , اسکناس , کبریت

hamidcollection.ir

اسکناس های پهلوی دوم جفت.بانکی ( 50 ریالی 2)

پست شماره 354
8:30قبل از ظهر , یکشنبه 01 مهر 1397

ربا (6).jpg (350×356)

1296- اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری.یگانه .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 27هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 


ربا (7).jpg (350×358)

1295-  اسکناس 50 ریالی .امضا.انصاری . مهران .جفت بانکی

 :قیمت کاتالوگ 28هزارت

قیمت پیشنهادی : 20هزارت 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

اسکناسهای جفت بانکی پهلوی دوم ( 10 ریالی ) تاریخ دار

پست شماره 350
9:21قبل از ظهر , دوشنبه 26 شهريور 1397

 

Untitledسینا.jpg (341×351)

 1288- اسکناس 10 ریالی امضا.ناصر. امامی.1333جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  220هزارت

قیمت پیشنهادی : 190هزارت


رزی (1).jpg (350×356)

1287- اسکناس 10 ریالی امضا.نکاشانی.ویشگایی.1337جفت بانکی

قیمت کاتالوگ  90هزارت

قیمت پیشنهادی : 75هزارت

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلوک تمبرمالیه (متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. پهلوی

پست شماره 346
3:37بعد از ظهر , پنجشنبه 22 شهريور 1397

 

گوشه (1).jpg (350×441)

1283-بلوک تمبرمالیه (2متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3. 

قیمت : 12هزارت


گوشه (2).jpg (350×443)

1282 -بلوک تمبرمالیه (3متفرقه)کاغذنازک .چسب براق.ف 3.

باجابجایی نوشته وتصویر وسط. قیمت : 15هزارت


 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

پاکت مهر روز پهلوی دوم

پست شماره 314
4:27بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردين 1396

 

سفید (1).jpg (400×265)

1224- پاکت مهرروزیادبودشانزدهمین کنگره اتحادجهانی پست

توکیو (ژاپن )1348 قیمت: فروخته شد


سفید (2).jpg (400×238)

1223- پاکت مهرروز یادبودپنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم کوچک قیمت :فروخته شد


 

سفید (3).jpg (400×257)

1222- پاکت مهرروز یادبودپنجاه سال شاهنشاهی پهلوی سال2535

(1355) ارم بزرگ قیمت : فروخته شد


 


سفید (4).jpg (400×240)

1221- پاکت مهرروز یادبودانقلاب سفیدسال2536(1356)قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

بلیط بخت ازمایی ( اعانه ملی ) دوران پهلوی دوم

پست شماره 313
3:33بعد از ظهر , پنجشنبه 17 فروردين 1396

 

شانسی (1).jpg (450×182)

1220- یک برگ بلیط بخت ازمایی بتاریخ ابان1347 قیمت : فروخته شد


شانسی (2).jpg (450×187)

1219- یک برگ بلیط بخت ازمایی بتاریخ فروردین1349 قیمت : فروخته شد


شانسی (3).jpg (450×196)

1218- یک برگ بلیط بخت ازمایی بتاریخ ابانماه1347 قیمت : فروخته شد

شانسی (4).jpg (450×187)

1217- یک برگ بلیط بخت ازمایی بتاریخ دیماه 1351 قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

حراج کبریت های مقوایی ایرانی (37)

پست شماره 282
3:20بعد از ظهر , دوشنبه 08 شهريور 1395

 

مبارک1.jpg (350×441)

1103 - تعداد 5 عددکبریت نوروزی قدیمی با ارم استاندارد پهلوی

قیمت : فروخته شد

 

مبارک2.jpg (400×432)

1102 - دوعددکبریت توکلی با ارم استانداردقدیم قیمت :فروحته شد

مبارک3.jpg (400×301)

1101 - قیمت : فروخته شد

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

چک بانک ملی دوران پهلوی دوم

پست شماره 204
8:14قبل از ظهر , یکشنبه 13 دي 1394

 

ویزا (1).jpg (450×164)

784- چک بانک ملی :فیلیگران (بانک ملی ایران ) عمودی .جفت: 50هزارت

اندازه : 25-9 سایز بزرگ

 

ویزا (2).jpg (450×163)

783- چک بانک ملی :فیلیگران (بانک ملی ایران ) افقی .جفت: 35هزارت

اندازه : 17/5-6/5

 

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.

کارت پستال های رسمی پهلوی دوم

پست شماره 197
9:55قبل از ظهر , یکشنبه 29 آذر 1394

 

کارت دوم (1).jpg (350×225)

761- کارت پستال25دیناربنای 40ستون روی کارت کرم1328

قیمت : 15هزارتومان

 

کارت دوم (2).jpg (350×223)

760- کارت پستال25دیناربنای 40ستون روی کارت کرم1328

قیمت 12هزارتومان

 

کارت دوم (3).jpg (350×226)

759- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت سفید1321

 

فروخته شد

کارت دوم (4).jpg (350×219)

758- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت سفید1321

قیمت 10هزارتومان

کارت دوم (5).jpg (350×229)

757- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت کرم1321

قیمت :فروخته شد

 

کارت دوم (6).jpg (350×226)

756- کارت پستال 25دیناربنفش پل کارون روی کارت کرم1321

قیمت : فروخته شد

کارت دوم (7).jpg (350×230)

755- کارت پستال 1ریال سبز خاکستری روی کارت سفید1341 قیمت: 4هزارتومان

 

توجه : تمام حقوق مطالب برای کلکسیون حمید محفوظ می باشد.